اعضای هیات علمی

رضا کمالی

رضا کمالی

رضا کمالی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احسان اعلائی طراحی، شبیه سازی عددی و بهینه سازی یک تولید کننده گرادیان غلظت به منظور غربالگری دارو کارشناسی ارشد 1399/06/31
اسماعیل احمدیان پوررنجبر مدلسازی عددی جریان داخلی گاز رقیق با استفاده ازمعادله خطی شده جنبشی BGK کارشناسی ارشد
شهاب احمدی زاده مدلسازی عددی ریزمخلوط‌کننده تسلا و ایجاد اصلاحات در ساختار هندسی آن به منظور بهبود اختلاط کارشناسی ارشد 1395/06/29
مسعود اکبری استخراج یک مدل جدید لغزشی برای تحلیل جریان گازها توام با انتقال حرارت در ابعاد مایکرو – نانو کارشناسی ارشد 1388/06/31
مرضیه علیشاهی حرکت جایگزینی الکتروکینتیکی مولکولهای زیستی دکتری 1394/05/28
شاهین عربی مدلسازی عددی دارورسانی هدفمند در عروق تغذیه کننده تومورهای سرطانی بوسیله میدان مغناطیسی خارجی کارشناسی ارشد 1397/06/31
علیرضا بیکی توسعه یک مدل رتبه‌کاسته برای جریان سیال با رویکرد یادگیری عمیق دکتری
علیرضا بینش بررسی دینامیک مولکولی غشاهای زیستی انتقال دهنده دکتری 1394/06/19
فرهاد بردبار مطالعه عددی و مقایسه مشخصه های آیرودینامیکیِ بالهای سه بعدی با طرح لیپیش و رَم‌ تحت اثر سیستم افزایش دهنده فشار استاتیکی (PAR) در ناحیه اثر سطح کارشناسی ارشد 1387/11/27
علیرضا بردبار مطالعه ی عددی جریان مایع در میکروکانال های غیردایره ای با قطرات غیر قابل اختلاط کارشناسی ارشد 1395/06/28
علی دهقانی شبیه سازی عددی جریان سیال همراه با انتقال حرارت توسط روش حرارتی شبکه-بولتزمن کارشناسی ارشد 1388/12/15
محمد کریم دهقان منشادی بررسی عددی اثر میدان الکتریکی بر تولید میکروقطره ها در هندسه های مختلف کارشناسی ارشد 1393/06/29
خالد درخشان پور آنالیز عددی تاثیر ریزساختارها و زیرلایه میانی بر عملکرد حرارتی میکروکانال های جاذب حرارت دولایه و چند لایه کارشناسی ارشد 1397/07/30
فائزه اسلامی توسعه یک مدل یادگیری عمیق احتمالاتی برای پیش بینی اندازه و نرخ تولید قطره دکتری
امیرحسین اسمعیل زاده بهینه سازی هندسی لبه فرار دندانه‌دار جهت کاهش انتشارات نویز یک بال؛ بررسی عددی کارشناسی ارشد
فرشید قانع بررسی عددی میکروکانال جاذب حرارتی تحت تأثیر میدان مغناطیسی در محیط نیمه متخلخل کارشناسی ارشد 1398/11/30
عبداله قاسمی شبیه سازی عددی جداسازی سلول های سرطانی گردشی به کمک امواج صوتی فرکانس بالا با استفاده از مکانیزم به دام اندازی انتخابی ذره و سلول کارشناسی ارشد 1397/06/31
هومن حدیدی شبیه سازی عددی یک مخلوط کننده میکرو/ نانوی جدید تحت پدیده الکتروکینتیک غیر تعادلی کارشناسی ارشد 1392/06/26
هومن حدیدی بررسی دینامیک مولکولی آکواپورین های جهش یافته و غشاهای زیست تقلید دکتری 1399/06/31
محسن حلوایی مطالعه عددی جاذب‌های نقطه‌ای مبدل انرژی امواج کارشناسی ارشد 1396/06/30
زهرا هاشمی مدل سازی عددی تاثیر متقابل سیال و ذره با استفاده از روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1390/06/28
سیدحمیدرضا حسینی باب اناری دکتری
محمدحسین جعفری مجرب مطالعه عددی جریان های سیال ایجاد شده توسط خزش حرارتی در گاز رقیق با کاربرد در طراحی میکرو محرک رادیومتری کارشناسی ارشد 1397/06/27
