اعضای هیات علمی

عطااله ربیعی

change-logo

عطااله ربیعی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی ابرار بررسی عددی پدیده جوشش دو قطره پشت سر هم در برخورد با یک سطح جامد شیب‌دار داغ کارشناسی ارشد 1397/11/30
مسعود احمدی توسعه و اعتبارسنجی یک مدل کوپلینگ نوترونیک-ترموهیدرولیک با استفاده از دادهای تجربی راکتور مینیاتوری چشمه نوترون اصفهان برای آنالیز حوادث در راکتورهای تحقیقاتی دکتری 1398/04/30
علیرضا عطف بررسی ترموهیدرولیکی پدیده ی Dryout در یک کانال جوشش با تزریق نانو ذره Al2O3 کارشناسی ارشد 1393/12/19
حمید اذرباد دکتری
سجاد بهار تخمین میزان خوردگی لوله های عایقبندی شده با استفاده از شبیه سازی روش بازتابش پرتوهای گاما کارشناسی ارشد 1400/06/31
مریم بردبار تصویربرداری گاما آنی برای تایید درون تنی برد ذرات پرتابی در یون¬تراپی به روش اسکن بیم مدادی در حضور یک میدان مغناطیسی کارشناسی ارشد 1400/06/31
محسن ابراهیمیان شمس اباد ارزیابی قابلیت اطمینان متغیر با زمان سیستم غیر فعال برداشت حرارت راکتور VVER دکتری 1399/10/24
ابراهیم قنبری آنالیز عملکرد اپراتور در فرآیند نشت و تغذیه جهت کاهش ریسک حادثه ی SBO در یک راکتور هسته ای تحت فشار نوعی کارشناسی ارشد 1397/06/31
سحر قاسمی نژاد توسعه حل معادله ترابرد نوترون گذرا با زمان به روش مشخصه در هندسه دوبعدی با استفاده از ردیابی بسته‌ای دکتری
محمد ایروانی طراحی پایه ای یک راکتور SMR خود شامل با زمان بهره برداری طولانی کارشناسی ارشد 1397/06/31
مهدی ایزدی اندازه گیری ضخامت فیلم در جریان دوفازی گاز-مایع درون لوله های قطور عمودی با استفاده از راهبرد دوگانه گامای عبوری و پراکنده کارشناسی ارشد 1399/06/31
امیر حسین کمالی نیا تحلیل فرسودگی احتمالاتی دسته لوله های مولد بخار نیروگاه هسته ای دکتری
امیرحسین کمالی نیا شبیه سازی ترموهیدرولیکی مولد های بخار افقی در شرایط بهره برداری نرمال و حادثه کارشناسی ارشد 1394/06/30
زهرا کرمی مهر آنالیز حساسیت بر روی عملکرد اپراتور در حادثه شکست خط لوله اصلی بخار به همراه فقدان کامل آب تغذیه در راکتور هسته ای VVER-1000/V446 کارشناسی ارشد 1397/06/26
علی کریمی طلب بررسی نشت پاره های شکافت و تحلیل ترمومکانیکی یک میله سوخت راکتور VVER-1000 با کمک کد FRAPCON کارشناسی ارشد 1400/06/31
سارا مسجدیان جزی پایش نوترون و گامای داخل قلب راکتور هسته ای بوشهر کارشناسی ارشد 1395/09/17
محمدمهدی میرزایی شبیه سازی مدار ترموهیدرولیکی SHUNCL با استفاده از کد RELAP5 و مقایسه نتایج آن با نتایج تجربی کارشناسی ارشد 1393/11/19
حمیدرضا محمدی سیچانی مطالعه تجربی پارامترهای جوشش استخری به کمک پوشش دهی پلاسما روی یک سطح داغ کارشناسی ارشد 1399/06/23
لیلا مرادی بررسی پدیده DNB برای یک کانال داغ با شبکه نگهدارنده بهمراه پره های اختلاط در حضور خنک کننده نانوسیال کارشناسی ارشد 1395/06/08
الهام ناروئی تحلیل ترموهیدرولیکی خنک سازی دایورتور راکتور ITER با استفاده از جریان چرخشی کارشناسی ارشد 1392/12/03
سیده زهرا نسیمی بررسی اندرکنش سیال-سازه میله‌های سوخت در راکتورهای خنک شونده با آب با استفاده از رویکرد کوپلینگ یک سویه کارشناسی ارشد
