اعضای هیات علمی

محمدرحیم نامی

محمدرحیم نامی

محمدرحیم نامی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/nami

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ایمان عباسی پور کوپلینگ دو روش بدون المان EFG و RPIM کارشناسی ارشد 1388/06/04
علی عبداللهی فر تحلیل شکست دینامیکی با ارائه یک روش MLPG جدید و به کارگیری مدل فضای حالت دکتری 1392/11/01
مسعود علی پور مدل سازی جوشکاری اصطکاکی تلاطمی و بررسی نقش پارامترهای موثر بر رفتار ترمومکانیکی قطعات جوش داده شده کارشناسی ارشد 1390/12/23
امیرارسلان باقری تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده ازنمونه های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1391/12/16
وحید بهمنی آنالیز شکست تیغه‌ی ردیف اول یک توربین گازی و مقایسه آن با یک مدل ارتقا یافته‌ و بررسی‌های صنعتی کارشناسی ارشد 1397/11/30
سجاد داودی کمانش حرارتی ورق های مدرج تابعی با در نظر گرفتن مدل های مختلف از بستر الاستیک کارشناسی ارشد 1392/07/10
هادی اسکندری مطالعه سه بعدی ترکها در تجهیزات دوار و مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد با رفتارمکانیکی تابعی دکتری 1390/10/28
میثم اسماعیلی تحلیل و بهینه سازی پنل های ساندویچی با رویه های کامپوزیتی حصیری تقویت شده با پین به وسیله ی الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی کارشناسی ارشد 1394/12/12
کامران عوض پور مدلسازی و تحلیل تغییر شکل پیوسته ی یک ورق فلزی در فرایند تبدیل به باریکه ی آب بندی و ساخت نمونه آزمایشی کارشناسی ارشد 1393/12/17
امیر فلاحی بررسی پارامترهای تاثیرگذار در رفتار حرارتی ورق های تحت جوشکاری کارشناسی ارشد 1387/07/20
علی فاموری مدلسازی و تحلیل فرایند برش در ماشین کاری کامپوزیت های لایه ای کارشناسی ارشد 1400/10/22
مجتبی فیروزی بهینه سازی تیر و ورق های چند لایه نانو کامپوزیتی با استفاده از خواص مکانیکی بدست امده از تست نمونه های تولید شده در ازمایشگاه کارشناسی ارشد 1390/06/30
مریم فتوحی اردکانی اثر تعداد لایه ها بر بیشینه تنش حلقه ای در مخازن تحت فشار جند لایه کارشناسی ارشد 1393/04/07
علی هادیون زاده مدلسازی و تحلیل اتصالات چسبی بین قطعات کامپوزیتی و فلزی و بررسی تاثیر کارشناسی ارشد 1388/12/15
محمد حمیدپور تحلیل مستقیم و معکوس مکانیک شکست در محیط های ویسکوالاستیک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1400/06/31
مازیار جانقربان تحلیل استاتیکی و دینامیکی نانو ورق ها و نانو کامپوزیت های مستطیلی همگن و مدرج تابعی باارائه مدل های جدید دو و سه بعدی دکتری 1393/11/18
رضا کمالی مطالعه اثر نیروی شناوری ناشی از نفوذ آب بر شکست لوله‌های مدفون انتقال گاز ساحلی کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمدحسین کمالی سروستانی تحلیل کمانش حرارتی صفحه ساندویچی دایره‌ای شکل مدرج تابعی با تغییر خصوصیات مکانیکی در راستای شعاع کارشناسی ارشد
بهزاد کاظمیان فر مطالعه آزمایشگاهی و عددی برخورد با سرعت کم در کامپوزیت های تقویت شده با نانو و بافته شده دوبعدی و سه بعدی با هندسه های تخت و انحنادار دکتری
