اعضای هیات علمی

خسرو جعفرپور

change-logo

خسرو جعفرپور (بازنشسته)   (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد جعفر افسری طراحی و ساخت طرح های ساختاری خنک کننده اجسام گرماده کارشناسی ارشد 1395/12/14
مجتبی آقاجانی حقیقی شبیه سازی عددی روند تشکیل قطره در یک میکروکانال T شکل تحت میدان مغناطیسی کارشناسی ارشد 1390/10/18
غلامرضا الوند شبیه سازی فرآیند پخت تایر با استفاده از روش احجام محدود کارشناسی ارشد 1377/08/01
پوریا عربی بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد از اجسام محدب همدما با اشکال دلخواه در رژیم های مختلف جریان ( آرام و مغشوش ) کارشناسی ارشد 1392/07/09
امیر اریا تحلیل طیفی اگزرژی انتقال حرارت تشعشع دکتری 1399/06/03
زهرا بدیعی مدل سازی عددی یک کلکتور صفحه تخت خورشیدی مجهز به مخزن ذخیره انرژی گرمایی با مواد تغییر فاز دهنده کارشناسی ارشد 1397/11/30
علی باقرنژاد تحلیل ترمودینامیکی اقتصادی و محیط زیستی برای ترکیب پلنتهای سه هدفه مواد آلی با پیل های سوختی و منابع انرژی تجدیدپذیر دکتری 1394/07/25
فاطمه بذرگر مطالعه عددی عملکرد بخاری برقی در گرمایش هوای یک اتاق کارشناسی ارشد 1392/12/13
محمدرضا بهزادی امکان سنجی و طراحی سیستم های فتوولتاییک جهت بهبود پروسه تولید کالا در صنایع غذایی استان فارس کارشناسی ارشد 1391/12/13
یوسف بروشان بررسی و مدل سازی عملکرد حرارتی یک دستگاه آب شیرین کن حوضچه ای با شیب یکطرفه متصل به یک جمع کننده لوله خلاء کارشناسی ارشد 1395/06/23
علی چمن پرا مدل سازی سیستم سرمایش جذبی خورشیدی و بهینه سازی ان برای ساختمان مسکونی در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1391/06/21
رضا دشتی مطالعه عملکرد نیروگاه فتوولتاییک دانشگاه شیراز و بررسی راهکارهای افزایش بازده آن کارشناسی ارشد 1397/06/31
احسان دوانی بررسی تحلیلی تاثیر عمق آب در دستگاه آب شیرینکن خورشیدی حوضچهای چندگانه فعال به منظور افزایش کارایی دستگاه کارشناسی ارشد 1395/04/13
فاطمه ده بزرگی بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی آرام از اجسام محدب دما ثابت در نانوسیالات دکتری
امیرحسین عیسی پور مطالعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در ترکیب با منابع سوخت فسیلی به منظور دست یابی به هاب انرژی مناسب برای پردیس ارم دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1399/10/02
محبوبه انجوی ارسنجانی برآورد پتانسیل تابشی و تهیه الگوی اطلس خورشیدی ایران کارشناسی ارشد 1393/11/13
محمد اسلامی آنالیز حرارتی طرح های ساختاری خنک کننده اجسام گرماده دکتری 1391/12/16
امیر فلاحی بررسی پارامترهای تاثیرگذار در رفتار حرارتی ورق های تحت جوشکاری کارشناسی ارشد 1387/07/20
حمیدرضا فلاح کهن مدلسازی عددی و آنالیز حرارتی ترکیب ماژول ترموالکتریک با سیستم فتوولتاییک کارشناسی ارشد 1399/06/31
کریم فرهمند فر طراحی و بهینه سازی سیستم گرمایش از کف بر مبنای تئوری ساختاری کارشناسی ارشد 1391/12/14
مهدی فتحی پور روش کمینه کردن تولید آنتروپی در بارگذاریهای ترکیبی محوری – خمشی و محوری – خمشی متناوب کارشناسی ارشد 1388/06/31
سعید فسحت بررسی تجربی و عددی چگالش بخار آب موجود در هوا بر روی سطوح مرکب آب‌گریز و آب‌دوست دکتری
اردوان قایدی راد مطالعه پدیده تقطیر و بررسی اثر شیب سطح تقطیرکننده بر عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای کارشناسی ارشد 1394/12/05
ایمان غلامی نژاد مطالعه ی پیل های سوختی اکسید جامد با ساختار الکترود درجه بندی شدهگ آزمایش و مدلسازی ریاضی کارشناسی ارشد 1396/05/28
یاسر حداد مدل سازی انتقال گرمای جابجایی آرام دانه- سیال دما ثابت در محیط های متخلخل همگن اشباع کارشناسی ارشد 1387/07/27
