حوزه ریاست

ریاست دانشکده

دکتر ابراهیم گشتاسبی راد
مرتبه: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک سیالات
تلفن: 32303072 -071
ایمیل: goshtasb@shirazu.ac.ir


 

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی

دکتر سید امیر خسروی فرد
مرتبه: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک جامدات
تلفن: 36473530 - 071
ایمیل: khosravifard@shirazu.ac.ir

 

 

معاونت پژوهشی

دکتر رامین وطن خواه
مرتبه: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک جامدات
تلفن: 36473645 - 071
ایمیل: rvatankhah@shirazu.ac.ir

 

 

معاونت امور مالی واداری

این معاونت توسط ریاست دانشکده ،جناب آقای دکتر ابراهیم گشتاسبی راد مدیریت می شود.

 

 

امور دانشجوئی و فرهنگی

دکتر محمد اسلامی
مرنبه: استادیار
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک سیالات
تلفن: 36473645 - 071
ایمیل: meslami@shirazu.ac.ir

 

 


 

این صفحه در تاریخ 19 مهر 1399 به روز شده است.