اعضای هیات علمی

همایون امداد

change-logo

همایون امداد    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد عباس زاده بررسی تجربی-عددی مشخصات هیدرواپتیکی دنباله حبابی یک شناور مدل دکتری 1400/01/23
مجتبی آقاجانی حقیقی شبیه سازی عددی روند تشکیل قطره در یک میکروکانال T شکل تحت میدان مغناطیسی کارشناسی ارشد 1390/10/18
مرضیه علیشاهی شبیه سازی جریان خون در رگ قابل انعطاف دچار گرفتگی کارشناسی ارشد 1388/06/31
پیمان امانی عملکرد مدل های مختلف جریان آشفته با روش جداسازی عددی تفاضل محدود فشرده کارشناسی ارشد 1394/06/31
یاسر امینی مدل‌سازی عددی مسائل اندر کنش سازه-سیال لزج با استفاده از روش بدون المان SPH کارشناسی ارشد 1387/10/09
یاسر امینی برداشت انرژی پیزوالکتریکی در سیستم های سیال سازه دکتری 1393/08/07
علی امیری اثر نوع جریان ورودی بر انتقال حرارت بسترهای سیالی گاز-جامد توسط روش ترکیبی دینامیک سیالات محاسباتی و اجزا گسسته کارشناسی ارشد
اردشیر عوض دوانی طراحی و شبیه سازی عددی ورودی هوای مادون صوت S شکل و بررسی اثر تغییر پارامترها بر عملکرد آن کارشناسی ارشد 1396/06/22
جواد بیات شبیه سازی عددی جریان دو فاز ویسکوالاستیک/نیوتونی در زجاجیه چشم انسان دکتری 1398/10/29
سروش دانش وران بررسی رفتار و ارتعاشات یک سازه ساختمانی مرتفع(آسمان خراش) در برابر نیروی القایی باد، به کمک تونل باد کارشناسی ارشد 1393/12/16
محسن دشتی بررسی و کنترل واماندگی دینامیکی بر روی مقاطع بال با استفاده از تزریق نوسانی سیال و تغییر شکل لبه حمله در جریان آشفته و تراکم پذیر دو بعدی کارشناسی ارشد 1391/12/16
محدثه فدایی شبیه سازی عددی امواج شاک در یک مدل واقعی از گوش خارجی انسان کارشناسی ارشد 1389/06/17
علی فردیسی طراحی و مدلسازی عددی چاه حرارتی کوچک¬کانال با لوله حرارتی کاشته شده در آن با چیدمان¬های مختلف برای خنک¬کاری قطعات الکترونیکی با چگالی توان حرارتی بالا برای افزایش یکنواختی توزیع دما کارشناسی ارشد 1400/06/31
اصغر فرهادی بهینه¬سازی آئرودینامیکی مقطع بال در زاویه حمله بالا با دمش-مکش با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1388/06/25
اصغر فرهادی کاربرد هیدرودینامیک ذرات هموار در تحلیل پدیده قلوه سنگی یک شناور اثر سطحی دوبعدی دکتری 1394/12/20
هادی فرزان تحلیل عددی جریان خشک کننده های گازهای طبیعی با استفاده از جداکننده های مافوق صوت کارشناسی ارشد 1391/03/24
مریم فاضلی بررسی لاگرانژی پراکندگی ذرات در جریان متلاطم در هندسه های دلخواه محصور به دیوار با استفاده از شبیه سازی گردابه بزرگ با دیواره مدل‌سازی شده کارشناسی ارشد
ابراهیم قهرمانی بررسی نشست ذرات در جریان متلاطم در دستگاه تنفسی فوقانی انسان با استفاده از روش های تصادفی کارشناسی ارشد 1392/07/03
معصومه غلامی شیری بررسی امکان ارزیابی مستقیم اثرات مقیاس زیرشبکه در روش شبیه سازی گردابه بزرگ کارشناسی ارشد 1391/05/24
کامیار هاشم نیا تحلیل دینامیکی نانوتیوب های کربنی حامل آب با در نظرگرفتن پیوند کربن-آب کارشناسی ارشد 1389/03/16
علی حاتم کاربرد روش مرتبه بالای غیر نوسانی وزنی مرکزی بالادست (WENO-CU) برای حل جریان یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی غیر لزج کارشناسی ارشد 1396/04/03