مهکامه هادی پور بررسی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی متصل به استخر خورشیدی در اقلیم های مختلف تابشی در ایران کارشناسی ارشد 1397/06/27
حمیدرضا حاجیانی بوشهریان مطالعه عددی تاثیر حرکت موضعی آنی چشم انسان بر حرکت و نشست ذرات رنگدانه ای در ناحیه قدامی کارشناسی ارشد 1392/07/03
اناهیتا حاجی زاده بررسی کاربرد نانوسیالات در خنک کننده راکتورهای هسته ای آب سبک کارشناسی ارشد 1387/10/09
محمدجواد جوانمردی شبیه سازی دینامیک مولکولی در تعیین ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات دکتری 1391/06/01
سید محمد هاشم جیحونی پیش بینی میزان انتقال حرارت آزاد آرام از اجسام مقعر همدما کارشناسی ارشد 1392/03/07
مریم کشتکار مطالعه عددی عملکرد آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای کارشناسی ارشد 1398/04/12
سلمان خوشنود مدلسازی و بهینه سازی آب شیرین کن حرارتی چند مرحله ای با بهره گیری از انرژی گاز داغ خروجی واحد های توربین گازی کارشناسی ارشد 1396/06/29
مهدی خسروی مدلسازی عددی آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر بازده آن کارشناسی ارشد 1389/08/14
فرناز خسروی طراحی و آنالیز سیستم ذخیره انرژی گرمای نهان مجهز به پره‌های ساختاری موازی کارشناسی ارشد 1397/03/30
فردوس لطفی پور بررسی عملکرد سیستم فتوولتاییک یکپارچه با ساختمان در منطقه گرم و خشک کارشناسی ارشد
یاسمن معارف مطالعه روشهای گرما افزایی در حضور سیال جداساز و گرما افزایی با به کارگیری نانوذرات در درمان تومورهای سرطانی کارشناسی ارشد 1398/06/27
علی مدنی اشکذری مدل‌سازی حرارتی عملکرد یک آبگرمکن خورشیدی با کلکتور لوله‌ای تحت خلأ کارشناسی ارشد 1396/06/31
مهدی مسعودی ارزیابی عملکرد سیستم آب شیرین کن خورشیدی تک حوضچه ای با شیب یک طرفه متصل به کلکتور لوله خلاء لوله گرمایی کارشناسی ارشد 1398/06/31
غلام رضا مختاری بررسی راه کارهای مختلف صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان های اداری به وسیله برآورد انرژی های مورد نیاز سالانه سرمایشی، گرمایشی و روشنایی با تاکید بر استفاده از روشنایی روز کارشناسی ارشد 1394/06/31
حمیدرضا مرادی بررسی پارامترهای جوشش با به کارگیری نانوسیال در اطراف سطوح کارشناسی ارشد 1391/07/11
امین مرادی مختارخانلو طراحی و بهینه سازی شبکه شاخه ای گاز طبیعی بر مبنای تئوری ساختاری کارشناسی ارشد 1390/06/08
محمد نظیفی فرد آنالیز عددی و تجربی انتقال حرارت جریان سیال آشفته در بکارگیری نانوسیال درون یک راکتور هسته ای آبی تحت فشار نوعی دکتری 1391/12/02
محمدحسین نوذری مطالعه فنی- اقتصادی و زیست محیطی هاب انرژی: مبدل های انرژی دینامیک و سیستم ذخیره انرژی آمونیاک دکتری 1400/06/31
محمد حسین نوذری مطالعه کاربرد تئوری ساختاری در جوشکاری قوسی با رویکرد کاهش تنش پسماند کارشناسی ارشد 1391/12/14
نازنین رفیعی بخش انتقال حرارت جابجایی آزاد آرام از اجسام محدب در شرایط مرزی شار ثابت کارشناسی ارشد 1399/12/24
احسان راستی تحلیل انتقال حرارت شمشهای فولادی در کوره‌های حرارتی نورد و بررسی بهینه‌سازی فرآیند گرمایشی آنها کارشناسی ارشد 1387/07/29
وحید رضائی مطالعه عددی عملکرد آب شیرینکن خورشیدی تک حوضچهای حاوی مواد تغییر فاز دهنده کارشناسی ارشد 1399/11/30
مرضیه رضایی بررسی تحلیلی انتقال حرارت ترکیبی از اجسام محدب شکل به کمک روش اختلاط در جریان آرام کارشناسی ارشد 1397/11/30
رضا روحی انتقال دارویی نانو ذرا مغناطیسی به بافتهای سرطانی و اعمال روش درمانی هایپرترمیا : شبیه سازی عددی دوبعدی جریان نانو سیال و حل تحلیلی یک بعدی پخش در بافت دکتری 1395/06/07
افسانه رستم زاده مدلسازی عددی جوشش نانوسیالات با مدل چندمولفه ای و چندفازی شبکه بولتزمن دکتری 1395/09/03