محمدمهدی جنیدی پور ارزیابی روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو در مطالعه عددی جریان گازهای رقیق کارشناسی ارشد 1390/06/30
امید کمانی مطالعه عددی یک مزرعه توربین بادی محور عمودی در شرایط مختلف کاری به منظور افزایش کارایی و کاهش نویز دکتری
محمدرضا کاراندیش مطالعه‌ی عددی جریان سطح آزاد و اثرات محل قرارگیری هیدروفویل بر ارتفاع امواج سطحی کارشناسی ارشد 1397/11/17
علی خوارزمی شبیه سازی عددی جریانهای سیال در ابعاد میکرو- نانو با استفاده از روش ترکیبی کارشناسی ارشد 1388/11/30
عابد خاطری مدلسازی دینامیکی ذرات ریز و سلولهای زیستی در کانال های میکرو کارشناسی ارشد 1392/06/20
غلامرضا خدری بررسی عددی تاثیر مجرای همگرای پشت بر عملکرد توربین بادی بسته با استفاده از تئوری المان پره و دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1400/06/31
سعید خیراتی رونیزی شبیه سازی عددی جریان دو فازی الکترواسپری درون محیطی گازی برای تولید میکروقطرات کارشناسی ارشد 1398/06/27
دانیال خجسته مدلسازی دینامیکی یک جسم غوطه ور مهار شده در دریا و مطالعه دینامیکی یک جاذب نقطه ای مبدل انرژی امواج دریا کارشناسی ارشد 1394/06/31
احمدعلی محمودی گوری مطالعه عددی تاثیر برهم¬کنش سازه - سیال بر انتقال و نشست ذرات در مدل واقعی ریه انسان کارشناسی ارشد 1393/12/20
ارمان مندگاری کهن اثر نیروی کریولیس بر اختلاط سیال در یک ریز مخلوط کن منفعل کارشناسی ارشد 1393/03/24
امین منصوری فر مطالعه عددی انتقال یونی ناشی از جریان الکترواسموتیک در نانوکانال ها کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمد منصوریان شبیه‏ سازی عددی احتراق بدون شعله با استفاده از رهیافت شبیه‏ سازی گردابه‏ های بزرگ و مفهوم اتلاف گردابه‏ ای توسعه یافته دکتری 1398/06/31
علیرضا مرزبان راد شبیه سازی و کنترل وسایل نقلیه رباتیکی دریایی کارشناسی ارشد 1389/12/18
فائزه مسعودی شبیه سازی عددی یک تولید کننده گرادیان غلظت مبتنی برقطره کارشناسی ارشد
داریوش مهبودی بررسی عددی عملکرد میکروکانال های جاذب حرارت حاوی جریان دوفازی قطرات مخلوط نشدنی کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهدی مشکسار شبیه سازی عددی جریان گازهای رقیق کارشناسی ارشد
محسن مفرحی مطالعه عددی مدل های مختلف برخورد و شکست قطرات وتاثیرآن بر¬مشخصات اسپری سوخت کارشناسی ارشد 1390/12/21
امین مجرب شبیه سازی عددی یک میکرو سنسور اندازه گیری جریان در مدل واقعی آئورت انسان کارشناسی ارشد 1392/11/15
محمدحسین منتظری مدلسازی عددی تولید و انتشار امواج صوتی ناشی حرکت اجسام در محیط اب کارشناسی ارشد 1391/05/14
سیدمصطفی موسوی مطالعه ی عددی عملکرد یک میکرومیکسر فعال مبتنی بر نوسانات یک میکروتیر کارشناسی ارشد 1400/06/31
سید محمود موسوی بررسی عددی و تجربی انتشار نویز در یک توربین بادی در شرایط کاری بارانی دکتری 1399/06/31
سعید موحد آنالیز و کنترل جریان های ناشی از گرادیان فشار و الکتروکینتیک در شبکه ای از سیستم هایمیکرو-نانوکانال با سیال خنک کن کارشناسی ارشد 1388/04/21
میلاد امیدوار میمندی مطالعه عددی جریان سیال پیرامون دو استوانه متوالی نزدیک سطح تحت اثر عملگر پلاسمایی کارشناسی ارشد 1397/06/31
مسعود استاد شبیه سازی سه بعدی جریان کمپرسور محوری و بررسی اثر درز نوک پره و هندسه آن بر روی عملکرد کمپرسور دکتری 1397/11/30
