جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

کارشناسی: مکانیک جامدات

کارشناسی ارشد: طراحی کاربردی

دکتری: طراحی کاربردی

کارشناسی: مکانیک حرارت وسیالات 

کارشناسی ارشد: تبدیل انرژی

دکتری: مکانیک حرارت وسیالات 

کارشناسی: ـ

کارشناسی ارشد: آیرودینامیک

دکتری: آیرودینامیک

کارشناسی:  ـ

کارشناسی ارشد: رآکتور ــ پرتوپزشکی

دکتری: رآکتور ــ پرتوپزشکی