جمال کمالی رفتار شناسی تجربی و عددی آیرودینامیک و بررسی اثربخشی کنترل جریان گردابه روی هواپیمای بال الماسی دکتری
الهام کامگار بررسی هیدرودینامیکی و هیدروآکوستیکی دماغه زیردریایی بدون سرنشین به صورت عددی کارشناسی ارشد 1398/06/31
سامان کاوسی بررسی اثر واماندگی دینامیکی بر پایداری بال هواپیما در جریان‌های آشفته و تراکم‌پذیر کارشناسی ارشد 1394/09/30
محسن کشاورزی طراحی بهینه سیستمهای انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1387/06/31
امین خداکرم تفتی رفتارهای دینامیکی و آشوبناک جریان جابجایی طبیعی در حوزه‌های استوانه‌ای حلقوی با استفاده از مدل‌های کم مرتبه دکتری
مرتضی کیاصادق شبیه سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات فیبری در مجرای تنفسی بالایی انسان کارشناسی ارشد 1396/11/02
علی کوثرنژاد شبیه‌سازی عددی جابجایی طبیعی آشفته نانوسیال درون محفظه مربعی با استفاده از مدل دو سیالی کارشناسی ارشد
غزال ملکی تبریز کاربرد روش SPH در مدلسازی جریان خون در رگ دچار گرفتگی کارشناسی ارشد 1393/06/19
زهرا مرتضوی نیا حل معادلات تراکم¬ناپذیر ناویراستوکس نیوتنی و غیرنیوتنی درون مجراهای با دیواره¬های نوسانی کارشناسی ارشد 1388/06/31
محسن مطیع شیرازی بررسی نفوذ سیال شستشو دهنده در لوله های عاجی هنگام درمان کانال ریشه دندان کارشناسی ارشد 1394/07/29
سیدابوالفضل موسوی نیا توسعه یک روش مرز مستور ترکیبی، برای شبیه سازی جریان سیال تراکم پذیر دکتری 1400/05/30
رضا نامدارکدنجی اثر نوع جریان ورودی بر سیالی کردن بسترهای سیالی گاز-جامد توسط روش ترکیبی دینامیک سیالات محاسباتی و اجزا گسسته کارشناسی ارشد 1396/11/18
آرش ناصری شبیه سازی عددی تاثیر جریان هوای پرسرعت محیط بر روی دبی جریان هوای تنفس شده و بازده استنشاق ذرات در سیستم تنفسی فوقانی انسان کارشناسی ارشد 1395/03/05
احسان پرهیزکار حل عددی جریان تراکم پذیر غیر لزج سه بعدی حول بال با استفاده از روش غیر نوسانی وزنی با ضرایب وزن تصحیح شده کارشناسی ارشد 1395/12/03
محمد علی پورفر حل عددی معادلات ناویر استوکس سه بعدی تراکم پذیر با استفاده از پردازنده های گرافیکی کارشناسی ارشد 1395/11/19
عطااله ربیعی مطالعه آزمایشگاهی و عددی مساله ورود به آب با در نظر گرفتن اثرات برخورد و کاویتاسیون دکتری 1388/06/31
محمد رهبرعالم استفاده از مدل جدید محاسبه زیر شبکه در روش شبیه سازی گردابه بزرگ برای حل جریان درون مجرای همگرا - واگرا کارشناسی ارشد 1394/10/20
پریسا رحمانی شبیه سازی عددی گرمایش و مرطوب شدن هوا در حفره بینی انسان کارشناسی ارشد 1393/06/31
صالح رضایی روش ارائه مدل سازی نوینی برای مقیاس زیرشبکه (SGS) در روش شبیه سازی گردابه بزرگ (LES) کارشناسی ارشد 1388/05/13
رضا روحی انتقال دارویی نانو ذرا مغناطیسی به بافتهای سرطانی و اعمال روش درمانی هایپرترمیا : شبیه سازی عددی دوبعدی جریان نانو سیال و حل تحلیلی یک بعدی پخش در بافت دکتری 1395/06/07
مسیح روستا ارائه روش جدید حل عددی معادلات دو بعدی لزج تراکم ناپذیر جریان سیال کارشناسی ارشد
سعیده سعدآبادی بررسی عددی عملکرد نازل با شکلهای مختلف برای ایمپاکتورهای مافوق صوت به منظور جداسازی ذرات نانو کارشناسی ارشد 1387/06/26