خلیل پاک طینت بررسی یک توربین بادی اینولاکس کارشناسی ارشد 1396/04/20
محمدرضا پایداری شبیه سازی عددی یک ریزمخلوط کن غیرفعال با قابلیت تنظیم غلظت با استفاده از تزریق قطره کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمدحسین پوست فروش بررسی خصوصیات جریان گازی درون پمپ های خلاء جاروب کننده ی مولکولی با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو کارشناسی ارشد 1391/12/16
پیام رادمهر مطالعه عددی جریان الکترواسمتیک در یک نانو نازل با استفاده از روش دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد 1390/11/15
رضوان رزمی بررسی عددی و بهینه سازی هندسی مولد گردابه به منظور افزایش کارایی ایرودینامیکی یک پره توربین باد کارشناسی ارشد
صالح رضایی روش ارائه مدل سازی نوینی برای مقیاس زیرشبکه (SGS) در روش شبیه سازی گردابه بزرگ (LES) کارشناسی ارشد 1388/05/13
مژگان سبز دارورسانی هدفمند به تومور واقع در ریه انسان تحت تاثیر نیروی مغناطیسی کارشناسی ارشد 1395/06/15
فرهاد سعیدیان شبیه سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات مایکرو در هندسه ی واقعی مجرای تنفسی بالایی انسان همراه با نگه داشتن نفس کارشناسی ارشد 1392/11/26
حسین صفایی راد مطالعه‌ی عددی عملکرد یک میکرومیکسر حباب محور مبتنی بر تزریق حباب به صورت نوسانی کارشناسی ارشد 1400/06/31
صهبا سالاریان شبیه سازی عددی جدایش سلول های سرطانیِ درگردش از سیالات بیولوژیکی با ضریب هدایت الکتریکی بالا، به روش الکتروکینتیک هیبریدی کارشناسی ارشد 1394/03/26
سیدعلی شماعی مطالعه عددی اثر ریز احتراق بر رفتار مجموعه امواج ضربه‌ای در یک مجرای همگرا-واگرا کارشناسی ارشد 1397/11/09
سینا امینی اکبرابادی بررسی عددی یک مایکروکانال جاذب حرارت تحت اثر جریان الکترواسموتیکی عرضی کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمدرضا سهرابیان مدل‏سازی عددی حرکت و جذب ذرات معلق هوا در فیلترهای یکپارچه کارشناسی ارشد 1394/12/19
فرشته ستوده بررسی عددی سه‌بعدی توربین بادی بدون پره‌ اینولاکس در شرایط کاری مختلف در مناطق با سرعت پایین باد کارشناسی ارشد 1398/06/31
ارسلان تعصب مطالعه عددی جریان گاز رقیق در یک میکروکانال غیرمستقیم با استفاده از روش شبیه‌سازی مستقیم مونت‌کارلو کارشناسی ارشد 1395/06/31
محمدحسن توانگر توسعه روش عددی DSMC جهت شبیه سازی جریان گاز رقیق با درنظر گرفتن اثرات پلاسما و الکترومغناطیس دکتری
امیرحسین وکیل زاده طراحی و شبیه سازی یک متمرکز کننده هیدرودینامیکی جهت کاربردهای فلوسیتومتری کارشناسی ارشد 1392/03/04
ایمان والی بررسی عددی جدایش جریان آشفته تراکم ناپذیر و کنترل آن در یک شیب کارشناسی ارشد 1397/06/31
زینب یکتایی شبیه‌سازی عددی جریان کاویتاسیون آشفته اطراف هیدروفویل Clark-Y با استفاده از اپن‌فوم کارشناسی ارشد 1396/06/30
احسان زارعی بررسی عددی جریان الکترواسموتیک در میکرو کانال‌ها کارشناسی ارشد 1395/12/22
محسن زارع پور دکتری
حسین ایزن شبیه سازی عددی دینامیک سیالات در ابعاد ریز با استفاده از روشهای طیفی کارشناسی ارشد 1389/11/29