عبدالکریم صادقیان انتخاب چیلرها براساس تئوری ساختاری و نقطه بهینه شرایط کاری در حداکثر(/پاره) بار کارشناسی ارشد 1391/07/02
مائده شبدیز طراحی و آنالیز یک سیستم گرمایش منطقه ای دما-پایین با استفاده از تئوری ساختاری کارشناسی ارشد 1399/06/31
هاله شفیعی بررسی عددی تاثیر میکرو ساختارها بر انتقال حرارت و اختلاط مایعات درمیکرو کانال ها کارشناسی ارشد 1390/06/30
حامد شهابی راد استفاده از نانو سیالات در خنک سازی لیزرهای حالت جامد کارشناسی ارشد 1389/06/31
زهرا شکیبا مدلسازی فرآیند شیرین سازی آب در سیستم صنعتی تبخیر چند مرحله ای و بررسی پارامترهای عملیاتی آن کارشناسی ارشد 1398/06/31
هلناز سلطانی کاهش بهینه‌ی تنش های الاستیک در یک جسم با اعمال بار حرارتی کارشناسی ارشد 1390/05/03
محسن یزدانی اسمعیل آباد شبیه سازی سالیانه یک نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی با سیستم خنک کن هوای ورودی به توربین گاز در منطقه مرکزی ایران کارشناسی ارشد 1393/06/31
علیرضا زندی مطالعه تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانو سیالات در یک محفظه با منبع حرارتی داخلی کارشناسی ارشد 1396/12/16
حسین زارعی اندازه گیری تجربی ضریب هدایت گرمایی نانوسیالات کارشناسی ارشد
رضا زارعی مطالعه عددی سیستم ترکیبی متمرکز فتوولتائیک-گرمایی-ترموالکتریک همراه با ذخیره انرژی در اقلیم های مختلف آب و هوایی ایران کارشناسی ارشد 1398/06/31
افسانه رستم زاده بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی نانو در مبادله های حرارتی w شکل کارشناسی ارشد 1388/06/31
شاهرخ شاهرضایی پاکدامن مطالعه تطبیقی الگوی مصرف انرژی در ایران و جهان به همراه ارائه دورنمایی از آینده مصرف انرژی در ایران کارشناسی ارشد 1397/11/30
مژده شریعت ارزیابی اقتصادی پارامترهای یک سیستم آب شیرین کن چند اثره جهت استفاده در ایران کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد حسین اسلام پناه تحلیل رفتار دینامیکی آئروترموالاستیک پانل های تخت با خواص متغیر تحت شرایط دمایی مختلف کارشناسی ارشد 1386/06/24
محمد اسلامی رفتار پویای تابع جاذبه جسمدر انتقال حرارت جابجایی آزاد آرام از اجسام محدب همدما کارشناسی ارشد 1387/04/01
وحید اطمینان فاروجی بررسی عملکرد سیستم¬های خنک¬کننده روغن نیروگاه¬های گازی تحت تاثیر شرایط محیطی کارشناسی ارشد 1386/06/12
مهدی بانشی کاربرد روش کمینه کردن تولید آنتروپی در مکانیک جامدات کارشناسی ارشد 1385/05/15
محمدجواد جوانمردی کاربرد روش جداسازی آدومین در حل مسائل جابجایی با تاکید بر حل مسائل محیط های متخلخل کارشناسی ارشد 1384/06/01
کبری ستوده مرام بررسی امکان استفاده از جریان طبیعی باد برای گرمایش و سرمایش مدارس در اقلیم های مختلف آب و هوایی ایران کارشناسی ارشد 1378/04/01
محمدرضا شاعری حل عددی سه بعدی جریان و انتقال حرارت حول پره های سوراخدار کارشناسی ارشد 1386/06/31
احمدرضا عابدیان بروجنی اندازه گیری ضریب انتقال حرارت جابجائی آزاد در جریان آرام از صفحات محدود دما ثابت (به کمک شبیه سازی انتقال جرم به روش الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد 1385/06/21
محمود کارشناس انرژی خورشیدی قابل دسترس در ایران و مدلهای پیش بینی کننده آن کارشناسی ارشد 1378/12/25
کیوان کتیبه پیش بینی ساختار دمایی و لایه بندی دما در دریاچه سد درودزن کارشناسی ارشد 1377/07/01
احسان کدیور مدلسازی حرارتی اتو برقی خانگی: بررسی توزیع دما در کف اتو و راههای کاهش مصرف انرژی آن کارشناسی ارشد 1386/08/27
محمدرحیم نامی مطالعه سازه های ورق ضخیم، ساخته شده با جوشکاری چند لایه به منظور بهبود دکتری 1381/09/01
کاظم نجارتوانا بررسی روشهای گرمایش فعال و غیر فعال خورشیدی در ساختمانهای مسکونی ایران کارشناسی ارشد 1377/12/01
