اعلام نتیجه ارزیابی طرح های فراخوان دانشجویی

اعلام نتیجه ارزیابی طرح های فراخوان دانشجویی


 

به استحضار می رسد طراحی های دریافتی در فراخوان دانشجویی "ایده فرم و احداث فضایی دانشکده مهندسی مکانیک" در جلسه ای با حضور افراد مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت. 

در این جلسه، در ابتدا آقای دکتر ربیعی رئیس دانشکده مهندسی مکانیک در خصوص ضرورت شکل گیری فراخوان ایده دانشجوئی توسط خیّر محترم برای حاضرین مطالبی ارائه گردید و همچنین توصیفی از کلیه طرح های رسیده در قالب یک ارائه بصورت پاورپوینت انجام شد. در ادامه، همکاران حاضر در جلسه در خصوص فرایند ارزیابی طرح به همراه معیارهای ارزیابی در دو بخش فرم شامل ایده و مفهوم، زیباشناسی و اقلیم در کنار بخش سازماندهی فضایی بر مبنای فضاهای مورد نیاز دانشکده، اصول و روابط کاربردی و تناسبات، مقیاس و بهره وری به بحث و تبادل نظر پرداختند. در انتها از بین طرح های ارائه شده، ابتدا طرح هایی که به شاخص های ارائه شده توجه کمتری صورت پذیرفته بود حذف و در نهایت 4 طرح به عنوان طرح های قابل تقدیر انتخاب گردید. در ارزیابی این 4 طرح به اتفاق آراء طرحی که همه فاکتورهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، مشاهده نگردید و رتبه اول به هیچ طرحی اختصاص نیافت. براساس پیشنهاد همکاران در جلسه برای طرح های برگزیده رتبه بندی به شرح ذیل صورت پذیرفت.

 

1-

-طرح سرکار خانم غدیری نیا ( تک نفره )

و

-طرح سرکار خانم شاه علی و همکاران ( 4 نفره )

 

به عنوان طرح های مشترک برتر

2-

طرح سرکار خانم معنوی و دانا ( 2 نفره )

طرح برگزیده دوم

3-

طرح سرکار خانم سادات حسینی ( تک نفره )

طرح برگزیده سوم

 

 

 


آخرین اخبار

آغاز به کار انجمن دانش آموختگان مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
آغاز به کار انجمن دانش آموختگان مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
به اطلاع می رسد به منظور تکمیل اطلاعات دانش‌آموختگان و ایجاد ارتباط موثر بین دانش‌آموختگان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، انجمن دانش آموختگان مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز تاسیس گردید. از این رو جهت ایجاد ارتباط بهتر و اطلاع‌رسانی برنامه‌های بعدی،...