اعضای هیات علمی

محمدرضا سجادی سیدانی

محمدرضا سجادی سیدانی

محمدرضا سجادی سیدانی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا منصوراباد تحلیل آیرودینامیکی و کنترل یک چند روتور تمایل یابنده کارشناسی ارشد 1400/08/03
جواد نیرابادی تلفیق داده ها در سنسورهای ناوبری اینرسی کارشناسی ارشد
حدیث پولادی مدل سازی و انالیز ویژگی های ارتعاش مکانیکی پیشران چند ملخه با روش تعامل سیال و سازه کارشناسی ارشد
فاطمه حيران بررسي اثر پارامترهاي هندسي و محيطي بر پاسخ معادلات حاکم بر حسگر پويشي افق زمين و آناليز خطاي محاسبه وضعيت ماهواره کارشناسی ارشد 1400/06/31
امين محمد کريمي کاهش نويز تصاوير اسپکت پرفيوژن عضله قلب بوسيله شبکه يادگيري عميق ناظرخود کارشناسی ارشد 1400/06/31
مهدي اميدوار تشخيص عيب قطعات ريخته گري آلومينيوم بر اساس تحليل تصاوير راديوگرافي به کمک يادگيري عميق همراه با افزايش داده توسط شبکه هاي مولد تخاصمي کارشناسی ارشد 1400/06/31
فرهاد سالاري ارزيابي سيستم ايمني چاهک قلب براي راکتور VVER-1000-V528 در حين حوادث شديد دکتری 1400/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک پرواز پیشرفته 320345011 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/27 (1100 - 1400) ترم اول 1140
نقشه کشی صنعتی 1 320231051 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1140
استاتیک 320231061 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/26 (0000 - 0000) ترم اول 1140
نمایش 3 نتیجه