اعضای هیات علمی

حسینعلی پاکروان

حسینعلی پاکروان

حسینعلی پاکروان    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیدحمیدرضا حسینی باب اناری دکتری
علی کوثرنژاد شبیه‌سازی عددی جابجایی طبیعی آشفته نانوسیال درون محفظه مربعی با استفاده از مدل دو سیالی کارشناسی ارشد
فاطمه رشیدی گوغری پیش‌بینی افت فشار خم تی کور برای کاربردهای انتقال نیوماتیکی با استفاده از شبیه‌سازی عددی کارشناسی ارشد
محمد رضایی مطالعه عددی جریان و انتقال حرارت دوغاب یخ در خمهای U شکل کارشناسی ارشد 1400/06/31
غزال شماسی بررسی کارایی مدل دوفازی اویلری در شبیه سازی جابجایی طبیعی آرام نانوسیال ها در محفظه مربعی کارشناسی ارشد 1398/11/30
امید رضا عباسی پیاده‌سازی یک مدل ریاضی از انعقاد خون تحت جریان درون آنوریسم کارشناسی ارشد
احمد مسعودی کارشناسی ارشد
احسان اعلائی طراحی، شبیه سازی عددی و بهینه سازی یک تولید کننده گرادیان غلظت به منظور غربالگری دارو کارشناسی ارشد 1399/06/31
علی عباسی آنالیز انرژی، اگزرژی-اقتصادی و زیست محیطی یک سیکل جدید تولید سه گانه باهدف گرمایش، سرمایش و تولید توان کارشناسی ارشد 1398/06/24
وحید الله ویردی بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد سطح بیرونی لوله های مارپیچ (اسپیرال) کارشناسی ارشد
علی امیری اثر نوع جریان ورودی بر انتقال حرارت بسترهای سیالی گاز-جامد توسط روش ترکیبی دینامیک سیالات محاسباتی و اجزا گسسته کارشناسی ارشد
شهره آزاد شبیه سازی عددی انتقال حرارت از قطار متحرک در یک تونل و ایستگاه مترو کارشناسی ارشد 1397/06/31
فاطمه ده بزرگی بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی آرام از اجسام محدب دما ثابت در نانوسیالات دکتری
علی فردیسی طراحی و مدلسازی عددی چاه حرارتی کوچک¬کانال با لوله حرارتی کاشته شده در آن با چیدمان¬های مختلف برای خنک¬کاری قطعات الکترونیکی با چگالی توان حرارتی بالا برای افزایش یکنواختی توزیع دما کارشناسی ارشد 1400/06/31
عبداله قاسمی شبیه سازی عددی جداسازی سلول های سرطانی گردشی به کمک امواج صوتی فرکانس بالا با استفاده از مکانیزم به دام اندازی انتخابی ذره و سلول کارشناسی ارشد 1397/06/31
هومن حدیدی بررسی دینامیک مولکولی آکواپورین های جهش یافته و غشاهای زیست تقلید دکتری 1399/06/31
کامران هیربدی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی محاسباتی فرآیند تقطیر چند مرحله‌ای با استفاده از روش شبکه گرمایی دکتری
الهام کامگار بررسی هیدرودینامیکی و هیدروآکوستیکی دماغه زیردریایی بدون سرنشین به صورت عددی کارشناسی ارشد 1398/06/31
امین خداکرم تفتی رفتارهای دینامیکی و آشوبناک جریان جابجایی طبیعی در حوزه‌های استوانه‌ای حلقوی با استفاده از مدل‌های کم مرتبه دکتری
علی منصوریه مدل‌سازی و شبیه‌سازی بیوراکتورهای ستون‌حباب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1399/11/29
حسین مشفق مدلسازی دینامیکی سیستم قلبی عروقی با پارامترهای توزیع شده کارشناسی ارشد 1398/11/28