ایمان بهمنی قصرعاصمی شبیه سازی عددی جداسازی سلول های سرطانی گردشی به کمک امواج صوتی سطحی با استفاده از مکانیزم به دام اندازی انتخابی ذره و سلول کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه خاموشی ابرقویی شبیه سازی ایمپکتورهای مافوق صوت در شرایط رقیق با استفاده از روش DSMC به منظور جداسازی ذرات نانو دکتری 1392/07/10
آرش روستایی حل عددی جریان دوفازی با نسبت چگالی بالا به روش Lattice Boltzmann کارشناسی ارشد 1388/10/01
سیدعلی رضا شکوهی مطالعه عددی جریان سیال در مخلوط کن های مغناطیسی در ابعاد کوچک کارشناسی ارشد 1389/12/25
سیدامیرحسین طباطبایی فرد شبیه سازی عددی جریان سیال تراکم پذیر ابرصوتی توسط روش شبکه-بولتزمان کارشناسی ارشد 1388/06/31
شهریار فتوتی بررسی و کنترل واماندگی دینامیکی در جریان¬های آشفتة تراکم پذیر دو بعدی کارشناسی ارشد 1386/07/29
روزبه اعیانی بررسی تجربی نویز هیدرودینامیکی پروانه کارشناسی ارشد 1391/07/12
محمد عباس زاده بررسی تجربی-عددی مشخصات هیدرواپتیکی دنباله حبابی یک شناور مدل دکتری 1400/01/23
مجتبی آقاجانی حقیقی شبیه سازی عددی روند تشکیل قطره در یک میکروکانال T شکل تحت میدان مغناطیسی کارشناسی ارشد 1390/10/18
پیمان امانی عملکرد مدل های مختلف جریان آشفته با روش جداسازی عددی تفاضل محدود فشرده کارشناسی ارشد 1394/06/31
محمد امین مشابه سازی دینامیکی و آیرودینامیکی پرتابگر گاز سبک آزمایشگاه آیروبالستیک دانشگاه شیراز و مقایسه با داده‌های تجربی کارشناسی ارشد
علی محمد اسدیان مطالعه عددی تأثیر میدان مغناطیسی بر جابجایی طبیعی نانوسیال Al2O3 کارشناسی ارشد 1394/07/29
اردشیر عوض دوانی طراحی و شبیه سازی عددی ورودی هوای مادون صوت S شکل و بررسی اثر تغییر پارامترها بر عملکرد آن کارشناسی ارشد 1396/06/22
رضا بابایی مقدم تخمین ضرایب آیرودینامیکی یک جسم پرنده با استفاده از نتایج پروازی آزمایش ایروبالستیک دکتری
امیرحسین باقری سروستانی شبیه سازی و مقایسه یک حنجره سالم و یک حنجره با بیماری فلجی یک سویه تار صوتی در فرآیند سخن گفتن، با در نظر گرفتن اندرکنش جامد و سیال کارشناسی ارشد 1395/06/24
محمدحسین بهمنی شبیه‌سازی اندر کنش استوانه قابل انعطاف و سیال لزج در یک جریان دوبعدی یکنواخت کارشناسی ارشد 1386/09/14
امین بیات طراحی اولیه و شبیه سازی عددی محفظه ی احتراق موتور رم جت کارشناسی ارشد 1394/06/01
جواد بیات شبیه سازی عددی جریان دو فاز ویسکوالاستیک/نیوتونی در زجاجیه چشم انسان دکتری 1398/10/29
سعید دهقانی تحلیل عددی فرآیند جدایش سابوت از مدل پروازی به کمک شبکه همپوشان کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمد سعید درخشانیان تحلیل عددی و تجربی برخورد و ورود پرتابه های مختلف به آب کارشناسی ارشد 1393/12/16
محدثه فدایی شبیه سازی عددی امواج شاک در یک مدل واقعی از گوش خارجی انسان کارشناسی ارشد 1389/06/17
محمد فرمانی طراحی ، بررسی و تحلیل آیرودینامیک ورودی مافوق صوت یک رم جت کارشناسی ارشد 1387/11/21
مهدی فتحی پور روش کمینه کردن تولید آنتروپی در بارگذاریهای ترکیبی محوری – خمشی و محوری – خمشی متناوب کارشناسی ارشد 1388/06/31
فرناز فیلی مدل سازی حرارتی، سه بعدی چشم انسان کارشناسی ارشد 1392/12/20
سیداحسان حبیبی بررسی ویژگیهای مکانیکی نانو مواد جامد و طراحی اسلوبی جهت پیش بینی رفتار انها دکتری 1390/04/15