محمد صفرزاده بررسی عددی تقطیراز بخار خالص تحت جابجایی آزاد بین دو صفحه ی موازی محدود با استفاده از روش LBM کارشناسی ارشد 1394/06/31
سیدعرفان سلیمی پور بررسی اثر شکل لبه حمله بر آنالیز فلاتر مقطع بال در نوسانات Pitch و Heave کارشناسی ارشد 1387/11/06
احمد صیادنیا طیبی طراحی و بهینه سازی سامانه خنک کن هوایی برای یک پیل سوختی غشاء پلیمری توان پایین کارشناسی ارشد 1392/11/15
غزال شماسی بررسی کارایی مدل دوفازی اویلری در شبیه سازی جابجایی طبیعی آرام نانوسیال ها در محفظه مربعی کارشناسی ارشد 1398/11/30
مهدی شریفی نجف ابادی استفاده از توابع پایه حاصل از نتایج آزمایش با روش تجزیه متعامد سره ( POD ) برای حل معادلات ناویراستوکس دوبعدی تراکم ناپذیر کارشناسی ارشد 1388/06/31
سید علی طباطبائی حل عددی جریان سه بعدی متلاطم و تراکم پذیر سیال روی استوانه موجی شکل کارشناسی ارشد 1393/12/20
محمد طاهری حسینخانی بررسی تحلیلی نیروهای آیرودینامیکی بالک مشبک و بالک مشبک-بدنه در جریان مافوق صوت کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمدحسین تارخ شبیه‌سازی عددی جریان سه بعدی سیال تراکم ناپذیر با استفاده از روش المان طیفی کارشناسی ارشد 1391/12/16
زهرا توکل بررسی راندمان جداسازهای فراصوتی با حل کامل معادلات ناویر استوکس در جریان متلاطم کارشناسی ارشد 1393/06/31
وحید ولایتی خواجه مطالعه تجربی بهینه¬سازی آیرودینامیکی ایرفویل NACA0012در زاویه حمله بالا با استفاده از دمش کارشناسی ارشد 1389/06/27
فیروزه یگانه دوست آنالیز عددی حرکت قطرات آب روی یک سطح شیب دار با روش SPH کارشناسی ارشد 1393/07/25
غلامرضا ظفری مطالعه تجربی بهینه سازی ائرودینامیکی ایرفویل ناکا 0012 در زاویه حمله بالا با استفاده از دمش نوسانی کارشناسی ارشد 1391/03/31
ایمان زحمت کش شبیه سازی عددی مسایل مخلو طهای چند گونه ای گازی در شرایط رقیق دکتری 1390/06/08
محسن زارع پور بررسی پدیده مخلوط شدن در یک مخلوط کن لوله ای تفکیک شده توسط نظریه آشوب کارشناسی ارشد 1390/10/18
امیر رضا زرنقش مطالعه عددی تاثیر حرکت قطار روی عملکرد جت فن ها در یک تونل کارشناسی ارشد 1396/04/20
مریم زرین درخت بهینه سازی مشخصه های آیرودینامیکی مقطع بال با استفاده از روش گرادیان کارشناسی ارشد 1393/04/03
نفیسه زنده علی محاسبه موازی به کمک واحد پردازشگر گرافیکی و مرکزی برای مشابه سازی گردابه های بزرگ جریان سیال با استفاده از روش مرز مستور دکتری
علی اکبر حسن زاده طراحی اولیه بالکهای مشبک و حل عددی میدان جریان اطراف آنها کارشناسی ارشد
اعظم زارع تسریع در همگرائی معادلات لزج و غیر لزج سیال با کاهش سختی ماتریس ژاکوبی کارشناسی ارشد 1383/06/28
زهرا اسلامی حقیقت آنالیز حرکت غلتشی-قائمی وجانبی بال هواپیما در جریان غیر لزج تراکم پذیر کارشناسی ارشد 1384/07/01
محمد الم لی حل جریان آشفته تراکم پذیر حول یک بال و بدنه چرخان توسط مدل های یک و دو معادله ای تلاطم کارشناسی ارشد 1384/06/29
نهضت امامی حل دوبعدی جریان تراکم‌پذیر لزج آرام با استفاده از شبکه بی‌سازمان کارشناسی ارشد 1383/06/30
حسین ایزن شبیه سازی عددی دینامیک سیالات در ابعاد ریز با استفاده از روشهای طیفی کارشناسی ارشد 1389/11/29
امیرحسین حاجی مونیتورینگ و بازسازی تغییرات دور موتور و فشار سیلندر با استفاده ار نظریه آشوب کارشناسی ارشد 1382/11/01