بهزاد کاظمیان فر تحلیل عددی و مطالعه آزمایشگاهی برخورد با سرعت کم در کامپوزیت های بافته شده سه بعدی کارشناسی ارشد 1395/06/29
حمید کشاورزی بررسی تاثیر اتصال چسبی تقویت کننده ها بر بار کمانشی ورق های مستحکم شده ی کامپوزیتی چند لایه کارشناسی ارشد 1390/06/29
قاسم خواجه پور کنترل نمونه - داده سیستم های غیر خطی گام به جلو کارشناسی ارشد 1393/06/30
علیرضا لشکری تحلیل خمش و بهینه سازی ورق های کامپوزیتی با بافت سه بعدی متعامد درهم تنیده کارشناسی ارشد 1396/06/08
جواد مهدی پور بیهنه سازی ورق های کامپوزیتی لایه ای توزیع شده تحت تاثیر برخورد با سرعت کم با استفاده از الگوریتم خفاش کارشناسی ارشد 1392/11/07
غزال مهدی زاده تحلیل مرتبه بالاتر پیچش میله های مقید کارشناسی ارشد 1393/06/29
یوسف مهندس بررسی عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی کارشناسی ارشد 1392/07/02
فرید مرادی بهینه سازی فرکانس طبیعی و بار کمانش درورق های تا خورده کامپوزیتی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش کارشناسی ارشد 1392/07/09
طاهره مرادی تحلیل بعد از جوش ورقها با بررسی تاثیر قید و بندها و منابع حرارتی بر کاهش اعوجاج های تولیدی کارشناسی ارشد 1391/12/12
رضا نعمتی تحلیل ناپایداری استاتیکی و دینامیکی ورق¬های نانوکامپوزیت چند لایه مدرج تابعی تقویت شده با صفحات گرافن کارشناسی ارشد 1398/04/24
علیرضا رئیسی زاده تحلیل کمانش حرارتی و بهینه‌سازی در ورق‌های کامپوزیتی با بافت سه‌بعدی متعامد درهم تنیده کارشناسی ارشد 1397/11/15
فریده رنجبر مهندسی ارزیابی بحران کرنش پایه ی یک خط لوله ی انتقال فراساحل تحت بارگذاری شبه استاتیک دارای ترک سطحی زاویه دار سه بعدی کارشناسی ارشد 1397/08/12
سینا توکل تحلیل عددی لگن انسان تحت بار ضربه ای برای استخوان سالم و دارای پوکی کارشناسی ارشد
محسن وکیل زاده تعدیل ارتعاشات سیستم تیر-استوانه چرخان با پایه انعطاف پذیر با استفاده از کنترل مود لغزشی و مرتبه کسری کارشناسی ارشد 1392/07/10
بهبود زائری پور تحلیل ترک در پره توربین گازی کارشناسی ارشد 1391/12/12
حامد ذاکرحقیقی مدلسازی رشد تورق تحت بارهای درون صفحه?ای و بررسی تأثیر تورق بر بار بحرانی کمانش در مواد مرکب لایه?ای به روش المان محدود کارشناسی ارشد 1386/06/31
یاسر ذاکری طراحی مواد سلولی، با حداکثر سختی و حداقل ضرایب انبساط حرارتی، با استفاده از بهینه سازی توپولوژی کارشناسی ارشد 1394/03/03
رضا زمانی تحلیل و بهینه سازی کمانش کلی ورقهای ساندویچی با رویه های مدرج تابعی و هسته لانه زنبوری بر روی بستر الاستیک کارشناسی ارشد 1397/06/31
امین زارعی مقدم تحلیل و بهینه سازی سازه های ساندویچی با هسته لانه زنبوری تحت تاثیر ضربه با سرعت کم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش کارشناسی ارشد 1392/11/06
رضا زارع بررسی اتصالات دائم و موقت کامپوزیت-فلز کارشناسی ارشد
محسن اصل زعیم بررسی کمانش حاصل از جوشکاری در ورق¬های نازک کارشناسی ارشد 1385/01/30
محسن باصری تحلیل تنش و بهینه یابی چیدمان لایه ها در تیرهای کامپوزیتی ساندویچی با پوسته های مورب به روش الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1387/04/02
