مقررات آموزشی

         قوانین و آیین نامه های آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک همان آیین نامه ها و قوانین معاونت آموزشی دانشگاه شیراز می باشد. که از اینجا می توانید ببینید.

 

            فرمهای آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک برای دانشجویان دو دسته می باشد. دسته اول  با مراجعه به سایت اتوماسیون آموزشی قابل دسترسی می باشد . دسته دوم با مراجعه مستقیم به امور آموزش و تحصیلات تکمیلی  دانشکده در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار می گیرد.

 

تقویم آموزشی نیم سال دوم (95-94 ) دانشکده مهندسی مکانیک ؟

تقویم آموزشی نیمسال دوم  95- 94

عنوان

        از تاریخ

           تا تاریخ

   تأیید استاد مشاور

ثبت نام مرحله اول

   شنبه 94/10/26

     دوشنبه 94/10/28

 

ثبت نام مرحله دوم

سه شنبه 94/10/29

       جمعه 94/11/2

 

شروع کلاسها

شنبه 94/11/10

 

حذف و اضافه

یک شنبه 94/11/25

دوشنبه 94/11/26

از دوشنبه 94/12/3 تا چهارشنبه 94/12/5

پايان کلاسهای اسفند

چهارشنبه 94/12/19

 

امتحان ميان ترم اول رياضي 1 و2و3

پنج شنبه 94/12/20

 

امتحانات میان ترم دروس عمومی
 و دروس پايه سرويسي منتخب

صبح روزهای   پنج شنبه 95/1/26 و جمعه 95/1/27

 و

صبح روزهای     پنج شنبه 95/2/2 و جمعه 95/2/3

 

امتحان ميان ترم دوم رياضي 1 و2و 3

جمعه 95/2/3

 

حذف نهائی

یک شنبه 95/2/26

دوشنبه 95/2/27

 

ارزشيابي اساتيد

چهارشنبه 95/2/29

چهارشنبه 95/3/19

 

پایان کلاسهاي نيمسال دوم

چهارشنبه 95/3/19

 

امتحانات پايان ترم دروس عمومی و دروس پايه سرويسي 

صبح روزهای    پنج شنبه 95/3/20

   لغایت         پنج شنبه 95/3/27

 

امتحانات دروس تخصصی

از روز شنبه 95/3/22 لغايت چهارشنبه 95/4/9

 

مهلت ورود نمرات

دوشنبه 95/4/21

 

ارسال نمرات به اداره آموزش

چهار شنبه 95/4/30

 

 

* با توجه به اینکه زمان برگزاری آزمون سراسری مشخص نمی باشد، احتمال تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم وجود دارد.

* امتحان روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان از ساعت 10 صبح به بعد برگزار گردد.