تاریخچه

کاربرد مهندسی مکانیک در کلیه علوم مهندسی به حدی است که هیچ یک از این علوم را مستقل از مکانیک نمیتوان تصور نمود. دانش آموختگان مهندسی مکانیک همواره در صنایع جایگاه ویژهای داشتهاند. بسیاری از ایشان هماکنون به عنوان مدیران صنایع و یا مهندسان فعال در تولید و یا اعضای هیأت علمی پژوهشی مراکز علمی کشور مشغول به کار میباشند و توانستهاند با شایستگی و خلاقیت، دانش مهندسی خود را در راه نوآوری و پیشرفت و آبادانی کشور در عمل به کار گیرند.

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در سال 1343 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد و پس از آن در سال 1348اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد را پذیرفت. آغاز دوره دکترای مهندسی مکانیک برای اولین بار در ایران پیش از انقلاب، در این دانشکده صورت پذیرفت و پس از پیروزی انقلاب این دانشکده همگام با دیگر دانشگاههای معتبر ایران دوره دکترا را از سال 1370 مجدداً پی ریزی نمود.

هم اکنون دانشکده مهندسی مکانیک دارای چهار بخش مهندسی مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی انرژی - هوا فضا و مهندسی هستهای میباشد. این دانشکده در مقطع کارشناسی در دو گرایش طراحی جامدات و حرارت و سیالات و در مقطع کارشناسی ارشد در پنج گرایش مکانیک-طراحی کاربردی، مکانیک-تبدیل انرژی، هوافضا-

آیرودینامیک، هستهای- رآکتور و هستهای - پرتو پزشکی و در مقطع دکترا در چهار گرایش مکانیک-طراحی کاربردی، مکانیک-تبدیل انرژی، هستهای– راکتور و هستهای– پرتو پزشکی دانشجو میپذیرد.

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در حال حاضر از فعالیت 35 عضو هیأت علمی بهره میبرد. از این تعداد 14 نفر در بخش مهندسی مکانیک جامدات، 12 نفر در بخشهای مهندسی مکانیک حرارت و سیالات و مهندسی انرژی- هوا فضا و 9 نفر در بخش مهندسی هستهای و مرکز تحقیقات تابشمشغول به فعالیت علمی هستند.

تاکنون بیش از 2646 دانشجو در مقطع کارشناسی، 615 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 60 دانشجو در مقطع دکترا از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند.

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک در حال حاضر465 نفر، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 295 نفر و تعداد دانشجویان دوره دکترا 103 نفر میباشد.

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی این دانشکده، محدود به تربیت دانشجو نبوده و همه ساله تحقیقات فراوانی توسط اساتید و دانشجویان و زیرمجموعه های دانشکده مهندسی مکانیک در زمینههای گوناگون علمی و صنعتی به انجام میرسد.

این دانشکده جهت تکمیل آموزشهای نظری و فنی خود، از مجموعه مجهزی از آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی بهره میبرد. اسامی برخی از آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با این دانشکده به قرار ذیل میباشد:

مرکز انرژی خورشیدی ، مرکز تحقیقات تابش، مرکز محاسبات سریع ، مرکزتحقیقات موتور ، مرکز تحقیقات هوایی (مجری سیستم تونل باد حدود صوت)،مرکز تحقیقات پیشرفته در طراحی،مرکز تحقیقات سازه های هوشمند، آزمایشگاه تونل باد و آیروالاستیسیته ، مرکز تحقیقات پیلهای سوختی، آزمایشگاه ترمودینامیک ، آزمایشگاه انتقال حرارت،آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ،آزمایشگاه فیزیک هستهای، آزمایشگاه دزیمتری، آزمایشگاه طیفنگاری گاما، کارگاه ماشین ابزار ، کارگاه جوشکاری، کارگاه اتومکانیک.