مهدی پیروی بهینه¬سازی چیدمانی کامپوزیتهای لایه¬ای بر پایه کمانش حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1385/05/01
علیرضا زارع تخمین بررسی عمر خستگی مخازن تحت فشار در محدوده الاستیک خطی به روش المان محدود کارشناسی ارشد 1386/06/21
علی فراضی آنالیز تنش-کرنش ناشی از تغییرات زوایای فرمان و زاویه لغزش در تایر به روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد 1387/07/27
مهدی کلانتری دزفولی مطالعه رفتار و بهینه¬سازی سازه¬های کامپوزیتی ساندویچی تحت بار ضربه¬ای کارشناسی ارشد 1385/12/20
احسان هادی بررسی تأثیر موقعیت نقاط جوش و ترتیب ایجاد آنها بر رفتار ترمومکانیکی ورق در جوشکاری نقطه¬ای کارشناسی ارشد 1387/06/23
سعید انصاری صدرآبادی تحلیل الاستوپلاستیک مخازن جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند با رفتار سختی سینماتیک خطی تحت بار گذاری چرخه ای کارشناسی ارشد 1390/10/26
حامد انزان پور مدل سازی خرابی های ساختمان های چند طبقه برشی به وسیله مشابه سازی با تیر برشی و بررسی مشخصات دینامیکی آنها کارشناسی ارشد 1389/11/01
جواد اسدی زیدآبادی تحلیل و بررسی تنش پسماند در اتصال لوله های ناهمجنس فولاد کربنی و فولاد ضد زنگ آستنیتی کارشناسی ارشد 1387/06/30
بابک اسدسنگابی کاهش ارتعاشات و کنترل خودرو با استفاده از فن آوری MR کارشناسی ارشد 1388/06/11
مسعود بحرانی فرد تحلیل و بهینه سازی سازه های کامپوزیتی ساندویچی دوخته شده با هسته فوم تحت بار ضربه ای کارشناسی ارشد 1390/11/15
علیرضا برزگر مدل کردن و بهینه سازی ترمز MR کارشناسی ارشد 1390/10/03
بابک داعی فرمول‌بندی آنالیز حدی سازه‌های اورتوتروپیک بر اساس معیار تسلیم هیل و بررسی مسأله کرنش صفحه‌ای استوانه توخالی کارشناسی ارشد 1386/04/02
سیدعبدالصمد جوانمرد حل مسایل تغییر شکل پلاستیک بزرگ بر اساس دوروش المان دکتری 1390/08/01
رضا قریبی طراحی و تحلیل یک اتصال پیچی در چندلایه کامپوزیتی کارشناسی ارشد
مایده حاج هاشم خانی استفاده از روش های معکوس برای شناسایی خواص مادی در مسائل هایپرالاستیک و هایپر ویسکوالاستیک با شرایط نامشخص در قسمتی از مرز دکتری 1397/05/06
محمد حمیدپور تحلیل الاستوپلاستیک لوله های انتقال دارای نقص تحت بار داخلی فشاری ثابت و بارگذاری دمایی سیکلی با در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1392/07/09
کامیار هاشم نیا تحلیل دینامیکی نانوتیوب های کربنی حامل آب با در نظرگرفتن پیوند کربن-آب کارشناسی ارشد 1389/03/16
یاسر هدایت نیا بررسی اثر چیدمان لایه¬ها بر روی بار کمانش پیچشی استوانه¬های جدار نازک کامپوزیتی کارشناسی ارشد
زینب هوشیار بررسی رفتار ارتعاشی لوله های کامپوزیتی تحت اثر جریان سیال کارشناسی ارشد 1388/06/17
سیده زهرا حسینی سارانی تحلیل پیچش میله های توخالی با مواد غیر خطی کارشناسی ارشد 1390/05/12
حمید کریمی نسب تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد یک ورق کامپوزیتی ساندویچی با رویه های سه بعدی متعامد در هم تنیده کارشناسی ارشد 1397/06/31
مهدی خواجه پور کوپل روشهای حجم محدود و المان مرزی برای تحلیل مسائل اندر کنش جامد سیال کارشناسی ارشد 1391/07/09
