شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  • شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

          شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک مرکب از پنج عضو است  که چهار عضو آن به نمایندگی از بخشهای  دانشکده مهندسی مکانیک می باشد و عضو پنجم که ریاست آن را به عهده دارد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده می باشد.اعضای شورا در این دوره  عبارتند از:

1-  دکتر سید امیر خسروی فرد ریاست شورا

2- دکتر محمدرحیم همتیان از بخش مهندسی جامدات

3- دکتر حسینعلی پاکروان از بخش مهندسی حرارت و سیالات

4- دکتر محمدرضا سجادی از بخش مهندسی انرژی - هوا وفضا

5- دکتر فرشاد فقیهی از بخش مهندسی هسته ای.

 

این صفحه در تاریخ 09 اردیبهشت 1402 به روزرسانی شده است.