مسعود خراتی کوپایی کاربرد روش فرکانس تقلیل یافته غیر خطی در محاسبه مشتقات پایداری جسم در جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر دکتری 1388/10/17
علی دلیل التجاری بررسی و به دست آوردن سطح آزاد جریان دوفازی به کمک روش Level Set کارشناسی ارشد 1388/06/31
ارش راسخ شبیه ساز جامع سه بعدی جریان های تراکم پذیر آشفته در شبکه غیر سازمان یافته کارشناسی ارشد 1389/08/11
سیدعلی شاه امیری روش مرز غوطه ور برای مدل سیال غیرقابل تراکم با استفاده از معادلات سرعت چرخش کارشناسی ارشد 1384/03/18
علی نقی ضیایی مدل سازی جریانهای آرام و متلاطم همراه با سطح آزاد در حوضچه رسوبگیر گردابی دکتری 1386/04/19
سیدامیرحسین طباطبایی فرد شبیه سازی عددی جریان سیال تراکم پذیر ابرصوتی توسط روش شبکه-بولتزمان کارشناسی ارشد 1388/06/31
مسعود فاخری حل عددی معادلات ناویراستوکس برای جریان دوبعدی آرام غیرقابل‌تراکم حول یک جسم صلب با استفاده از روش مرز غوطه‌ورشده کارشناسی ارشد 1381/06/25
شهریار فتوتی بررسی و کنترل واماندگی دینامیکی در جریان¬های آشفتة تراکم پذیر دو بعدی کارشناسی ارشد 1386/07/29
سینا فردیسی کنترل سیال به کمک روش تفکیک متعامد کارشناسی ارشد 1384/04/12
احمد فلاحت پیشه اعمال روشهای مبتنی بر فشار برای حل جریان آرام سیال غیر قابل تراکم دو بعدی با استفاده از روش مرز غوطه ور کارشناسی ارشد 1383/06/31
صمد قاسمی موازی سازی یک حل کننده جریان سیال لزج قابل تراکم بر روی کارشناسی ارشد 1386/10/15
رضا کمالی استخراج یک مدل چند معادله ای بر مبنای قوا نین بقاء از تئوری جنبشی برای جریانهای مخلوط گازها و کاربرد آن در مسائل مختلف کارشناسی ارشد 1384/03/01
امیرحسین نیک سرشت حل معادلات ناویه- استوکس در حالت غیرقابل تراکم با در نظر گرفتن سطح آزاد حول یک هواناو دکتری 1383/03/19
مهشید هداوند مدلسازی عددی انتقال حرارت جابجایی سقفهای تخت و قوسی در معرض تابش خورشید کارشناسی ارشد 1385/06/07
حمیدرضا هداوندمیرزایی : بررسی جریان غیر دائم آرام دو بعدی غیر قابل تراکم حول مقطع بال در نوسانات Pitch یا Heave به روش سرعت-چرخش کارشناسی ارشد 1387/07/30
محسن افخمی بررسی عددی حرکت قطره بر روی سطح آبگریز و آبدوست به روش شبکه بولتزمن با کاربرد در میکروپدهای آزمایش خون کارشناسی ارشد 1397/09/21
مریم افشاری شبیه سازی عددی پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای به منظور تعیین توزیع چگالی جریان کارشناسی ارشد 1391/12/16
شهاب احمدی زاده مدلسازی عددی ریزمخلوط‌کننده تسلا و ایجاد اصلاحات در ساختار هندسی آن به منظور بهبود اختلاط کارشناسی ارشد 1395/06/29
آرش علی پور مقایسه نتایج و بررسی اثر کیفیت و نوع شبکه‌های سازمان‌یافته و بی‌سازمان بر روی حل میدان‌های گوناگون جریان کارشناسی ارشد 1393/06/31
غلامرضا الوند شبیه سازی فرآیند پخت تایر با استفاده از روش احجام محدود کارشناسی ارشد 1377/08/01
شهاب امیراحمدی بررسی عددی حرکت قطره به صورت سه بعدی روی میکرو پد کاغذی با درنظر گرفتن نفوذپذیری کاغذ با استفاده از روش شبکه ای بولتزمن کارشناسی ارشد
مهدی اندیشه تدبیر شبیه سازی عددی رآکتور تبدیلی خودگرمائی متانول به هیدروژن برای کاربردهای پیل سوختی کارشناسی ارشد 1390/05/05