تورج نظری آنالیز عددی ارتعاشات تهییج شده از جریان محوری در مجتمع های سوخت TVS-2 دکتری 1397/11/30
نارسیس نجات طراحی و امکان سنجی سوخت RTG جهت استفاده در سفرهای فضایی بین سیارات کارشناسی ارشد 1392/09/30
احمد رمضانی بررسی عملکرد اپراتور در فرآیند حادثه ی از دست دادن کامل آب تغذیه مولد بخار در نیروگاه هسته ای بوشهر کارشناسی ارشد 1395/11/25
حسن سعادتی تحلیل نوترونی و ترموهیدرولیکی نانوسیال به عنوان خنک کننده و کنترل کننده ی راکتیویته در سیکل اول بهره برداری نیروگاه بوشهر کارشناسی ارشد 1395/11/13
نجمه صدمه دار بررسی آزمایشگاهی آبشویی ید رادیواکتیو در خاک آهکی تیمارشده با بیوچار تهیه شده از باگاس نیشکر کارشناسی ارشد 1397/11/23
سیداحسان سعیدی کارشناسی ارشد
فرهاد سالاری ارزیابی سیستم ایمنی گیرانداز کریوم قلب برای راکتور هسته ای نوعی VVER-1000 در حین حوادث شدید دکتری 1400/06/31
بهزاد سلماسیان تشخیص محل انسداد موضعی جریان داخل کانال های قلب راکتور VVER-1000/446، با استفاده از آشکارسازهای نوترونی و شبکه های عصبی مصنوعی دکتری 1400/06/31
علی شهابی نژاد آنالیز ترموهیدرولیکی سیستم پسیو برداشت گرما در رآکتور هسته ای VVER-1000 با استفاده از کد RELAP5 کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمّد شهرنازکیان شبیه سازی دینامیک ملکولی اثر تخریب تابش های نوترونی بر آلیاژ آلومینیوم مخزن راکتور تحقیقاتی اصفهان کارشناسی ارشد 1399/06/31
ابوالفضل زارعی آنالیز حساسیت بر روی عملکرد اپراتور در حادثه شکست لوله مولد بخار به همراه شکست در خط لوله اصلی بخار در راکتور هسته ای VVER-1000/V446 کارشناسی ارشد 1399/06/31
تارا زارع کاراسعدی توسعه یک سیستم رادیوگرافی میون برای اندازه گیری تغییر ضخامت لوله ها ناشی از FAC با روش مونت کارلو کارشناسی ارشد
رسمیه زینوی میان ابی اندازه گیری ضخامت رسوب در خطوط لوله قطور جریان هیدروکربن با استفاده از تلفیق تکنیک گامای چندباریکه و شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
ساناز سعدی نیا توسعه یک سیستم میوگرافی برای پی‌جویی و اکتشاف ناهنجاری‌های فلزی منابع معدنی کارشناسی ارشد
اتوسا زاهدی قادی شبیه سازی عددی پدیده آتش سوزی در اتاق کنترل نیروگاه اتمی بوشهر و تحلیل توزیع آئروسل و آلاینده های حریق به محیط پیرامون با استفاده از کد میدانی FDS کارشناسی ارشد
نگین افشار ارزیابی احتمالاتی و قطعیتی ایمنی استخر نگهداری سوخت های مصرف شده راکتور هسته ای VVER-1000/V446 جهت محاسبه فرکانس آسیب به سوخت (FDF) دکتری 1400/06/31
علی اکبر بهرامی ده توتی طراحی پایه راکتور VVER-1000 با بارگذاری سوخت ATF بوسیله کوپل نوترونیک-ترموهیدرولیک PARCS-RELAP5 در چند حالت گذار دکتری
سهراب برزگر توسعه مدل RELAP5 راکتور CAREM-25 به منظور آنالیز ایمنی راکتور در طی حادثه خروج میله کنترل کارشناسی ارشد
محسن دهقان مطالعه عددی میدان جریان در پایین دست اوریفیس نیروگاهی نمونه به روش دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد
علی فخرائی توسعه مدل RELAP5 راکتور کوچک ماژولارNuScale به منظور آنالیز ایمنی راکتور در طی حادثه قطع کامل برق کارشناسی ارشد 1396/06/29