پوریا عربی تحلیل محاسباتیِ ضدعفونیِ سطوح آلوده به پاتوژن با استفاده از اسپری سیستم ها دکتری
محمدنبی زارعی مدلسازی عددی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی فعال دارای کندانسور حاوی مواد تغییر فاز دهنده و سیستم سرمایش تشعشعی کارشناسی ارشد
سمیه عباسی بررسی حوادث مرتبط با کاهش قدرت خنک کنندگی در مدار دومVVER-1000 با استفاده از کد RELAP5 و داده های PSAR کارشناسی ارشد 1390/06/30
میثم عباسی تحلیل عددی سه بعدی تأثیر منحرف کننده باد در دهانه خروجی بر عملکرد برج خنک‌کن خشک با مکش طبیعی کارشناسی ارشد 1395/06/23
محمد حسین عابدینی سانیجی بررسی شبه دائم تنش حرارتی در لوله گیرنده کلکتور سهموی و ارزیابی عملکرد حرارتی لوله گیرنده کارشناسی ارشد 1393/06/11
فریبرز احمدی ساخت مجموعه سیکل کلکتور سهموی خطی خورشیدی و بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت از لوله گیرنده حاوی نانو سیال کارشناسی ارشد 1392/12/20
بهروز احمدی بررسی آزمایشگاهی فرآیند رطوبت گیری از هوای مرطوب روی دسته پره های مربعی در جریان جابجایی آزاد کارشناسی ارشد 1397/06/31
طاهر علی نژاد ارزیابی فنی و زیست محیطی کاربرد پرده های نوین خورشیدی فتوولتاییک در گلخانه بوستان رز فارس کارشناسی ارشد 1397/11/30
مسعود امین مظفری طراحی نوترونیک و ترموهیدرولیکی نسل جدید رآکتور VVER-1000 با استفاده از سوخت های جدید حلقوی دکتری 1392/04/04
نعمت اله اصلانی بهینه سازی توزیع نانو سیال مغناطیسی در بافت سرطانی بی شکل در روش هایپرترمیا به کمک الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1391/03/10
عبدالله آورا بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی جریان انتقال حرارت و میعان طبیعی از هوای مرطوب بر روی یک استوانه آب گریز شده با لایه نشانی لایه آب گریز در مقیاس نانو دکتری
سید امیر بحرینی مطالعه تجربی اثر گردوخاک بر روی عملکرد سیستم های فتوولتائیک در شیراز، ایران کارشناسی ارشد 1396/06/15
محمد بنده ای بررسی عددی انتقال حرارت در لوله های جاذب کلکتورهای خورشیدی سهموی خطی مجهز به لوله های مشبک داخلی کارشناسی ارشد 1391/07/04
هرمز بهروزی شبیه¬سازی جریان دوفازی لخته¬ای (نیوتنی/غیرنیوتنی) با استفاده از روش شبکه بولتزمن دکتری
داوود بیرالوند طراحی،ارزیابی فنی-اقتصادی و بهینه سازی سالیانه سیستم آب شیرین کن MED-TVC هیبریدی خورشیدی در سواحل جنوب ایران با ملاحظات آلایندگی هوا کارشناسی ارشد 1396/06/19
امیر چاوشی شبیه سازی عددی جداسازهای افقی نفت در جریانهای دو فازی و سه فازی کارشناسی ارشد 1390/04/29
حسین داودی مطالعه تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی از آرایه پره های مستطیلی با برش زیگزاگی کارشناسی ارشد 1396/06/28
مجید ابراهیمی کاربرد روش المانهای طبیعی در حل مسایل ارتعاشات آزاد سیستمهای برهم کنش سازه-سیال کارشناسی ارشد 1386/05/02
علی عرفانی نیا بدست آوردن دو ضریب ایمنی قلب راکتور VVER-1000 با مجتمع سوخت های حلقوی کارشناسی ارشد 1390/11/03
طاهره فرزانه بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک کارشناسی ارشد 1390/12/23
هادی فرزان تحلیل عددی جریان خشک کننده های گازهای طبیعی با استفاده از جداکننده های مافوق صوت کارشناسی ارشد 1391/03/24
مسعود فسایی بررسی عددی انتقال حرارت سه بعدی در کلکتور تقویت کننده TWT با توان ورودی 900 و 3000 وات کارشناسی ارشد 1391/12/08
فرناز فیلی مدل سازی حرارتی، سه بعدی چشم انسان کارشناسی ارشد 1392/12/20
کامران هیربدی مطالعه تجربی میعان رطوبت هوا روی لوله پره دار در حالت جابجایی طبیعی کارشناسی ارشد 1392/07/10
همایون همایونی بررسی انتقال حرلرت جابجایی طبیعی و تقطیر در جریان ارام هوا روی لوله سرد افقی کارشناسی ارشد 1387/07/01