محمد هادی پور بررسی آیرودینامیکی یک وسیله ی چند منظوره توسط دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1391/12/16
مبین حق دل مدل سازی عددی جریان غیر دائمی گاز و طراحی یک سامانه گازی پرتابگر مدل کارشناسی ارشد 1391/06/27
حامد حقیقت جهرمی بررسی عددی حرکت قطره و تداخل آن با قطره دیگر بر روی سطح شیبدار به روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1392/07/08
منصور \tحاج حسینی بررسی اثرات جاذبه بر روی میدان جریان شامل سوپرکاویتاسیون با تزریق گاز کارشناسی ارشد 1390/06/31
حمیدرضا حاجیانی بوشهریان مطالعه عددی تاثیر حرکت موضعی آنی چشم انسان بر حرکت و نشست ذرات رنگدانه ای در ناحیه قدامی کارشناسی ارشد 1392/07/03
سیدرضا حسینی مدل سازی و تحلیل عددی جریان در اتاقک مکش، محفظه ی آزمون و دیفیوزر تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/23
طاهره ایزدی بررسی عددی پدیده اثر پیستونی درون تونل ها کارشناسی ارشد 1388/06/31
پیمان جعفری طراحی سامانه ی بازیابی مدل های پرتابی در میدان های ایروبالستیک و مطالعه عملکرد آن کارشناسی ارشد 1396/08/03
علی کلانتری فرد بررسی آثار SGD (وسیله ایجاد چرخش) و صفحه مشبک در عملکرد برج خنک‌کن کارخانه سیمان کارشناسی ارشد 1388/12/15
علی کریمی بررسی عددی تاثیر گرفتگی مجاری ادراری بر فشار داخلی مثانه و جریان ادرار در اثر بزرگی خوش خیم پروستات کارشناسی ارشد 1397/06/25
حسن کاظمی بررسی تجربی کیفیت جریان در مقطع کاری تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/12/13
مصطفی کوه گرد بررسی، پیش بینی و روشهای جلوگیری از پدیده نوسان در ورودیهای مافوق صوت کارشناسی ارشد 1393/12/09
منصور لهونیان آنالیز عددی توزیع درجه حرارت درون بافت سرطانی در طی گرمادرمانی با استفاده از نانو سیال مغناطیسی بکمک مدل شبکه ای بولتزمن دکتری 1389/12/18
محمد مجلس آراءجهرمی شبیه سازی عددی مستقیم انتقال حرارت ذرات کروی و غیرکروی در حال سقوط آزاد در سیال ساکن دکتری 1398/06/31
مجتبی میرزایی طراحی و بررسی عملکرد یک کنترلر پیشرفته مقاوم برای یک وسیله زیر آب دکتری 1393/09/26
امیرحسین مومنی بررسی تغییرات میدان سرعت و نرخ انتقال‌حرارت جریان سیال تراکم ناپذیر بین دو استوانه هم مرکز درحضورمیدان مغناطیسی خارجی‌ با اثر اتلاف ژول مغناطیسی کارشناسی ارشد 1399/06/29
احمدرضا مطفف مشابه سازی عددی پروانه های معکوس گرد و بررسی تاثیر تغییرات هندسی بر عملکرد آن کارشناسی ارشد 1393/06/29
محسن نطاق بررسی و مقایسه روش های کاهش پسای پایه کارشناسی ارشد 1389/09/06
مصطفی نجات الهی مقایسه¬ی روش¬های دینامیک مولکولی تعادلی و غیر¬تعادلی برای محاسبه¬ی ضریب هدایت حرارتی نانو¬سیال¬ها دکتری 1399/06/31
ارش نورمحمدی مقدمی طراحی و توسعه سامانه پر کردن سیلو غلات در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی پخش ریزدانه و هوا در شرایط مختلف پر کردن: مطالعه موردی، ذرت دانه‌ای دکتری 1396/12/09
بهزاد اتردی پدیده اختلاط و کنترل سیستم های ریز سیال کارشناسی ارشد 1391/07/08
احسان پرهیزکار حل عددی جریان تراکم پذیر غیر لزج سه بعدی حول بال با استفاده از روش غیر نوسانی وزنی با ضرایب وزن تصحیح شده کارشناسی ارشد 1395/12/03
سعیده سعدآبادی بررسی عددی عملکرد نازل با شکلهای مختلف برای ایمپاکتورهای مافوق صوت به منظور جداسازی ذرات نانو کارشناسی ارشد 1387/06/26