ادیب خلیلی تحلیل انحنا در مواد مرکب لایه ای تحت اثر تنش های حرارتی کارشناسی ارشد 1388/06/31
احمد خدابنده جهرمی تخمین عمر خستگی اتصال جوش با در نظر گرفتن اثر تنش پسماند با استفاده از مدل‌سازی المان محدود کارشناسی ارشد 1400/06/31
سیدامیر خسروی‌فرد تحلیل مستقیم و معکوس مسائل انجماد با استفاده از یک روش حقیقتاً بدون المان گالرکین دکتری 1391/07/19
امیرحسین خسروی بررسی زوال ورق های غیر ایزوتروپیک تی دبلیو بی تحت فرآیند هیدروفرمینگ کارشناسی ارشد 1390/11/19
محمد کجوری منش شناسایی بارهای ارتعاشاتی با استفاده از آکوستیک معکوس کارشناسی ارشد 1390/07/03
فرشاد لیاقت سامان دهی ماده در میله های مدرج تابعی تحت پیچش کارشناسی ارشد 1392/05/12
فرشاد لیاقت تحلیل مستقیم و معکوس گسترش ترک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1400/03/05
محمد محمدی فشارکی تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1390/06/30
حسن محمدی آنالیز ارتعاشی تیر کامپوزیت پله ای با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ بین خمش و پیچش کارشناسی ارشد 1390/09/28
حسین محمدی مدلسازی ریاضی میکرو/نانو ساختارهای خمیده و بررسی پایداری آنها با در نظر گرفتن آثارغیرخطی دکتری 1392/06/27
سیدمحمد موسوی بررسی عملکرد و سایش سرند با ارتعاش دایره ای در اثر برخورد مواد دانه ای با استفاده از مدل سازی اجزاء گسسته کارشناسی ارشد
فاطمه مظفر شناسایی بار زوال یک جسم هایپرالاستیک با در نظر گرفتن محل ایجاد زوال کارشناسی ارشد 1400/02/01
آرش نصراللهی تحلیل مخازن صنعتی از جنس پلی اتیلن سبک و سنگین جهت استفاده در شرایط آب و هوای جنوب ایران کارشناسی ارشد 1390/12/23
سلیم پیرانی بهینه سازی ظرفیت بار کمانش حرارتی ورق های مورب کامپوزیتی لایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1390/06/30
صالح پوراسمعیلی تحلیل ارتعاشات نانو صفحات یک لایه و دو لایه ای ارتوتروپیک کارشناسی ارشد 1391/07/03
احسان پویا روش جرم افزوده برای شناسایی ترک در تیرها کارشناسی ارشد 1397/10/24
مجید رفیعی بهینه سازی شکل مقاطع تحت پیچش با استفاده از یک روش بدون المان کارشناسی ارشد 1397/06/31
حمید رنجبر تحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1390/11/19
امیرعباس رستگارحقیقی شیرازی بررسی تحلیلی پیچش میله های با مقاطع دارای ترک کارشناسی ارشد 1391/03/22
سیدعباس رضوی شناسایی شار حرارتی شدید در مسائل ترموالاستیک با استفاده از اندازه‌گیری‌های کرنش کارشناسی ارشد 1396/10/09
پریا رضایی شناسایی فشار متحرک در یک لوله هایپرالاستیک ناهمسانگرد کارشناسی ارشد 1398/06/30
حمیدرضا سعادت فرد بررسی توانمندی روش فرم ضعیف-قوی بدون المان در تحلیل ایستایی و دینامیکی کارشناسی ارشد 1388/12/15
سیدامیررضا شمس دینی تحلیل الاستوپلاستیک غیرخطی یک لوله تحت فشار داخلی و خمش دوره ای کارشناسی ارشد 1390/12/17
محمدرضا سوخک لاری تحلیل پیچش میله های توخالی اورتوتروپیک کارشناسی ارشد 1390/06/22
فاطمه طاهری تحلیل پیچش میله های ساندویچی توخالی کارشناسی ارشد 1394/06/31
مازیار وصال شیرازی بررسی تنش‌های سه بعدی بین‌لایه‌ای در اتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه‌ای کارشناسی ارشد 1390/06/31