محمد رضا کدیور تحلیل عددی انتقال حرارت سه بعدی در ساختار موج آهسته لامپ های موج رونده (TWT) با توان تولیدی 1000 و 3000 وات کارشناسی ارشد 1392/02/23
علی کلانتری فرد بررسی آثار SGD (وسیله ایجاد چرخش) و صفحه مشبک در عملکرد برج خنک‌کن کارخانه سیمان کارشناسی ارشد 1388/12/15
امیرحسین کمالی نیا شبیه سازی ترموهیدرولیکی مولد های بخار افقی در شرایط بهره برداری نرمال و حادثه کارشناسی ارشد 1394/06/30
مهدی کرمی مطالعه تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی از مبدل لوله - پره با آرایه پره های مربعی کارشناسی ارشد 1394/09/22
رحیم کرمی تولید سوخت بیودیزل از روغن دانه ضایعات گوجه فرنگی به روش ترانس استریفیکاسیون به همراه یررسی تجریی و عملکرد موتوری آن دکتری 1397/11/30
محمدجواد کاظم زاده پارسی روش المان محدود شبکه ثابت هموار شده در تحلیل مسائل دو بعدی و سه بعدی تشخیص شکل در انتقال حرارت هدایت دکتری 1388/05/25
محمد سعید خانی مزرعه آخوند مدل سازی عددی و طراحی بهینه جمع کننده های خورشیدی فتوولتائیک حرارتی کارشناسی ارشد 1396/08/24
سعید خورسندی سیستم تلفیق فوتوولتائیک حرارتی با ساختمان با استفاده از پنل های شیار دار کارشناسی ارشد 1396/06/04
کامران ملکی مجد مدل سازی عددی و تجربی انتقال حرارت و جرم جریان گاز در مخزن استوانه ای حاوی مواد متخلخل دانه ای با آرایش مختلف کانال های ورودی دکتری 1398/10/18
محمدرضا مظهری آنالیز رفتار حباب و تعیین سهم کمی مکانیزم های مختلف انتقال حرارت ناحیه جوشش هسته ای فروسرد بر روی یک میله داغ کارشناسی ارشد 1389/06/31
محمدهادی معماردزفولی آنالیز فنی اقتصادی و زیست محیطی سیکل ترکیبی گازی، گازی همراه با (ORC) و گازی با خورشیدی و (ORC) کارشناسی ارشد 1397/11/30
حمیدرضا مبارکی بررسی عددی سه بعدی عملکرد یک مبدل حرارتی طراحی شده بر مبنای تئوری ساختاری کارشناسی ارشد 1398/11/19
پیمان مغانی رحیمی بررسی سه بعدی عددی انتقال حرارت در لوله جاذب کلکتور سهموی خطی مجهز به مغزی نیم استوانه‌ای با دو مجرای مجزا برای سیال سرد و گرم کارشناسی ارشد 1397/06/31
علیرضا مرتضائی بررسی مزرعه ای و تدوین معادله عمومی انرژی ویژه گاوآهن قلمی: مطالعه موردی اراضی لومی- رسی کارشناسی ارشد 1391/12/14
پروانه مطیعی تحلیل عددی سیستم فوتولتائیک-ترموالکتریک همراه با ذخیره انرژی برای تولید الکتریسیته و گرما با استفاده از انرژی خورشیدی کارشناسی ارشد 1395/12/22
بهنام نبوتی بررسی تجربی میعان هوای مرطوب بر روی یک استوانه شیب دار در جابجایی آزاد کارشناسی ارشد 1388/06/31
سیده الناز نقیبی ارتعاشات آشوبناک ناشی از بارگذاری حرارتی در ورقهای دارای ساختار هدفمند کارشناسی ارشد 1390/06/30
سیدمحمدعلی نجفی بررسی تجربی و عددی تهویه طبیعی و سرمایش در یک آب انبار (مورد مطالعه آب انبار معتمد لار) کارشناسی ارشد 1392/07/10
ظفر نمازیان ارائه رویکردهایی نوآورانه در فناوری های تزریق و پخت برای بهبود عملکرد ساخت بوشینگ با عایق داخلی کاغذ آغشته به رزین: مطالعه تجربی، عددی و آنالیز معکوس دکتری 1398/06/31
ایمان نیک نیا ارزیابی تجربی و مدلسازی ترمودینامیکی توسعه ی نیروگاه هیبریدی خورشیدی شیراز به ظرفیت 500کیلو وات بصورت زمانمند کارشناسی ارشد 1390/06/26
آریا نوری بررسی عملکرد دستگاه تقطیر خورشیدی چندگانه فعال کارشناسی ارشد 1399/06/31
حسینعلی پاکروان بررسی جابجایی طبیعی آرام نانوسیال ها با در نظر گرفتن اثرات نانوذرات کارشناسی ارشد 1389/06/31
احسان رادمهر طراحی و شبیه¬سازی کندانسورهای هوا خنک با استفاده از لوله¬های گرمایی جهت استفاده در چیلر¬های جذبی آب-آمونیاک کارشناسی ارشد 1387/06/31