علی فخرایی تحلیل پایداری دینامیکی یک راکتور IPWR با سیستم خنک شونده غیر فعال و طراحی سامانه کنترل برای فرآیند تعقیب بار دکتری
سعید قائمی ارتقاء قلب راکتور VVER-1000 با استفاده از سوخت های TVS-2M و مطالعات نوترونیک در حالتهای پایا و گذرا دکتری 1396/12/16
زینب قائمی اثر ازوناسیون بر کیفیت آب و شبیه‌سازی فرآیند پخشیدگی ازون در آب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1398/06/24
رضا حق جو جهرمی مقایسه چرخه سوخت و هزینه های کارکرد یک راکتور قدرت آبی 1000 مگاوات و راکتور گازی مشابه از نوع HTGCFR کارشناسی ارشد 1391/12/15
زهرا حصیری تعیین مشخصات چشمه ناشی از حوادث در استخر سوخت مصرف شده‌ واحد 1 نیروگاه‌ هسته‌ای بوشهر با استفاده از کد MELCOR کارشناسی ارشد
میرمهدی حسینی توسعه EOPs راکتور VVER-1000/V446 برای حادثه قطع کامل برق با در نظر گرفتن تانک دیراتور و اعتبار سنجی آن با کد RELAP5 دکتری 1399/06/30
مسعود جباری تدوین سناریوهای حادثه station black out (SBO) جهت پیاده سازی برنامه استرس تست نیروگاه بوشهر دکتری 1398/06/31
مرتضی کاظم دهدشتی مانیتورینگ قلب راکتور VVER-1000 با استفاده از آشکارسازهای خارجی نوترون و شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمد مهدی محمدی محاسبه ضرایب دمایی در راکتور گازی سریع زاینده کارشناسی ارشد 1393/06/26
واحد محرم زاده دوکش ابرگرمایی مغناطیسی به کمک نانوذرات مغناطیسی: توسعه ی اپلیکاتور و بهینه سازی طراحی درمان برای ترکیب ابرگرمایی با رادیوتراپی حین جراحی (IORT) دکتری 1396/11/25
یوسف محسنی تجزیه و تحلیل خوردگی ناشی از جریان در پایین دست اوریفیس ها در سیستم لوله کشی نیروگاه های هسته ای کارشناسی ارشد 1400/06/31
بهمن نظری تحلیل و ساخت یک میله داغ با تولید حرارت سینوسی جهت شبیه سازی یک میله سوخت هسته ای کارشناسی ارشد 1397/06/31
عارف رحیمیان بررسی ضریب انتقال حرارت جریان آشفته نانوسیال Al2O3/Water در راکتور VVER-1000 به روش تک فازی و دو فازی کارشناسی ارشد 1392/06/26
قاسم رحیمی طراحی مفهومی نوترونیکی و ترموهیدرولیکی قلب یک راکتور تحقیقاتی توان متوسط با مشخصه تولید کم پلوتونیم و شار نوترون بالا دکتری 1398/06/30
محمد رشیدی طغرالجردی شبیه سازی ترموهیدرولیکی لوله پرشده با گوی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1393/03/11
جمشید رضایی ابگلی ارزیابی سیستم اسپری رآکتور VVER-1000/V446 در فرونشانی مواد رادیو اکتیو و کاهش فشار پوش رآکتور حین حوادث وخیم با استفاده از کد MELCOR کارشناسی ارشد 1398/06/27
بهاره ثابتان طراحی و پیاده سازی سیستم پایش رادون با استفاده از فتو دیود BPW34 و ارسال اطلاعات پایش از طریق سیستم GSM کارشناسی ارشد 1393/06/31
عباس صدق کردار بررسی تجربی و عددی اثر پارامترهای هیدرودینامیک شیر دروازه ای در خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان سیال در پایین دست آن و استفاده از آن در ارزیابی خرابی یک سیستم نمونه دکتری 1399/06/01
حسن شکوری شبیه‌سازی عددی و ارزیابی آزمایشگاهی جریان نازل تی‌جت سمپاش کارشناسی ارشد 1397/11/30
سعید سلطان محمدی آنالیز رفتار پوش راکتور VVER-1000/V446 در طی شرایط حادثه ی سخت با استفاده از کد MELCOR کارشناسی ارشد 1397/06/24