سیدمصطفی موسوی مطالعه ی عددی عملکرد یک میکرومیکسر فعال مبتنی بر نوسانات یک میکروتیر کارشناسی ارشد 1400/06/31
میلاد امیدوار میمندی مطالعه عددی جریان سیال پیرامون دو استوانه متوالی نزدیک سطح تحت اثر عملگر پلاسمایی کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمدرضا پایداری شبیه سازی عددی یک ریزمخلوط کن غیرفعال با قابلیت تنظیم غلظت با استفاده از تزریق قطره کارشناسی ارشد 1400/06/31
حسین صفایی راد مطالعه‌ی عددی عملکرد یک میکرومیکسر حباب محور مبتنی بر تزریق حباب به صورت نوسانی کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمدهادی شفایی توسعه یک روش مرتبه بالا جهت مدلسازی جریان سوپرکاویتاسیون در یک شبکه تطبیق‌یابنده دکتری
حدیث شجاعی بررسی مشکلات عملیاتی برج دانه‌بندی واحد تولید اوره پتروشیمی شیراز، به منظور بهبود عملکرد برج با کمک شبیه‌سازی کارشناسی ارشد 1399/06/19
حسین امجدی منش بررسی عددی انتقال و پخش قطرات تنفسی در واگن مترو کارشناسی ارشد
هرمز بهروزی شبیه¬سازی جریان دوفازی لخته¬ای (نیوتنی/غیرنیوتنی) با استفاده از روش شبکه بولتزمن دکتری
مهرسا اقاجري مطالعه عددي عملکرد ميکروکانال هاي چاه حرارتي با طرح هاي مختلف غيرفعال در قدرت پمپاژ يکسان کارشناسی ارشد 1400/01/30
بهروز احمدي بررسي آزمايشگاهي فرآيند رطوبت گيري از هواي مرطوب روي دسته پره هاي مربعي در جريان جابجايي آزاد کارشناسی ارشد 1397/06/31
احد اميني بررسي تابش خورشيد و عملکرد ماژول فتوولتاييک فيلم نازک روي گنبدهاي مشهور ايران کارشناسی ارشد 1399/06/29
محبوبه آموزگار بررسي ساختار و مشخصه هاي انتقال حرارت جريان آشفته روي سطح حفره دار کارشناسی ارشد 1398/06/26
مهران عراقي تخمين عمر خستگي با در نظر گرفتن مکانيک پيوسته آسيب کارشناسی ارشد 1396/11/23
زهرا بديعي مدل سازي عددي يک کلکتور صفحه تخت خورشيدي مجهز به مخزن ذخيره انرژي گرمايي با مواد تغيير فاز دهنده کارشناسی ارشد 1397/11/30
خيبر بياتي بررسي اثر تضعيف بين چشمه اي در سيستم هاي طراحي درمان براکي تراپي کاشت دائم با ارائه يک مدل عمومي براي چشمه ها به وسيله شبيه سازي مونت کارلو و شبکه هاي عصبي مصنوعي کارشناسی ارشد 1396/12/06
خالد درخشان پور آناليز عددي تاثير ريزساختارها و زيرلايه مياني بر عملکرد حرارتي ميکروکانال هاي جاذب حرارت دولايه و چند لايه کارشناسی ارشد 1397/07/30
جواد ابراهيمي نژاد مطالعه عددي خنک کاري سلول هاي متمرکز فوتوولتاييک با استفاده از طرح هاي ساختاري کارشناسی ارشد 1400/06/31
فرشيد قانع بررسي عددي ميکروکانال جاذب حرارتي تحت تأثير ميدان مغناطيسي در محيط نيمه متخلخل کارشناسی ارشد 1398/11/30
محسن حاج حسيني درباغي بررسي عددي عملکرد الکتريکي-حرارتي پنل هاي PVT/UTC با شيارهاي متقاطع تحت مکش ناپيوسته کارشناسی ارشد 1400/06/31
ياسر حميدي اطهر ارزيابي سايت انتخابي احداث راکتور تحقيقاتي فارس از نقطه نظر پخش مواد راديو اکتيو در شرايط کارکرد نرمال و حادثه کارشناسی ارشد 1397/04/16
رويا جهان انديش شناسايي پارامتر معادلات ديناميک و کنترل گيمبال دو محوره کارشناسی ارشد 1396/12/20