پرهام زاهدی نژاد بررسی ارتعاشات سه بعدی پانلهای استوانه ای ضخیم ساخته شده از مواد لایه ای و خواص تابعی با استفاده از روشهای ترکیبی دیفرانسیل کوادریچر و تحلیلی/لایروایز دکتری 1388/07/15
مهدی زرگرباشی تحلیل برخورد با سرعت زیاد در ورقهای لایه ای مرکب با استفاده از روش بدون شبکه پتروف-گالرکین محلی (MLPG) کارشناسی ارشد 1387/11/30
هادی اسکندری بررسی و تحلیل فرآیندهای تخریب بر تیغه های توربین های گازی(رستون)و تخمین عمر باقیمانده آنها کارشناسی ارشد 1385/07/02
علی حسین افشاری بررسی پایداری سقفهای گنبدی شکل مشبک تک لایه کارشناسی ارشد 1387/06/20
مسعود امیری توزیع تنش های حرارتی در سیلندرهای جدار ضخیم چند لایه مرکب کارشناسی ارشد 1386/11/24
حسین باقری کوپل روش‌های اجزاء محدود و اجزاء مرزی توسط ماتریس حساسیت واسطه کارشناسی ارشد 1385/06/31
محمدجعفر جمالی بهینه‌سازی وزنی سازة ساندویچی (هسته گسترده و لانه‌زنبوری) با روکش‌های لایه‌ای تحت بار فشاری بیرون صفحه‌ای با استفاده از الگوریتم‌ ژنتیک کارشناسی ارشد 1384/03/16
محسن دریانورد تحلیل تنش و محاسبه ضرایب انعطاف‌پذیری پوسته سازه مخازن ذخیره بزرگ ومخازن تحت فشار در محل اتصال به نازل کارشناسی ارشد 1384/07/01
حسین راست گفتار کنترل مرزی ارتعاشات ورق های کامپوزیتی لایه ای کارشناسی ارشد 1388/10/30
حجت ریاضی شبیه‌سازی سیستمهای تعلیق سه بعدی با در نظر گرفتن انواع المانهای جداسازی ارتعاش و دسترسی به الگوی ارتعاشی دلخواه کارشناسی ارشد 1385/09/15
محمود رضا زارع تخمین معکوس بارهای اعمالی روی ورقهای کامپوزیتی بوسیله اندازه‌گیری کرنش کارشناسی ارشد 1386/06/27
بهادر سرانجام تحلیل دینامیکی استوانه مرکب لایه‌ای با جدارة نسبتاً ضخیم و ضخامت متغیر تحت اثر فشار داخلی متحرک و متغیر دکتری 1385/04/01
آیدین صادقیان پور بررسی اثر آسیب های خوردگی بر کاهش فشار انهدام خطوط لوله در اتصالات با روش المان محدود کارشناسی ارشد 1385/06/01
سیما ضیایی اخوره سفلایی بررسی سه بعدی پوسته های ضخیم و نازک و تحلیل اثر ترتیب جوشکاری بر پایداری ، تغییر مکان و تنشهای پس ماند آنها دکتری 1387/03/25
کامران علاقه بند کاربرد روش SPH در حل مسایل الاستیسیته کارشناسی ارشد 1385/09/29
مهدی محمودی فرد شبیه سازی و مطالعه تجربی رفتار خودرو صبا در برابر نوسان های ناشی از جاده و بهبود سیستم تعلیق آن برای افزایش راحتی سفر و طول عمر قطعه ها کارشناسی ارشد 1386/12/22
سعید نقی هانجف ابادی طراحیSaddle و آنالیز تنش مخازن افقی که روی دو Saddle قرار دارند همراه با برنام? کامپیوتری آن کارشناسی ارشد 1382/11/01
وحید یاوری اثر تقابل سطح تماس بر رفتار سه بعدی اتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه ای کارشناسی ارشد 1386/06/31
فاطمه علی نژاد جهرمی مقایسه انواع مختلف روش جواب‌های اساسی برای حل مسائل پتانسیل و الاستواستاتیک کارشناسی ارشد
امين آقاحسيني تحليل استاتيکي و ديناميکي مسائل مکانيک شکست توسط يک روش بدون المان بهبود يافته کارشناسی ارشد 1396/12/16
محمدحسين ايجي بررسي زوال الاستوپلاستيک لوله هاي جدار نازک تحت مسيرهاي بارگذاري چند محوري متناسب و غير متناسب کارشناسی ارشد 1399/11/29