پوریا سروش شبیه سازی جریان آشفته بر روی مجتمع سوخت راکتور AP-1400 به روش CFD کارشناسی ارشد 1392/12/19
امیراحمد طیبی خرمی شبیه سازی فرآیند خشک شدن شلتوک در یک خشک کن آزمایشگاهی بسترسیال- فراصوت به کمک دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1396/12/20
احسان اعلائي طراحي، شبيه سازي عددي و بهينه سازي يک توليد کننده گراديان غلظت به منظور غربالگري دارو کارشناسی ارشد 1399/06/31
روزبه اعياني بررسي تجربي نويز هيدروديناميکي پروانه کارشناسی ارشد 1391/07/12
مهراب عباسي بررسي آزمايشگاهي افت فشار در مدلهاي حفره بيني انسان قبل و بعد از جراحي سينوس ماکسيلاري کارشناسی ارشد 1400/06/31
ارش عباس زاده آناليز ايمني نيروگاه اتمي بوشهر واحد-1 در برابر حادثه LOOP به همراه شکستگي خط اصلي مولد بخار با استفاده از کد RELAP5 کارشناسی ارشد 1399/11/30
بهروز احمدي بررسي آزمايشگاهي فرآيند رطوبت گيري از هواي مرطوب روي دسته پره هاي مربعي در جريان جابجايي آزاد کارشناسی ارشد 1397/06/31
پويان احمدي توليد منحني هاي بازيافت نفت در جريان همسو و غير همسوي فرآيند آشام بصورت آزمايشگاهي کارشناسی ارشد 1396/06/31
محبوبه آموزگار بررسي ساختار و مشخصه هاي انتقال حرارت جريان آشفته روي سطح حفره دار کارشناسی ارشد 1398/06/26
احسان اردکاني مدل‌سازي سه‌بعدي دود ناشي از آتش‌سوزي و تخليه‌ي هوشمند آن در يک ايستگاه مترو کارشناسی ارشد 1396/06/31
زهرا عزيزي تحليل عدم قطعيت فرکانس هاي طبيعي نانوذرات و نانوسيم‌ها با استفاده از روش مونت کارلو کارشناسی ارشد 1397/11/14
علي باقرنژاد تحليل ترموديناميکي اقتصادي و محيط زيستي براي ترکيب پلنتهاي سه هدفه مواد آلي با پيل هاي سوختي و منابع انرژي تجديدپذير دکتری 1394/07/25
وحيد بهمني آناليز شکست تيغه‌ي رديف اول يک توربين گازي و مقايسه آن با يک مدل ارتقا يافته‌ و بررسي‌هاي صنعتي کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمد بهمن پور مدلسازي ديناميکي و بهينه سازي يک برداشت کننده انرژي با مکانيزم چرخ شانه کارشناسی ارشد 1399/06/31
بهنام بهزادي نژاد امکان سنجي کاربرد نانوسيالات به عنوان جاذب نوترون در سيستم خنک کننده اضطراري قلب رآکتور کارشناسی ارشد 1392/12/20
زينب دلير بررسي مدل هاي مختلف خطاهاي انساني در ارزيابي CDF براي مديريت حادثه ي SBO در راکتورVVER-1000 با استفاده از تجهيزات سيار کارشناسی ارشد 1400/06/31
مطهره عفتي کلرمي بررسي روشهاي بهبود سرعت و دقت محاسبات در حل ترابرد نوترون به روش مشخصه ها با بکارگيري ابزارهاي حل انطباقي، تسريع همگرايي و موازي سازي دکتری 1398/06/31
عليرضا فتح مدلسازي ديناميکي و کنترل توربين بادي فراساحل نيمه شناور مجهز به عملگر ستون مايع کارشناسی ارشد 1397/06/14
نصيب الله فتوت پور تحليل عملکرد کلاه ايمني در برخورد با استفاده از شبيه سازي المان محدود جمجمه و کلاه ايمني حاوي فوم آلومينيم کارشناسی ارشد 1398/06/27
علي قاسمي بررسي پديده هاي ذوب قلب و نشت مواد راديواکتيو در راکتور هسته اي VVER-1000/V446 در شرايط حادثه سخت ناشي از LBLOCA کارشناسی ارشد 1394/12/19