سیدعبدالرسول عصایی مدلسازی عددی پیل سوختی متانولی کارشناسی ارشد 1390/09/06
احسان آتش زر بررسی انتقال حرارت و جرم در هیدرودینامیک مغناطیسی دو پخشی جا به جایی طبیعی با استفاده از روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1398/06/30
نعمت باقرنژاد شبیه سازی عددی میدان جریان با روش LES و حرکت ذرات در یک زانویی 90 با سطح مقطع مربع شکل کارشناسی ارشد 1388/06/22
امیرحسین دست بلارکی مطالعه ی عددی انتقال حرارت اجباری از پره های مشبک با استفاده از روش LES کارشناسی ارشد 1390/11/15
علی دهقانی شبیه سازی عددی جریان سیال همراه با انتقال حرارت توسط روش حرارتی شبکه-بولتزمن کارشناسی ارشد 1388/12/15
محمد کریم دهقان منشادی بررسی عددی اثر میدان الکتریکی بر تولید میکروقطره ها در هندسه های مختلف کارشناسی ارشد 1393/06/29
محمد گلبهاری مطالعه عددی سه بعدی انتقال حرارت جابجایی همزمان اجباری وآزاد، در کانال مورب به همراه چشمه های حرارتی کارشناسی ارشد 1390/12/02
زهرا هاشمی مدل سازی عددی تاثیر متقابل سیال و ذره با استفاده از روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1390/06/28
همایون همایونی بررسی انتقال حرلرت جابجایی طبیعی و تقطیر در جریان ارام هوا روی لوله سرد افقی کارشناسی ارشد 1387/07/01
لادن همایون شبیه سازی عددی جریان آب کم عمق دو بعدی با بهره گیری از روش دیفرانسیل کوادرچر مبتنی بر توابع پایه شعاعی کارشناسی ارشد 1387/06/27
محمدجواد جوانمردی شبیه سازی دینامیک مولکولی در تعیین ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات دکتری 1391/06/01
جمال کمالی طراحی و پیش‌بینی عملکرد ملخ با درنظر گرفتن شرایط تطبیق با موتور کارشناسی ارشد 1387/06/18
هانیه کرمی بررسی ارتعاشات نانوتیوب های موجی حاوی سیال کارشناسی ارشد 1390/11/12
مریم کشتکار مطالعه عددی عملکرد آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای کارشناسی ارشد 1398/04/12
علی خوارزمی شبیه سازی عددی جریانهای سیال در ابعاد میکرو- نانو با استفاده از روش ترکیبی کارشناسی ارشد 1388/11/30
عابد خاطری مدلسازی دینامیکی ذرات ریز و سلولهای زیستی در کانال های میکرو کارشناسی ارشد 1392/06/20
علی خضایی حقیقی بررسی تحلیلی و عددی عملکرد ایجکتور تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
سمیرا خزفروش تغییر ساختار یک خشک‌کن کابینتی انگور به کمک شبیه سازی عددی کارشناسی ارشد 1394/06/25
ساسان خیراندیش مطالعه عددی جریان دوفازی در ناحیه خلفی چشم انسان در حضور بیماری جدایش شبکیه دکتری
علی رضا خدام باشی امامی تحلیل پایداری و پیش¬بینی عملکرد یک قایق پرنده در رژیم¬های سُرش و برخاست کارشناسی ارشد 1387/07/30
مهدی خسروی مدلسازی عددی آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر بازده آن کارشناسی ارشد 1389/08/14
یاسمن معارف مطالعه روشهای گرما افزایی در حضور سیال جداساز و گرما افزایی با به کارگیری نانوذرات در درمان تومورهای سرطانی کارشناسی ارشد 1398/06/27
محمد مجلس آراءجهرمی شبیه سازی عددی مستقیم انتقال حرارت ذرات کروی و غیرکروی در حال سقوط آزاد در سیال ساکن دکتری 1398/06/31