حامد جمالي ارند بررسي تجربي و عددي عملکرد حرارتي لوله ي جاذب کلکتور سهموي خطي با استفاده ازمغزي استوانه اي کارشناسی ارشد 1396/11/15
سيده فاطمه جوانمردي طراحي يک الگوريتم يادگيري عميق براي طيف نگاري گاما کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا کرمي مهر آناليز حساسيت بر روي عملکرد اپراتور در حادثه شکست خط لوله اصلي بخار به همراه فقدان کامل آب تغذيه در راکتور هسته اي VVER-1000/V446 کارشناسی ارشد 1397/06/26
محمدرضا کارانديش مطالعه‌ي عددي جريان سطح آزاد و اثرات محل قرارگيري هيدروفويل بر ارتفاع امواج سطحي کارشناسی ارشد 1397/11/17
پريا خليلي استخراج مسير بهينه و طراحي کنترلر غيرخطي تطبيقي براي تزريق دارو در شيمي درماني تومور‌هاي سرطاني کارشناسی ارشد 1397/06/26
مهسا خيرانديش تلفيق داده هاي سنسوري اينرسي و اودومتري در يک ربات متحرک کارشناسی ارشد 1398/06/31
امين خداکرم تفتي مطالعه تجربي اثر گرد و خاک بر عملکرد سيستم فتوولتائيک در شيب هاي مختلف در منطقه شهري شيراز-ايران کارشناسی ارشد 1397/06/31
مرجان خوشرو روش جواب‌هاي اساسي براي تحليل مسائل الاستوديناميک دو بعدي کارشناسی ارشد 1398/04/26
الناز کهن پور بررسي مدل ديناميکي و کنترل پيشرفت بيماري تصلب بافت چند گانه (ام اس) کارشناسی ارشد 1398/06/31
نگار کوچک دزفولي روش بهبود يافته‌ي جواب‌هاي اساسي براي تحليل مسائل پتانسيل و الاستواستاتيک در دامنه‌هاي پيچيده و مقعر کارشناسی ارشد 1397/11/14
مهدي مسعودي ارزيابي عملکرد سيستم آب شيرين کن خورشيدي تک حوضچه اي با شيب يک طرفه متصل به کلکتور لوله خلاء لوله گرمايي کارشناسی ارشد 1398/06/31
داريوش مهبودي بررسي عددي عملکرد ميکروکانال هاي جاذب حرارت حاوي جريان دوفازي قطرات مخلوط نشدني کارشناسی ارشد 1398/06/31
حميدرضا مبارکي بررسي عددي سه بعدي عملکرد يک مبدل حرارتي طراحي شده بر مبناي تئوري ساختاري کارشناسی ارشد 1398/11/19
محمدحسين امين لاري شبيه سازي عددي اثر تغيير در هندسه لوله پايين برنده در يک سيکلون جداساز ذرات ريز2.5تا 10 ميکرومتر کارشناسی ارشد 1400/06/31
واحد محرم زاده دوکش ابرگرمايي مغناطيسي به کمک نانوذرات مغناطيسي: توسعه ي اپليکاتور و بهينه سازي طراحي درمان براي ترکيب ابرگرمايي با راديوتراپي حين جراحي (IORT) دکتری 1396/11/25
شيرين مختاري توسعه رابط گرافيکي کد محاسباتي قطعيتي اسمارت جهت به کار گيري تصاوير دايکام براي محاسبات دزيمتري مختص بيمار در پزشکي هسته اي کارشناسی ارشد 1400/02/29
رضا مرادي مدلسازي و کنترل سيستم تعليق فعال يک وسيله نقليه ريلي کارشناسی ارشد 1397/11/29
رضا نامدارکدنجي اثر نوع جريان ورودي بر سيالي کردن بسترهاي سيالي گاز-جامد توسط روش ترکيبي ديناميک سيالات محاسباتي و اجزا گسسته کارشناسی ارشد 1396/11/18
منوچهر نوابي تعيين غلظت آلودگي فلزات سنگين در برگ چاي ايراني با استفاده از روش آناليز فعال سازي نوتروني کارشناسی ارشد 1399/06/31
بهمن نظري تحليل و ساخت يک ميله داغ با توليد حرارت سينوسي جهت شبيه سازي يک ميله سوخت هسته اي کارشناسی ارشد 1397/06/31