حسین رحمانیان کوشککی بررسی مزرعه ای و تدوین معادله عمومی مصرف سوخت تراکتور ITM-399: مطالعه موردی گاوآهن قلمی در اراضی لومی-رسی کارشناسی ارشد 1391/12/12
حسین رحمانیان کوشککی مشخصه های عملکردی لوله های افقی با سطوح داخلی شیاردار مارپیچی در انتقال نیوماتیکی محصولات دانه ای تحت رژیم متراکم دکتری 1397/05/17
نجمه رضایی اردکانی بررسی عددی سه بعدی تأثیر همزمان نصب منحرف کننده باد و دیواره های بادشکن برعملکرد حرارتی سه برج خنک کن خشک هم راستا با مکش طبیعی تحت وزش باد کارشناسی ارشد 1396/12/20
مهدی رضائیان برآورد تجربی افت فشار شتاب گیری و نقش آن بر فشار محرک گردش طبیعی ناشی از جوشش آب در یک کانال استوانه ای کارشناسی ارشد 1390/04/18
بهزاد ریسمانچی مدل‌سازی عددی و بررسی پارامتری پیل سوختی غشائی پلیمری کارشناسی ارشد 1385/07/02
رضا روحی شبیه‌سازی عددی احتراق هیدروژن در سرامیکهای با شبکه‌ی اسفنجی کارشناسی ارشد 1389/06/31
سیده سعیده سعادت بررسی دقت کمی نتایج مدلسازی کد relap5 با استفاده از داده های تجربی به دست آمده از تست های lobi کارشناسی ارشد 1389/12/01
محمد صفرزاده بررسی عددی تقطیراز بخار خالص تحت جابجایی آزاد بین دو صفحه ی موازی محدود با استفاده از روش LBM کارشناسی ارشد 1394/06/31
مسعود سیدمحمودی اندازه گیری تجربی جریان درهم همراه با چرخش اطراف صفحات ضخیم توسط دستگاه سیم داغ کارشناسی ارشد 1381/04/04
گلنوش شفیعی بررسی عملکرد میله های کنترل به دنبال وقوع حادثه از دست رفتن برق خارجی برای ارزیابی موفقیت سیستم خاموش سازی قلب در یک راکتور نمونه کارشناسی ارشد 1390/12/10
غزال شماسی بررسی کارایی مدل دوفازی اویلری در شبیه سازی جابجایی طبیعی آرام نانوسیال ها در محفظه مربعی کارشناسی ارشد 1398/11/30
عباس شمسی پور بررسی عددی سه بعدی تأثیر وزش باد بر قسمت‌های ورودی و خروجی هوای برج خنک‌کن خشک کارشناسی ارشد 1394/12/18
محمدامین سلطانی نژاد آنالیز عددی و تجربی عملکرد لوله گرمایی در میدان مغناطیسی و الکتریکی دکتری
زهرا توکل بررسی راندمان جداسازهای فراصوتی با حل کامل معادلات ناویر استوکس در جریان متلاطم کارشناسی ارشد 1393/06/31
علی زاهدی نژاد بررسی انتقال حرارت پایدار کارشناسی ارشد 1387/06/10
مریم زمانیان طراحی، ساخت و ارزیابی جمع کننده خورشیدی هوایی با پوشش پله ای و جاذب های فلزی متخلخل کارشناسی ارشد 1390/05/01
سعید زرینی بررسی ترمواکونومیک یک نیروگاه ترکیبی خورشیدی با ملاحظات زیست محیطی کارشناسی ارشد
مجید بخشش بررسی نحوه تراکم و نشست ذرات جامد در سیستم های لوله کشی نامتقارن ایستگاه تقلیل فشار( CGS ) کارشناسی ارشد 1387/06/09
حسین خوش نظرشورابسری بررسی تجربی تشکیل برفک حول استوانه افقی در حالت جابجایی طبیعی کارشناسی ارشد 1386/08/06
عباس زارع تعیین اثر یک واقعه SGTR بر روی پارامترهای ترموهیدرولیکی مدار اولیه VVER-1000 کارشناسی ارشد 1385/12/26
سیدعطااله ستوده آنالیز عددی سه بعدی جریان هوا، همراه با انتقال حرارت از صفحاتِ مشبّکِ شیار دارِ تحتِ مکش با زوایای مختلف وزش باد کارشناسی ارشد 1381/06/01
مهدی سلمان پور مدلسازی عددی تشکیل برفک در داخل یک کانال 2 بعدی در جریان آشفته کارشناسی ارشد 1384/04/28
سیما ضیایی اخوره سفلایی بررسی سه بعدی پوسته های ضخیم و نازک و تحلیل اثر ترتیب جوشکاری بر پایداری ، تغییر مکان و تنشهای پس ماند آنها دکتری 1387/03/25
کیان عزیزیان طراحی و ارزیابی بهینه کارایی سیکل روغن و بخار نیروگاه خورشیدی شیراز کارشناسی ارشد 1381/04/11
غلامعلی کناری دیل ارزیابی تجربی عملکرد کلکتور نمونه سهموی خطی و شبیه سازی زمانبند حرارتی مزرعه کلکتورهای نیروگاه خورشیدی شیراز کارشناسی ارشد 1379/12/01
محمدرضا گل بهارحقیقی کاربرد حل معکوس برای کنترل درجه حرارت مواد با خواص متغیر در مسائل دو بعدی و سه بعدی دکتری 1387/06/05