سیده زهرابیگم سجادی شبیه سازی هندسی قلب در حال تپش کارشناسی ارشد 1390/10/05
مجتبی سالاری شبیه سازی عددی تاثیر متقابل کامل جریان کوئت با ذرات کروی مغناطیسی معلق با اندازه محدود دکتری
مجتبی تقی پور پیکربندی بهینه¬ی سطوح ایرودینامیکی برای کنترل¬پذیری مناسب وسایل پرنده¬ی فراصوت کارشناسی ارشد 1389/06/31
حسین تقوایی بهبود مدلسازی ورود به آب و بهینه سازی شکل برای وسایل سوپرکاویتاسیونی پر سرعت همراه با دمش گاز دکتری 1400/09/22
محمدحسین تارخ شبیه‌سازی عددی جریان سه بعدی سیال تراکم ناپذیر با استفاده از روش المان طیفی کارشناسی ارشد 1391/12/16
ایمان زحمت کش شبیه سازی عددی مسایل مخلو طهای چند گونه ای گازی در شرایط رقیق دکتری 1390/06/08
امین زارع بررسی تحلیلی و عددی رفتار پوسته‌ی استوانه‌ای زیر آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه-سیال کارشناسی ارشد 1389/06/31
محسن زین الدینی میمند میدان جریان غیردائمی حول اجسام متحرک با شتاب خطی کارشناسی ارشد 1392/12/20
علی اکبر حسن زاده طراحی اولیه بالکهای مشبک و حل عددی میدان جریان اطراف آنها کارشناسی ارشد
افسانه رستم زاده بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی نانو در مبادله های حرارتی w شکل کارشناسی ارشد 1388/06/31
بامداد براری بررسی عددی سه بعدی انتقال حرارت در یک لوله گرمایی مایکرو در حالت پایدار کارشناسی ارشد 1389/06/31
علی حمصی زاده بررسی مدل¬های پیوسته معادل برای مواد نانوساختار کارشناسی ارشد 1386/09/27
مسعود خراتی کوپایی کاربرد روش فرکانس تقلیل یافته غیر خطی در محاسبه مشتقات پایداری جسم در جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر دکتری 1388/10/17
علیرضا دستان بررسی عددی اثرات شبکه فیبری بر افت فشار و جمع آوری ذرات در یک میکروکانال کارشناسی ارشد 1389/06/01
رشید شاه حسینی بهینه سازی پارامترهای مکانیکی جداسازی ملکولی توسط دو استوانه دوار هم محور سریع کارشناسی ارشد 1388/06/30
اشکان عباسیان شیرازی تحلیل انرژی اگزرژی یک سیکل ترکیبی در گذر زمان ومقایسه با اطلاعات نیروگاهی کارشناسی ارشد 1389/12/25
صمد قاسمی موازی سازی یک حل کننده جریان سیال لزج قابل تراکم بر روی کارشناسی ارشد 1386/10/15
محمدعلی منشیان شبیه‌سازی عددی احتراق سوخت جامد در یک محفظه باز کارشناسی ارشد 1386/09/14
مهرداد میرزایی سیچانی تحلیل عددی جریان دو فازی در فیلتر خشک (مایع و گاز) کارشناسی ارشد 1387/05/01
عباس نیک بخت مدل¬سازی سه بعدی حرکت ذرات نانو در لنزهای آیرودینامیک کارشناسی ارشد 1385/06/14
مهراب عباسي بررسي آزمايشگاهي افت فشار در مدلهاي حفره بيني انسان قبل و بعد از جراحي سينوس ماکسيلاري کارشناسی ارشد 1400/06/31
مهدي عبدي پور شناسايي توربين گازي نيروگاه سيکل ترکيبي جهرم جهت طراحي کنترلر سرعت و دماي خروجي آن کارشناسی ارشد 1393/12/20
علي عبداللهي فر تحليل شکست ديناميکي با ارائه يک روش MLPG جديد و به کارگيري مدل فضاي حالت دکتری 1392/11/01
سيدفرهاد ابطحي شناسايي مشخصات ديناميکي و هيدروديناميکي يک وسيله زير آبي به کمک داده هاي فيزيکي و کنترل مقاوم دکتری 1397/11/24
محسن افخمي بررسي عددي حرکت قطره بر روي سطح آبگريز و آبدوست به روش شبکه بولتزمن با کاربرد در ميکروپدهاي آزمايش خون کارشناسی ارشد 1397/09/21