سيده نرگس غياثي شيرازي يافتن موقعيت و شدت منبع حرارتي متمرکز در مسائل ترموالاستيسيته با استفاده از يک روش بدون المان بهبود يافته و الگوريتمهاي جستجو کارشناسی ارشد 1395/12/18
هومن حديدي بررسي ديناميک مولکولي آکواپورين هاي جهش يافته و غشاهاي زيست تقليد دکتری 1399/06/31
دانيال خجسته مدلسازي ديناميکي يک جسم غوطه ور مهار شده در دريا و مطالعه ديناميکي يک جاذب نقطه اي مبدل انرژي امواج دريا کارشناسی ارشد 1394/06/31
سعيد خورسندي سيستم تلفيق فوتوولتائيک حرارتي با ساختمان با استفاده از پنل هاي شيار دار کارشناسی ارشد 1396/06/04
سلمان خوشنود مدلسازي و بهينه سازي آب شيرين کن حرارتي چند مرحله اي با بهره گيري از انرژي گاز داغ خروجي واحد هاي توربين گازي کارشناسی ارشد 1396/06/29
الهام خسروپور يک روش بدون المان به فرم قوي براي تحليل تنش مواد هايپرالاستيک کارشناسی ارشد 1397/02/29
احمدعلي محمودي گوري مطالعه عددي تاثير برهم¬کنش سازه - سيال بر انتقال و نشست ذرات در مدل واقعي ريه انسان کارشناسی ارشد 1393/12/20
نيلوفر منوچهري چرامکاني ارزيابي سايت هاي پيشنهادي جهت احداث راکتور تحقيقاتي فارس کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدحسين مشايخ بررسي عددي تأثير عدد چرخش بر توليد امواج انتروپي در محفظه احتراق سنديا دي کارشناسی ارشد 1400/04/10
محمدهادي معماردزفولي آناليز فني اقتصادي و زيست محيطي سيکل ترکيبي گازي، گازي همراه با (ORC) و گازي با خورشيدي و (ORC) کارشناسی ارشد 1397/11/30
محسن محمدي کنترل و پايداري ميکرو سيستم هاي تصادفي ايتوي غير خطي دکتری 1396/06/20
مهدي محمدي رهقي مطالعه آزمايشگاهي پديده سايش مايع حاوي شن در خطوط لوله کارشناسی ارشد 1393/12/19
اميرحسين مومني بررسي تغييرات ميدان سرعت و نرخ انتقال‌حرارت جريان سيال تراکم ناپذير بين دو استوانه هم مرکز درحضورميدان مغناطيسي خارجي‌ با اثر اتلاف ژول مغناطيسي کارشناسی ارشد 1399/06/29
ليلا مناجاتي بررسي ارتعاشات خطي و غيرخطي ورق هاي مدرج تابعي بر اساس تئوري تغيير فرم برشي و عمودي اصلاح شده بهبود يافته با استفاده از تابع تنش ايري کارشناسی ارشد 1395/06/27
احمدرضا مطفف مشابه سازي عددي پروانه هاي معکوس گرد و بررسي تاثير تغييرات هندسي بر عملکرد آن کارشناسی ارشد 1393/06/29
محمد ناظرمظفري مدل سازي ديناميکي و کنترل پايين تنه در راه‌رفتن انسان با در نظر گرفتن گشتاورهاي فعال و غيرفعال مفاصل کارشناسی ارشد 1397/11/30
مصطفي نجات الهي مقايسه¬ي روش¬هاي ديناميک مولکولي تعادلي و غير¬تعادلي براي محاسبه¬ي ضريب هدايت حرارتي نانو¬سيال¬ها دکتری 1399/06/31
محمدعلي نعمت اللهي مدل سازي و تحليل رفتار ديناميکي ميکرو لوله هاي حاوي سيال به منظور استفاده در جريان سنج هاي جرمي کارشناسی ارشد 1397/11/30
مهدي اميدوار تشخيص عيب قطعات ريخته گري آلومينيوم بر اساس تحليل تصاوير راديوگرافي به کمک يادگيري عميق همراه با افزايش داده توسط شبکه هاي مولد تخاصمي کارشناسی ارشد 1400/06/31
سيامک پارسايي استفاده از روش مدلسازي فيزيکي چند حالته درارزيابي قابليت اطمينان تيوب هاي مولد بخار نيروگاه هسته اي زايون کارشناسی ارشد 1396/06/28