کامران ملکی مجد مدل سازی عددی و تجربی انتقال حرارت و جرم جریان گاز در مخزن استوانه ای حاوی مواد متخلخل دانه ای با آرایش مختلف کانال های ورودی دکتری 1398/10/18
محمد منصوریان شبیه‏ سازی عددی احتراق بدون شعله با استفاده از رهیافت شبیه‏ سازی گردابه‏ های بزرگ و مفهوم اتلاف گردابه‏ ای توسعه یافته دکتری 1398/06/31
آزاده میروکیلی شبیه سازی عددی جریان سیال در راکتور مگامتانول خنک شونده با گاز در مجتمع پتروشیمی زاگرس دکتری 1394/11/29
سیدامیررضا مدرس زاده بررسی تأثیر حرکات چشم انسان بر ا‌نتقال دارو درون ماده زجاجیه کارشناسی ارشد 1390/12/20
هاجر مقدس بررسی عددی اثر انحراف تیغه بینی بر جریان سیال و نشست ذرات در ابعاد مایکرو و نانو در هندسه واقعی مجاری تنفسی بینی انسان کارشناسی ارشد 1388/06/25
مهیار محمدیان آنالیز گرمایی سقف های قوسی با جابجایی آزاد و مقایسه با سقف های تخت کارشناسی ارشد 1387/06/31
غلامرضا مولایی منش مدلسازی پدیده ی انتقال آب در کاتد یک پیل سوختی غشائی- پلیمری به کمک روش شبکه- بولتزمن دکتری 1392/12/14
فاطمه منتخب بررسی خواص ابقایی معادلات سنت-ونانت برای ترکیب های مختلف متغیر حالت و معادلات حاکمه در مدلسازی پدیده شوک کارشناسی ارشد 1392/08/21
محمد حسین منتظری بررسی ناپایداری جریان جت دوفازی با استفاده ازالگوریتم تلفیقی تحلیل پایداری خطی و شبیه‌سازی عددی جریان و کاربرد آن در مساله کاهش پسای هیدرودینامیکی دکتری 1398/04/09
سیدصادق مطلبی حسن کلا بررسی میدان جریان و انباشتگی گرد و غبار در اطراف یک مدل ساختمان سه بعدی کارشناسی ارشد 1388/06/31
حسین نعمتی روشی نوین جهت مطالعه رشد سرطان بر اساس مکانیک محیطهای پیوسته دکتری 1390/06/01
سامان نظام الاسلامی امکان سنجی و طراحی مقدماتی سامانه هوایی بدون سرنشین شناسایی هدایت پذیر (پهپاد) واکنش سریع مینیاتوری کارشناسی ارشد 1397/06/27
حامد نیکوکار مدل سازی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر نشست ذرات معلق دارای خاصیت فرومغناطیس در مجرای تنفسی بالایی انسان کارشناسی ارشد 1395/06/31
مانی اردوبادی بررسی دینامیک قطره با یک متد جدید تک فازی CSF در روش محاسباتی بدون شبکه SPH کارشناسی ارشد 1393/07/29
محبوبه پیروی بررسی آزمایشگاهی و عددی یک نمونه گیر ذرات معلق با دیواره نازک در نسبت های سرعت بالا کارشناسی ارشد 1387/07/30
پیمان رحیمی بروجردی شبیه سازی عددی عملکرد یک مشعل متخلخل چند لایه ای کارشناسی ارشد 1393/10/10
حسین رحمانیان کوشککی مشخصه های عملکردی لوله های افقی با سطوح داخلی شیاردار مارپیچی در انتقال نیوماتیکی محصولات دانه ای تحت رژیم متراکم دکتری 1397/05/17
علی رحمت مند مطالعه تجربی- عددی تهویه از ساختمان های قوسی با دریچه های باز و جریان های باد متلاطم کارشناسی ارشد 1390/12/24
وحید رزمجوخلاری طراحی مفهومی، شبیه سازی حرکت شش درجه آزادی و طراحی سیستم کنترلی یک پهپاد آب نشین کارشناسی ارشد 1394/11/06
ابوالفضل رضائی بررسی چگونگی انتقال آلاینده در سیستم آبخوان-آکیوتارد دکتری 1392/11/20
رضا رضائی بررسی راندمان جداسازهای فراصوتی با حل کامل معادلات ناویر استوکس آشفته کارشناسی ارشد 1395/12/16
محمدرضا رضازاده چگنی شبیه سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات فیبری در اندازه میکرون درون دو مدل از راه هوایی انسان از بینی تا نایژکهای نسل نهم ریه کارشناسی ارشد 1400/06/31
