کارمندان

نام خانوادگی نام سمت تلفن
آذرمکانی زهرا مسئول دفتر بخش مهندسی هسته ای 071-3613-3350
آرایش رحیم خدماتی  
اولیاء لاله رئیس اداره آموزش 071-3613-3026
افکاری معصومه کارشناس تحصیلات تکمیلی بخشهای مهندسی هوا فضا و جامدات 071-3613-3336
برزگری محسن مسئول کارگاه جوشکاری و ورقکاری 071-3613-3186
پناهی زینب مسئول دفتر بخشهای مهندسی مکانیک حرارت سیالات و مهندسی هوا فضا - انرژی 071-3613-3679
پوینده فر علی کارشناس شبکه و اینترنت 071-3613-3392
پیروزی محسن کارشناس کارگاه ماشین ابزار 071-3613-3032
رئیسی مهدی کارشناس و مسئول کارگاه اتومکانیک 071-3613-3130
زارعی محمدهاشم مسئول دبیرخانه و امور قرادادها 071-3613-3676
زره پوش سعید مسئول کارگاه ماشین ابزار 071-3613-3032
شریفی علی حسابدار 071-3613-3237
شهبازی محمد کارشناس آزمایشگاه بخش مهندسی هسته ای 071-3613-3463
صدقیانی غلامحسین کارشناس معاونت پژوهشی و امور فرهنگی - دانشجویی 071-3613-3221
عضدی کوروش مسئول امور پروژه های دانشجویی - کارشناس ومسئول آزمایشگاه تونل باد 071-3613-3365
عظیمی فریبا مسئول دفتر بخش مهندسی جامدات 071-3613-3337
عوضی زینب کارشناس تحصیلات تکمیلی بخشهای مهندسی حرارت وسیالات و هسته ای 071-3613-3670
غضنفری  مریم مسئول دفتر مرکز تحقیقات تابش 071-3613-3120
غلامی محمدحسین مسئول واحد نظارت و پشتیبانی و انبار دار دانشکده مکانیک 071-3613-3675
فالیزی آزاده کارشناس مرکز محاسبات سریع و کارشناس شبکه و اینترنت 071-3613-3398
فرامرزی محبوبه رئیس امور اداری و مسئول امور قراردادها 071-3613-3021
فرهادی رسول خدماتی  
قنبرپور محمد رضا کاردان آزمایشگاه (مرکز تحقیقات تابش) 071-3613-3121
کرم زاده عبدالرحیم کارپرداز و کارمند دبیرخانه 071-3613-3676
محمدی اصغر مسئول آزمایشگاه های مقاومت مصالح و دینامیک  071-3613-3033
مشتاقی معصومه مسئول دفتر ریاست 071-3613-3338
نظری  محمد امین کارشناس آزمایشگاه (مرکز تحقیقات تابش) 071-3613-3581
نوروزعلی زاده فاطمه کارشناس آزمایشگاه (مرکز تحقیقات تابش) 071-3613-3590
یادگار محمود مسئول آزمایشگاه ترمودینامیک، موتور و انتقال حرارت 071-3613-3038
یوسفی احمد نامه رسان و امور دفتر ریاست 071-3613-3692
یوسفی مریم مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 071-3616-3417

 

 PDF لیست کارکنان دانشکده مهندسی مکانیک ( به روز شده در 27 آبان 1397)