حسین گنجی دستجرده یی بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد درفضای بین دو استوانه قائم هم مرکز کارشناسی ارشد 1383/07/01
اریو معدنی تحلیل عددی سه بعدی انتقال حرارت گذرای جریان مغشوش در داخل استوانه های هم مرکز به همراه پره های داخلی قائم کارشناسی ارشد 1384/06/15
علی میمندی خواجه بررسی سیستم خنک کننده ژنراتورهای واحدهای گازی و تبدیل آن به سیکل مداربسته کارشناسی ارشد 1378/08/01
نادر نایینی آنالیز جریان درهم باد حول مدل سه بعدی کلکتورهای سهموی نیروگاه خورشیدی kW250 شیراز کارشناسی ارشد 1384/06/01
حسین نعمتی تحلیل عددی عملکرد حرارتی صفحات مشبک سوراخدار تحت جریان موازی هوا در جهت های مختلف کارشناسی ارشد 1383/06/01
احسان هادی بررسی تأثیر موقعیت نقاط جوش و ترتیب ایجاد آنها بر رفتار ترمومکانیکی ورق در جوشکاری نقطه¬ای کارشناسی ارشد 1387/06/23
محمودرضا اکبري شبيه سازي درمان سرطان غده ي تيروئيد با بيم پروتوني به روش مونت کارلو کارشناسی ارشد 1390/11/08
شاهين عربي مدلسازي عددي دارورساني هدفمند در عروق تغذيه کننده تومورهاي سرطاني بوسيله ميدان مغناطيسي خارجي کارشناسی ارشد 1397/06/31
اميرحسين باقري سروستاني شبيه سازي و مقايسه يک حنجره سالم و يک حنجره با بيماري فلجي يک سويه تار صوتي در فرآيند سخن گفتن، با در نظر گرفتن اندرکنش جامد و سيال کارشناسی ارشد 1395/06/24
نجمه بهاالديني بررسي قابليت هاي روش پرتو درماني با استفاده از شدت تنظيم شده (IMRT) تنها با استفاده از کاليماتور هاي ثانويه شتابدهنده. کارشناسی ارشد 1393/12/16
حسين براتيان بررسي عددي تلفيق يک ساختمان¬ مسکوني غيرفعال با پنل¬هاي فتوولتائيک حرارتي واقع در منطقه¬ي کويري ايران- يزد کارشناسی ارشد 1397/12/19
نجمه دباغ زاده شبيه سازي عددي توزيع دما و توان خروجي در ماژول فتوولتاييک کارشناسی ارشد 1396/12/16
محمد کريم دهقان منشادي بررسي عددي اثر ميدان الکتريکي بر توليد ميکروقطره ها در هندسه هاي مختلف کارشناسی ارشد 1393/06/29
علي عرفاني نيا بررسي عددي و تجربي اثر پارامترهاي هيدروديناميکي بر روي خوردگي شتاب يافته ناشي از جريان در اتصال T شکل دکتری 1396/02/13
سعيد قائمي ارتقاء قلب راکتور VVER-1000 با استفاده از سوخت هاي TVS-2M و مطالعات نوترونيک در حالتهاي پايا و گذرا دکتری 1396/12/16
فرشته غفاري بررسي امکان ايجاد سرمايش در گلخانه ها با استفاده از آب هاي زير زميني در مناطق گرم و مرطوب ايران کارشناسی ارشد 1393/06/31
خليل قنبري بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي نانو سيالات درون مجراي بين لوله هاي هم محور در حالت توسعه يافته کارشناسی ارشد 1393/12/19
عليرضا غني پور انتشار عدم قطعيت درکمانش و ارتعاشات آزاد صفحات گرافن يک و چند لايه اي با روش مدلسازي محدب کارشناسی ارشد 1395/08/10
سيداحسان حبيبي بررسي ويژگيهاي مکانيکي نانو مواد جامد و طراحي اسلوبي جهت پيش بيني رفتار انها دکتری 1390/04/15
محمدعلي هرمزي مطالعهي تجربي ميعان طبيعي روي سطوح ترکيبي آبدوست-آبگريز با پوششدهي آندايزينگ کارشناسی ارشد 1397/06/31
عباس حسين زاده نصرابادي بررسي اثر حذف صداخفه کن هاي اگزوز توربين گازي بر روي جريان ورودي به بويلر بازياب نيروگاه سيکل ترکيبي يزد کارشناسی ارشد 1398/06/31
حسين حسيني استفاده از کلکتورهاي خورشيدي آسفالتي در ذخيره انرژي در مواد تغيير فاز دهنده کارشناسی ارشد 1397/04/04
مسعود جباري بررسي مشخصه هاي تاثير گذار بر روي از دست رفتن سيگنال MR در حالت تقاطع فيبرهاي عصبي در تصوير برداري تانسور انتشار کارشناسی ارشد 1391/03/17
مازيار جانقربان تحليل استاتيکي و ديناميکي نانو ورق ها و نانو کامپوزيت هاي مستطيلي همگن و مدرج تابعي باارائه مدل هاي جديد دو و سه بعدي دکتری 1393/11/18
