صفحه رسمی دانشکده مهندسی مکانیک در اینستاگرام

صفحه رسمی دانشکده مهندسی مکانیک در اینستاگرام


به اطلاع می رساند که اخبار و اطلاعیه های مربوط به دانشکده مهندسی مکانیک را بر علاوه بر وبسایت دانشکده به آدرس mee.shirazu.ac.ir می توانید از طریق صفحه رسمی دانشکده در اینستاگرام به آدرس mech_school_shiraz دنبال نمایید.


آخرین اخبار

چهار عضو هیأت‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک در شمار دانشمندان ۲درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۱
چهار عضو هیأت‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک در شمار دانشمندان ۲درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۱
راساس شاخص‌های استنادی استاندارد ازسوی الزویر در سال 2020، 4عضو هیأت‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک در شمار دانشمندان ۲درصد برتر جهان قرار گرفتند. براساس پژوهشی که ازسوی دانشمندان دانشگاه استنفورد، روی داده‌های اسکوپوس انجام شده و در تاریخ ۱۹اکتبر ۲۰۲۱ ،...
پنل تخصصی با عنوان
پنل تخصصی با عنوان " نسل جدید تلفنهای همراه 5G ، کاربردها و چالشهای ایمنی تابشی" در ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونساز
یک پنل تخصصی با عنوان " نسل جدید تلفنهای همراه 5G ، کاربردها و چالشهای ایمنی تابشی" در ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونساز به میزبانی مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز و با ریاست دکتر رضا فقیهی و دکتر محمد رضا کاردان و حضور...
چاپ کتاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک توسط انتشارات elsevier
چاپ کتاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک توسط انتشارات elsevier
کتاب ADVANCES IN BIOENERGY AND AND MICROFLUIDIC APPLICATIONS به قلم دکتر محمد رضا رحیم پور عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، دکتر رضا کمالی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و دو نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی، توسط انتشارات...
صفحه رسمی دانشکده مهندسی مکانیک در اینستاگرام
صفحه رسمی دانشکده مهندسی مکانیک در اینستاگرام
به اطلاع می رساند که اخبار و اطلاعیه های مربوط به دانشکده مهندسی مکانیک را بر علاوه بر وبسایت دانشکده به آدرس mee.shirazu.ac.ir می توانید از طریق صفحه رسمی دانشکده در اینستاگرام به آدرس mech_school_shiraz دنبال نمایید.