افسانه رستم زاده مدلسازی عددی جوشش نانوسیالات با مدل چندمولفه ای و چندفازی شبکه بولتزمن دکتری 1395/09/03
صهبا سالاریان شبیه سازی عددی جدایش سلول های سرطانیِ درگردش از سیالات بیولوژیکی با ضریب هدایت الکتریکی بالا، به روش الکتروکینتیک هیبریدی کارشناسی ارشد 1394/03/26
مجتبی سالاری شبیه سازی عددی تاثیر متقابل کامل جریان کوئت با ذرات کروی مغناطیسی معلق با اندازه محدود دکتری
محمد سرابیان بررسی روش‌های کاهش مکانیزم های مفصل احتراق برای سوخت‌های هیدروکربنی سبک و هیدروژن کارشناسی ارشد 1393/06/26
مائده شبدیز طراحی و آنالیز یک سیستم گرمایش منطقه ای دما-پایین با استفاده از تئوری ساختاری کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدهادی شفایی توسعه یک روش مرتبه بالا جهت مدلسازی جریان سوپرکاویتاسیون در یک شبکه تطبیق‌یابنده دکتری
حامد شهابی راد استفاده از نانو سیالات در خنک سازی لیزرهای حالت جامد کارشناسی ارشد 1389/06/31
امیرحسین شرفیان اردکانی مدلسازی عددی پیل سوختی غشائی- پلیمری دما متوسط کارشناسی ارشد 1389/06/31
مسلم سهرابی شکفتی بررسی آزمایشگاهی و عددی ساختار جریان اطراف کف بند در رودخانه کارشناسی ارشد 1395/12/04
علیرضا تهور بررسی تشکیل برفک روی استوانه¬ی افقی در جابجایی طبیعی دکتری 1388/07/15
محمد مهدی توکل بررسی پخش تصادفی فیبرها در میدان جریان متلاطم از روش اویلری - لاگرانژی دکتری 1393/12/16
علی یوسفی بررسی دینامیک جریان درون ناحیه ی خلفی چشم انسان پس از عمل جراحی تخلیه ی زجاجیه و پانسمان گازی کارشناسی ارشد 1394/06/31
علی یوسفی تیره شبانکاره مطالعه عددی جریان مغشوش حول دو مکعب قرار گرفته در کف کانال به صورت متقابل و نامتقابل کارشناسی ارشد 1389/06/31
وحید زنگنه مدلسازی عددی احتراق هیدروژن در محیط متخلخل با سینتیک مفصل کارشناسی ارشد 1392/07/02
اکبر برزگر کنترل منفعل جریان بر روی بالواره ها با استفاده از یک مجرای باریک ساده کارشناسی ارشد 1397/03/23
پیام پرواسی بررسی تئوری و تجربی فرایند پیوسته نمک زدایی از نفت خام سنگین با استفاده از ریز موج ها (Microwaves) و امواج مافوق صوت (Ultrasonic) دکتری 1391/11/09
داود تفضلی شبکه غیر سازمان یافته برای جریان جدا شده حول یک بیضی گون سه بعدی کارشناسی ارشد 1384/06/01
فرشاد حسن دخت بررسی عددی چگالش مخلوط بخار آب- هوا بین دو صفحه موازی محدود با استفاده از روش LBM کارشناسی ارشد 1396/12/16
هرمز کریمی بررسی تجربی کیفیت جریان در مقطع¬کاری تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز با استفاده از جریان سنج سیم داغ کارشناسی ارشد 1397/11/28
مریم اسمانی : مدلسازی عملیات توپک رانی در خطوط لوله نفت و گاز کارشناسی ارشد 1386/07/05
علیرضا اسمعیلی نرم افزار شبکه گرداب برای بررسی عددی نیروهای آیرودینامیکی بالک مشبّک-بدنه در جریان فروصوت کارشناسی ارشد 1398/04/02
امیرحسین جمشیدی شبیه سازی جریانهای سطحی و آبراهه¬ای با بهره¬گیری از امواج سینماتیک و استفاده از آن در تدقیق زمان تمرکز کارشناسی ارشد 1386/06/31
امیرحسین حاجی جنبه های هندسی ارتباط موضعی - فراگیر (جزء و کل) در انگاره پیدایش دکتری 1389/06/31
