نمایشگر یک مطلب

 
شیراز - بلوار زند - خیابان ملاصدرا - روبروی خیابان هدایت - دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز - کدپستی : 7193616548 - تلفن: 32303051 - دورنگار: 36473511
 

[شماره تلفن های حوزه مدیریت و امور اداری و پشتیبانی دانشکده مهندسی مکانیک]

 
ریاست دانشکده : دکتر عطااله ربیعی
  داخلی مستقیم تلفکس
مسئول دفتر(خانم معصومه مشتاقی) 3338 32303051 36473511
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : دکتر سید امیر خسروی فرد
مسئول امور آموزشی و کارشناس آموزشی (خانم اولیاء) 3026 36473530 36473511
مسئول دفتر(آقای علی پور) 3417
کارشناس تحصیلات تکمیلی بخشهای مهندسی هوافضا و جامدات (خانم افکاری) 3336
کارشناس تحصیلات تکمیلی بخشهای مهندسی حرارت و سیالات و هسته ای (خانم عوضی) 3670
معاون پژوهشی:دکتر رامین وطن خواه
کارشناس پژوهشی (آقای صدقیانی) 3221   36473645
معاون دانشجویی و فرهنگی: دکتر علیرضا علی پور
کارشناس فرهنگی _ دانشجویی (آقای صدقیانی) 3221   36473645
امور اداری - پشتیبانی
رییس امور اداری و مسوول امور قراردادها (خانم فرامرزی) 3021 36473395
36473511
 
مسئول دبیرخانه  ( آقای زارعی) 3676 36473470
مسئول امور دفتری و کارپرداز (آقای کرم زاده)
مسئول واحد نظارت و پشتیبانی و انبار دار(آقای زارعی) 3675 36473414  
مسئول مرکز تلفن (آقای مهندس نیک سرشت) 3333    
کارشناس امور کامپیوتر طبقات 4و5 و مسئول مرکز کامپیوتر(خانم مهندس فالیزی) 3368    
 کارشناس امور کامپیوتر طبقات زیرزمین و 1 و 2 و3 (آقای پوینده فر) 3392    
نامه رسان (آقای یوسفی) 3692    
حفاظت فیزیکی (آقای صفری) 3217-3321    
تاسیسات 3347    
 متصدی تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده (خانم جباری) 3572 09363561047
حسابداری
رئیس حسابداری(آقای صادق نژاد) 3135   36474603
حسابدار(آقای شریفی) 3237  
امین اموال (آقای فارسی ) 3661    
 
[شماره تلفن های مراکز تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک]
 
مرکز تحقیقات هوائی 3397   36473513
مرکز محاسبات سریع ( خانم مهندس فالیزی) 3398  
مرکز تحقیقات مهرنیرو ( خانم مهندس فیلی زاده) 3345   32301672
مرکز تحقیقات تابش 
رئیس مرکز : دکتر صدیقه سینا
مسئول دفتر(خانم غضنفری) 3120 32334033 36473035
عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز(خانم دکتر سینا) 3122    
آزمایشگاه TLD(آقای مهندس نظری جهرمی) 3581    
آزمایشگاه TLD (خانم مهندس نوروز علی زاده) 3590    
آزمایشگاهTLD (آقای قنبرپور) 3121    
 
[شماره تلفن های آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک]
 
آزمایشگاه ها و کارگاه ها
آزمایشگاه های ترمو دینامیک ، موتور، انتقال حرارت(آقای یادگار) 3038  
آزمایشگاه های مقاومت مصالح، دینامیک ماشین (آقای محمدی) 3033  
آزمایشگاه فیزیک هسته ای (آقای مهندس شهبازی) 3463  
اتاق پروژه ، آزمایشگاه تونل باد و آئروالاستیسیته (آقای عضدی) 3365  
کارگاه اتومکانیک (آقای مهندس رئیسی) 3130  
کارگاه جوشکاری و ورقکاری (آقای برزگری) 3186  
کارگاه ماشین افزار (آقای زره پوش ) 3032  

 

[شماره تلفن های بخش مهندسی حرارت ،سیالات و بخش مهندسی انرژی - هوا و فضا ]

رئیس بخش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات : دکتر رضا کمالی
رئیس بخش مهندسی انرژی- هوافضا: دکتر محمد اسلامی
  داخلی تلفکس
دفتر بخش (خانم پناهی) 3679 36473538
دکتر امید ابوعلی 3034  
دکتر محمد اسلامی 3362  
دکتر محمد هادی اکبری 3444  
دکتر همایون امداد 3011  
دکتر مهدی بانشی 3649  
دکتر حسینعلی پاکروان 3364  
دکتر خسرو جعفرپور 3020  
مهندس محمد حسین رنجبران 3037  
دکتر محمدمهدی علی شاهی 3024  
دکتر رضا کمالی 3008  
دکتر ابراهیم گشتاسبی راد 3072  
دکتر علی اکبر گلنشان 3007  
دکتر محمود یعقوبی 3028  

 

[شماره تلفن های بخش مهندسی جامدات ]

رئیس بخش : دکتر اسماعیل قوانلو
  داخلی تلفکس
دفتر بخش (خانم عظیمی) 3337 36473533
دکتر احسان آزادی 3022  
دکتر محمد اقتصاد 3148  
دکتر سجاد تقوایی 3695  
دکتر سید آرش حق پناه 3640  
دکتر سید امیر خسروی فرد 3416  
دکتر مجتبی شریفی 3694  
دکتر سید احمد فاضل زاده 3238  
دکتر مهرداد فرید 3013  
دکتر اسماعیل قوانلو 3251  
دکتر محمد حسن کدیور 3031  
دکتر مجتبی محزون 3023  
دکتر حسین محمدی 3384  
دکترمحمد رحیم نامی 3204  
دکتر علی نایبی 3029  
دکتر رامین وطن خواه 3248  
دکتر کامیار هاشم نیا 3687  
دکتر محمد رحیم همتیان 3149  

 

[شماره تلفن های بخش مهندسی هسته ای]

رئیس بخش : دکتر محمدرضا محمدیان بهبهانی
  داخلی تلفکس
دفتر بخش (خانم آذرمکانی) 3350 36473474
دکتر احمد پیروزمند 3027  
دکتر کمال حداد 3152  
دکتر عطاء اله ربیعی 3682  
دکتر مهدی زه تابیان 3640  
دکتر رضا فقیهی 3349  
دکتر فرشاد فقیهی 3415  
مهندس سیمین مهدی زاده 3122  
دکتر محمدرضا نعمت الهی 3199  

 

 

      PDF شماره تلفنهای دانشکده مهندسی مکانیک جهت دانلود ( به روز شده در تاریخ 9 اردیبهشت 1402)