سحر پورندي بررسي ارتعاشات صفحات گرافن دولايه ي دايره اي و تک لايه ي مستطيلي تحت تاثير ميدان مغناطيسي درون صفحه اي کارشناسی ارشد 1396/12/19
نازنين رفيعي بخش انتقال حرارت جابجايي آزاد آرام از اجسام محدب در شرايط مرزي شار ثابت کارشناسی ارشد 1399/12/24
مجيد رفيعي بهينه سازي شکل مقاطع تحت پيچش با استفاده از يک روش بدون المان کارشناسی ارشد 1397/06/31
سينا رستگارزاده طراحي بهينه چرخ طيار ترکيبي با ياتاقان مغناطيسي-مکانيکي براي کاهش مصرف انرژي در قطارهاي شهري سبک کارشناسی ارشد 1397/06/21
وحيد رضائي مطالعه عددي عملکرد آب شيرينکن خورشيدي تک حوضچهاي حاوي مواد تغيير فاز دهنده کارشناسی ارشد 1399/11/30
محسن سفري نيا طراحي سيستم خاموشي ثانويه با به کارگيري تانک آب سنگين درراکتورهاي تحقيقاتي استخري کارشناسی ارشد 1393/09/25
صهبا سالاريان شبيه سازي عددي جدايش سلول هاي سرطانيِ درگردش از سيالات بيولوژيکي با ضريب هدايت الکتريکي بالا، به روش الکتروکينتيک هيبريدي کارشناسی ارشد 1394/03/26
محمد صالحي دارنجاني مدل‌سازي ديناميک چندجسمي انعطاف‌پذير و تحليل ارتعاشات توربين بادي فراساحل نيمه‌شناور کارشناسی ارشد 1398/11/28
سهيل سليقه طراحي جاذب ارتعاشات براي يک سيستم غيرخطي با عدم قطعيت کارشناسی ارشد 1397/01/27
غزال شماسي بررسي کارايي مدل دوفازي اويلري در شبيه سازي جابجايي طبيعي آرام نانوسيال ها در محفظه مربعي کارشناسی ارشد 1398/11/30
سينا اميني اکبرابادي بررسي عددي يک مايکروکانال جاذب حرارت تحت اثر جريان الکترواسموتيکي عرضي کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمدرضا زره پوش ارزيابي بر مبناي ريسک AOTو STIبراي سيستم هاي ECCSو EDGSراکتور VVER-1000/446 در حوادث LOCA کارشناسی ارشد 1397/11/23
سيداحسان ذوالفقاري مدلسازي ديناميکي و کنترل اندام تحتاني انسان در دوچرخه سواري کارشناسی ارشد 1398/06/31
پريسا اميدي فرد آناليز دنباله حوادث شديد در استخر سوخت هاي مصرف شده ي راکتور هسته اي VVER-1000/V446 کارشناسی ارشد 1397/06/27
عليرضا سنائي طراحي، مدل سازي ديناميکي و کنترل ربات توانبخشي پايين تنه کارشناسی ارشد 1397/06/31
فاطمه خاموشي ابرقويي شبيه سازي ايمپکتورهاي مافوق صوت در شرايط رقيق با استفاده از روش DSMC به منظور جداسازي ذرات نانو دکتری 1392/07/10
پوريا قناعتيان جبذري آناليز عدم قطعيت پارامترهاي مدل خرابي با منشا مشترک و ارزيابي اثر آن بر روي معيار ريسکCDF در حوادث LOCA کارشناسی ارشد 1397/11/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبات عددی پیشرفته 320444181 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/28 (0900 - 1200) ترم اول 1140
محاسبات عددی پیشرفته 320444181 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/28 (0900 - 1200) ترم اول 1140
اصول ترموهیدرولیک (جبرانی) 320444011 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0730 الی 0900) 1400/10/23 (0900 - 1200) ترم اول 1140
محاسبات عددی پیشرفته 320444181 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/24 (0900 - 1200) 13991
اصول ترموهیدرولیک (جبرانی) 320444011 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/20 (0900 - 1200) 13991
نمایش 5 نتیجه