جاويد اميدواربکياني شبيه سازي حرارتي دريافت کننده يک سيستم فتوولتاييک-حرارتي داراي متمرکز کننده در نرم افزار فلوئنت کارشناسی ارشد 1398/04/23
مسعود استاد شبيه سازي سه بعدي جريان کمپرسور محوري و بررسي اثر درز نوک پره و هندسه آن بر روي عملکرد کمپرسور دکتری 1397/11/30
سيدعباس رضوي شناسايي شار حرارتي شديد در مسائل ترموالاستيک با استفاده از اندازه‌گيري‌هاي کرنش کارشناسی ارشد 1396/10/09
وحيد رضائي مطالعه عددي عملکرد آب شيرينکن خورشيدي تک حوضچهاي حاوي مواد تغيير فاز دهنده کارشناسی ارشد 1399/11/30
مرضيه رضايي بررسي تحليلي انتقال حرارت ترکيبي از اجسام محدب شکل به کمک روش اختلاط در جريان آرام کارشناسی ارشد 1397/11/30
علي صنيع جهرمي مطالعه تجربي و تحليلي بازده انرژي و اگزرژي سيستم فتوولتائيک در زواياي شيب مختلف براي شيراز کارشناسی ارشد 1397/11/15
مائده شبديز طراحي و آناليز يک سيستم گرمايش منطقه اي دما-پايين با استفاده از تئوري ساختاري کارشناسی ارشد 1399/06/31
فيروزه شهرياري تحليل عددي سه بعدي تاثير منحرف کننده باد در دهانه خروجي بر عملکرد حرارتي چيدمان مثلثي سه برج خنک کن خشک با مکش طبيعي کارشناسی ارشد 1396/12/20
سيدعلي شماعي مطالعه عددي اثر ريز احتراق بر رفتار مجموعه امواج ضربه‌اي در يک مجراي همگرا-واگرا کارشناسی ارشد 1397/11/09
سينا اميني اکبرابادي بررسي عددي يک مايکروکانال جاذب حرارت تحت اثر جريان الکترواسموتيکي عرضي کارشناسی ارشد 1398/11/30
عليرضا زندي مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيالات در يک محفظه با منبع حرارتي داخلي کارشناسی ارشد 1396/12/16
ابوالفضل زارعي آناليز حساسيت بر روي عملکرد اپراتور در حادثه شکست لوله مولد بخار به همراه شکست در خط لوله اصلي بخار در راکتور هسته اي VVER-1000/V446 کارشناسی ارشد 1399/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت ـجابجایی 320243051 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/23 (1100 - 1400) ترم اول 1140
انتقال حرارت 1 320231201 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/18 (1400 - 1700) ترم اول 1140
ترمودینامیک 1 320231101 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/28 (1400 - 1700) ترم اول 1140
آزمایشگاه ترمودینامیک 320231121 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
آزمایشگاه ترمودینامیک 320231121 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
انتقال حرارت ـجابجایی 320243051 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/18 (1100 - 1400) 13991
انتقال حرارت 1 320231201 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/13 (1400 - 1700) 13991
ترمودینامیک 1 320231101 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/23 (1400 - 1700) 13991
آزمایشگاه ترمودینامیک 320231121 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
آزمایشگاه ترمودینامیک 320231121 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1