آرش علي پور مقايسه نتايج و بررسي اثر کيفيت و نوع شبکه‌هاي سازمان‌يافته و بي‌سازمان بر روي حل ميدان‌هاي گوناگون جريان کارشناسی ارشد 1393/06/31
مسعود علي پور مدل سازي جوشکاري اصطکاکي تلاطمي و بررسي نقش پارامترهاي موثر بر رفتار ترمومکانيکي قطعات جوش داده شده کارشناسی ارشد 1390/12/23
احسان اردکاني مدل‌سازي سه‌بعدي دود ناشي از آتش‌سوزي و تخليه‌ي هوشمند آن در يک ايستگاه مترو کارشناسی ارشد 1396/06/31
احسان آتش زر بررسي انتقال حرارت و جرم در هيدروديناميک مغناطيسي دو پخشي جا به جايي طبيعي با استفاده از روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1398/06/30
مظاهر اسکندري مدل سازي و محاسبات حفاظ هاي پرتويي چند لايه اي تشعشعات فضايي براي محموله هاي زيستي کارشناسی ارشد 1392/06/26
سيامک فرشيدي الگوريتم ترکيبي توده ي ذرات با عملگرهاي ژنتيک براي مساله ي زمانبندي پروژه هاي چند حالته با منابع محدود کارشناسی ارشد 1393/06/23
فريماه فضل اللهي طراحي، ساخت و کنترل اگزواسکلتون بازو با محرک هاي هيدروليکي کارشناسی ارشد 1395/12/22
نويد غفاري بهلولي طراحي و ساخت دستگاه تصويربرداري از جريان به روش اشلرين زمينه پايه (BOS) براي آزمايشگاه تونل باد حدود صوت دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/11/27
ابراهيم قهرماني بررسي نشست ذرات در جريان متلاطم در دستگاه تنفسي فوقاني انسان با استفاده از روش هاي تصادفي کارشناسی ارشد 1392/07/03
محمد حجازي شبيه سازي عددي اختلال اپنه‌ي خواب انسدادي به کمک برهم‌کنش سيال-سازه کارشناسی ارشد 1399/11/30
راضيه ايزدي شناسايي پارامترهاي مادي مواد ارتوتروپيک و مونو کلينيک سه بعدي کارشناسی ارشد 1392/07/08
زهرا جعفري شهباززاده طراحي بهينه دبي سنج جرمي کوريوليس با استفاده از مدل سازي المان محدود کارشناسی ارشد 1396/06/07
رامين کمالي بهبود در انتخاب مبتني بر روش چرخ رولت در الگوريتم هاي بهينه سازي کارشناسی ارشد 1393/06/23
فاطمه کريم پور طراحي پارامترهاي هندسي و بارگذاري در داربست‌هاي استخواني براي دست‌يابي به استخوان‌سازي مطلوب کارشناسی ارشد 1399/06/31
حسين خواجوئي نژاد تحليل ترموالاستيک و طراحي قاب نگهدارنده بسته هاي باتري براي هواپيماي الکتريکي کارشناسی ارشد 1400/06/31
مرتضي کياصادق شبيه سازي عددي جريان هوا و نشست ذرات فيبري در مجراي تنفسي بالايي انسان کارشناسی ارشد 1396/11/02
آزاده ميروکيلي شبيه سازي عددي جريان سيال در راکتور مگامتانول خنک شونده با گاز در مجتمع پتروشيمي زاگرس دکتری 1394/11/29
سعيد نام اور کراده مدل سازي درمان سرطان به روش هايپرترمياي نانو سيال مغناطيسي در تومورهاي سه بعدي کارشناسی ارشد 1393/06/31
آرش ناصري شبيه سازي عددي تاثير جريان هواي پرسرعت محيط بر روي دبي جريان هواي تنفس شده و بازده استنشاق ذرات در سيستم تنفسي فوقاني انسان کارشناسی ارشد 1395/03/05
سامان نظام الاسلامي امکان سنجي و طراحي مقدماتي سامانه هوايي بدون سرنشين شناسايي هدايت پذير (پهپاد) واکنش سريع مينياتوري کارشناسی ارشد 1397/06/27
حامد نيکوکار مدل سازي عددي تاثير ميدان مغناطيسي بر نشست ذرات معلق داراي خاصيت فرومغناطيس در مجراي تنفسي بالايي انسان کارشناسی ارشد 1395/06/31