محمدعلي کاظمي لاري مدلسازي و تحليل ناپايستار نانولوله هاي کربني يک سر گير دار کارشناسی ارشد 1391/07/03
زهرا خادم مطالعه عددي خنک کاري منفعل پانل فتوولتاييک با استفاده از پره کارشناسی ارشد 1399/06/31
عليرضا لشکري تحليل خمش و بهينه سازي ورق هاي کامپوزيتي با بافت سه بعدي متعامد درهم تنيده کارشناسی ارشد 1396/06/08
مهدي منصوري بررسي تجربي توزيع دما و عملکرد يک سيستم فتوولتائيک در شرايط آب و هوايي شهر شيراز به‌منظور مقايسه دقت مدل‌هاي رياضي موجود کارشناسی ارشد 1398/06/31
علي مقدم حل قطعي معادله ترابرد فوتون با استفاده از روش مشخصه در هندسه دوبعدي کارتزين کارشناسی ارشد 1395/12/11
حامد محمدي بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي جريان مغشوش توسعه يافته نانوسيال درون لوله هاي هم مرکز افقي کارشناسی ارشد 1397/06/27
زهرا مولايي منش تخمين فشار مايع درون بافتي تومور با استفاده از اطلاعات تصويربرداري تشديد مغناطيسي به روش افزايش کنتراست ديناميک کارشناسی ارشد 1395/06/31
احسان ناظري بررسي ارتقاء عملکرد سيکل هاي توليد توان خارجي با استفاده از امواج گذراي فشاري به وسيله ويو روتور کارشناسی ارشد 1395/06/31
صالح نعمتي جهرمي ارزيابي عملکرد کلکتور فتوولتاييک-حرارتي (PVT) براي چند اقليم مختلف در ايران با استفاده از تحليل اگزرژي-اقتصادي کارشناسی ارشد 1394/06/02
سميه اوجي دسته بندي داده هاي ميزان بيان ژن با استفاده از قوانين فازي کارشناسی ارشد 1391/12/12
محمدهادي پرهمت توسعه و پياده سازي روشهاي محاسبات ترابرد نوتروني براي قلب با ناهمگوني بالا دکتری 1397/11/30
عارف رحيميان بررسي ضريب انتقال حرارت جريان آشفته نانوسيال Al2O3/Water در راکتور VVER-1000 به روش تک فازي و دو فازي کارشناسی ارشد 1392/06/26
منصوره رضايي بهبود ساخت و ترکيب قوانين فازي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري کارشناسی ارشد 1392/11/29
محمدمهدي سعادت يار استفاده از آشکارسازهاي سوسوزن پلاستيکي در طراحي يک سيستم راديوگرافي ميون کارشناسی ارشد 1396/05/29
اميرعلي صادقي تحليل ارتعاشات ورق هاي کامپوزيتي تحت کشش با در نظر گرفتن انحناي ناشي از تابيدن آنها حول غلتک کارشناسی ارشد 1390/12/15
پگاه صراف زاده بررسي آزمايشگاهي اثر کمي مکانيسمهاي تغيير ترشوندگي و کاهش کشش بين سطحي طي فرآيندهاي ازدياد برداشت نفت ميکروبي کارشناسی ارشد 1390/07/06
امين شعبانپور حقيقي بهره برداري بهينه از سيستم هاي انرژي چندحاملي دکتری 1394/10/09
مهدي شهابي قهفرخي مدل سازي برگشت فنري به کمک مکانيک آسيب پيوسته کارشناسی ارشد 1392/12/20
سيداميررضا شمس ديني تحليل الاستوپلاستيک غيرخطي يک لوله تحت فشار داخلي و خمش دوره اي کارشناسی ارشد 1390/12/17
محمدرضا سوخک لاري تحليل پيچش ميله هاي توخالي اورتوتروپيک کارشناسی ارشد 1390/06/22
سيد علي طباطبائي حل عددي جريان سه بعدي متلاطم و تراکم پذير سيال روي استوانه موجي شکل کارشناسی ارشد 1393/12/20
سيدمحمدامين تابعي شبيه سازي و تحليل سيستم ترکيبي توليد همزمان برق و آب شيرين با استفاده از انرژي خورشيدي در ناحيه جنوبي ايران کارشناسی ارشد 1396/08/23
اعظم تفکر ارائه يک مدل کارا جهت طبقه بندي کننده پويا کارشناسی ارشد 1394/11/24
فاطمه طاهري تحليل پيچش ميله هاي ساندويچي توخالي کارشناسی ارشد 1394/06/31
سعيد طهماسبي امرودييه آناليز عددي لوله گرمايي مايکروي نوساني کارشناسی ارشد 1393/04/07
عليرضا آقائي بررسي عددي سه بعدي عملکرد حرارتي لوله جاذب کلکتور سهموي خطي مجهز به مغزي شبه مخروطي با دو کانال براي سيال سرد و گرم کارشناسی ارشد 1396/12/19
ايمان بهمني قصرعاصمي شبيه سازي عددي جداسازي سلول هاي سرطاني گردشي به کمک امواج صوتي سطحي با استفاده از مکانيزم به دام اندازي انتخابي ذره و سلول کارشناسی ارشد 1399/06/31