احمد قاسمي مدلسازي و کاربرد برش مايل فلزات بر پايه مدل ترموويسکوپلاستيک کارشناسی ارشد 1392/07/29
سيده نرگس غياثي شيرازي يافتن موقعيت و شدت منبع حرارتي متمرکز در مسائل ترموالاستيسيته با استفاده از يک روش بدون المان بهبود يافته و الگوريتمهاي جستجو کارشناسی ارشد 1395/12/18
سيدامير حسيني هوشيار تحليل تنش و کرنش با استفاده از مدل پلاستيسيته گراديان تنش کارشناسی ارشد 1398/06/31
بنت الهدي جمشيدي تحليل مستقيم و معکوس مسائل ترمو-ويسکوالاستيک با استفاده از يک روش بدون المان دکتری 1400/06/31
نيما کاوياني تحليل خستگي ورق چند لايه ساخته شده از مواد مرکب با ناپيوستگي هندسي کارشناسی ارشد 1397/06/26
محمود خلق اله مدل سازي ديناميک و کنترل ارتعاشات عرضي يک ورق انعطاف پذير فروتحريک به روش لاگرانژين کنترل شده کارشناسی ارشد 1392/07/09
زهرا خازن بررسي و مطالعه عيوب پمپ هاي مورد استفاده در مجتمع هاي پتروشيمي کارشناسی ارشد 1399/10/17
الهام خسروپور يک روش بدون المان به فرم قوي براي تحليل تنش مواد هايپرالاستيک کارشناسی ارشد 1397/02/29
اميرعلي خسروزاده شناسايي عددي و آزمايشگاهي پارامترهاي مادي مدل ناحيه چسبنده در مسائل تورق کارشناسی ارشد 1400/06/31
حجت اله ماهاني تکميل نرم افزار طراحي درمان در راديوتراپي خارجي و بهينه سازي پارامترهاي اساسي طراحي درمان با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1389/12/20
محمدتقي محمدي انايي تحليل بدون المان مکانيک شکست در ورق¬هاي تحت خمش کارشناسی ارشد 1398/06/31
رحمان محمدي پور مدل سازي و تحليل تنش اتصال انشعابي تحت بارگذاري ترکيبي کارشناسی ارشد 1392/12/20
فاطمه نوروزعليزاده شيرازي بررسي و تعيين سطوح دز مرجع در سيستم هاي راديولوژي استان فارس و مقايسه آنها با سطوح مرجع در کميسيون هاي بين المللي و ساير کشورها کارشناسی ارشد 1390/07/04
سجاد رحماني شهرکي تحليل ارتعاشات ترموالاستيک پوسته هاي کامپوزيتي تقويت شده با نانوساختارهاي پايه کربن دکتری 1397/11/29
حامد شهابي راد استفاده از نانو سيالات در خنک سازي ليزرهاي حالت جامد کارشناسی ارشد 1389/06/31
بيژن شهبازي نژاد بررسي عددي و تجربي اتصال فلنج به جان در تيرهاي کامپوزيتي کارشناسی ارشد 1398/09/23
سيدمحمدرضا شايگاني بررسي کمانش ويسکوالاستيک نانو لوله هاي کربني تک جداره بر اساس تئوري تغيير شکل برشي مرتبه اول غير موضعي کارشناسی ارشد 1395/10/08
اميرحسين وثوقي بررسي پارامترهاي جريان برروي عملکرد يک جدا کننده گريز از مرکز بخار کارشناسی ارشد 1391/06/29
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقاومت مصالح 1 320231091 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/19 (1400 - 1700) ترم اول 1140
تئوری ورقه ها و پوسته ها 320244021 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/20 (1100 - 1400) ترم اول 1140
مقاومت مصالح 1 320231091 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/14 (1400 - 1700) 13991
تئوری ورقه ها و پوسته ها 320244021 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/15 (1100 - 1400) 13991
نمایش 4 نتیجه