صالح حسيني مطالعه تئوري و تجربي پديده هاي انتقال در قليان دکتری 1395/06/20
محمد هادي پرهمت بررسي حالت هاي گذرا در راکتور VVER-1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS کارشناسی ارشد 1392/06/30
محمد علي پورفر حل عددي معادلات ناوير استوکس سه بعدي تراکم پذير با استفاده از پردازنده هاي گرافيکي کارشناسی ارشد 1395/11/19
محمد رهبرعالم استفاده از مدل جديد محاسبه زير شبکه در روش شبيه سازي گردابه بزرگ براي حل جريان درون مجراي همگرا - واگرا کارشناسی ارشد 1394/10/20
عمادالدين رنجبر رفتار ترمومکانيکي ميله هاي از جنس آلياژهاي حافظه دار تحت شرايط مرزي حرارتي متناوب کارشناسی ارشد 1392/10/30
هدا صادقپور شبيه سازي مونت کارلو و اندازه گيري تجربي چشمه هاي جايگزين جهت آناليز عنصري با فعال سازي نوتروني به روش گاماي آني در صنايع سيمان کارشناسی ارشد 1392/11/29
محسن سفري نيا طراحي سيستم خاموشي ثانويه با به کارگيري تانک آب سنگين درراکتورهاي تحقيقاتي استخري کارشناسی ارشد 1393/09/25
محمد صفرزاده بررسي عددي تقطيراز بخار خالص تحت جابجايي آزاد بين دو صفحه ي موازي محدود با استفاده از روش LBM کارشناسی ارشد 1394/06/31
عرفان صلاحي‌نژاد توليد فولاد زنگ نزن بدون نيکل پوشش داده شده با لايه هاي سل- ژل هيبريدي ZrTiO4-PMMA و بررسي ساختار و رفتار الکتروشيميايي آن دکتری 1391/11/25
محمد سرابيان بررسي روش‌هاي کاهش مکانيزم هاي مفصل احتراق براي سوخت‌هاي هيدروکربني سبک و هيدروژن کارشناسی ارشد 1393/06/26
احمد صيادنيا طيبي طراحي و بهينه سازي سامانه خنک کن هوايي براي يک پيل سوختي غشاء پليمري توان پايين کارشناسی ارشد 1392/11/15
محمد طاهري حسينخاني بررسي تحليلي نيروهاي آيروديناميکي بالک مشبک و بالک مشبک-بدنه در جريان مافوق صوت کارشناسی ارشد 1397/06/31
فيروزه يگانه دوست آناليز عددي حرکت قطرات آب روي يک سطح شيب دار با روش SPH کارشناسی ارشد 1393/07/25
علي يوسفي بررسي ديناميک جريان درون ناحيه ي خلفي چشم انسان پس از عمل جراحي تخليه ي زجاجيه و پانسمان گازي کارشناسی ارشد 1394/06/31
وحيد زنگنه مدلسازي عددي احتراق هيدروژن در محيط متخلخل با سينتيک مفصل کارشناسی ارشد 1392/07/02
عاطفه زارعي بررسي عددي اثر انحراف بيني شديد بر نشست ذرات در جريان متلاطم در يک مدل واقعي از بيني انسان کارشناسی ارشد 1397/06/27
فرهاد زارع شبيه سازي عددي دارو رساني به حفره بيني انسان توسط اسپري بيني کارشناسی ارشد 1397/06/31
امير رضا زرنقش مطالعه عددي تاثير حرکت قطار روي عملکرد جت فن ها در يک تونل کارشناسی ارشد 1396/04/20
فرشاد حسن دخت بررسي عددي چگالش مخلوط بخار آب- هوا بين دو صفحه موازي محدود با استفاده از روش LBM کارشناسی ارشد 1396/12/16
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک سیالات 2 320231141 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/26 (1100 - 1400) ترم اول 1140
تئوری جریان لزج 320276091 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/29 (1100 - 1400) ترم اول 1140
مکانیک سیالات 2 320231141 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/21 (1100 - 1400) 13991
تئوری جریان لزج 320276091 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/24 (1100 - 1400) 13991
نمایش 4 نتیجه