امین حیدری شبیه سازی عددی جریان سه بعدی سیال وانتقال حرارت اطراف مکعب قرار گرفته روی سطح با استفاده از روش چند شبکه ای کارشناسی ارشد 1383/06/30
فاطمه خاموشی ابرقویی شبیه سازی ایمپکتورهای مافوق صوت در شرایط رقیق با استفاده از روش DSMC به منظور جداسازی ذرات نانو دکتری 1392/07/10
جواد رجبعلی حل جریان لزج بر روی انواع شبکه و بررسی اثر کیفیت و نوع شبکه روی حل جریان سیال کارشناسی ارشد 1380/07/01
سیدحامد رضوی سینماتیک هندسی در محیط‌های پیوسته کارشناسی ارشد 1389/04/16
آرش روستایی حل عددی جریان دوفازی با نسبت چگالی بالا به روش Lattice Boltzmann کارشناسی ارشد 1388/10/01
فرهاد رییس زاده دهکردی بررسی تجربی جریان مغشوش باد روی سقفهای قوسی شکل با دستگاه Hot-wire و مقایسه با حل عددی کارشناسی ارشد 1385/06/29
مجید سروعلیشاه موازی سازی یک حل کننده ترکیبی معادلات ناویر-استوکس لایه نازک، سهموی کارشناسی ارشد 1384/06/01
مهدی سلمان پور مدلسازی عددی تشکیل برفک در داخل یک کانال 2 بعدی در جریان آشفته کارشناسی ارشد 1384/04/28
محمدرضا شاعری حل عددی سه بعدی جریان و انتقال حرارت حول پره های سوراخدار کارشناسی ارشد 1386/06/31
شهروز شایگانی بررسی اثر حذف ترم?های شتاب جابجایی و شتاب محلی بر نتایج حاصل از تحلیل جریان?های ناماندگار فوق‌بحرانی و مختلط در کانال?های باز غیر?منشوری با جریان جانبی کارشناسی ارشد 1385/06/27
امیر شکاری کاربرد روش المانهای طبیعی در حل مسایل ارتعاشات آزاد سیستمهای برهم کنش سازه-سیال کارشناسی ارشد 1386/05/02
داود علی زاده راد محاسبات موازی یک حل کننده معادلات ناویه استوکس تراکم ناپذیر با در نظر گرفتن سطح آزاد حول یک هواناو کارشناسی ارشد 1386/07/15
کیوان کتیبه پیش بینی ساختار دمایی و لایه بندی دما در دریاچه سد درودزن کارشناسی ارشد 1377/07/01
مونا محمدی شبیه سازی خشک کن پاششی دو جداره بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1383/06/01
رضا مختارپورشیخ سرمست مشابه سازی همزمان میدان جریان غیر دائمی و مسیر پروازی در یک فرایند جدایش جانبی کارشناسی ارشد 1385/06/29
مصطفی مهدوی بررسی تجربی تشکیل برفک در حالت طبیعی روی لوله افقی پره دار کارشناسی ارشد 1389/06/31
امین مهدی زاده مطالعه انتقال حرارت از سقفهای قوسی شکل سری در اثر جریان باد و تابش خورشید کارشناسی ارشد 1386/12/01
روزبه موسوی بلفه تیموری مدلسازی عددی جریان آشفتة سیال دوفازی شامل کاویتاسیون طبیعی کارشناسی ارشد 1384/06/15
محمدرسول نجفی تحلیل رفتار ارتعاشی عمود بر جهت باد در سازه‌های استوانه‌ای بلند بر اثر انتشار گردابه کارشناسی ارشد 1382/08/01
علی نجفی اردکانی تحلیل پایداری سازه¬های الاستیک در مسایل سیال - سازه کارشناسی ارشد 1386/06/21
سیدعارف واعظپور ارتعاشات غیرخطی پوسته¬های مدورحاوی سیال کارشناسی ارشد 1382/06/30
احسان ولایتی مطالعه عددی انتقال حرارت توأم اطراف صفحات ضخیم با جریانهای چرخشی کارشناسی ارشد 1382/06/01
فرنوش آقايي دانشور شبيه سازي عددي جريان سطح آزاد سيال با استفاده از روشهاي اصلاح شده بدون المان ذرات دکتری 1396/06/31
البرز اقاملکي سروستاني طراحي، ساخت، مدل سازي ديناميکي و کنترل يک اگزواسکلتون پايين تنه و اعتبار سنجي آن با داده هاي تجربي کارشناسی ارشد 1394/03/11
عهديه اغاز طراحي حفاظ هاي انعطاف پذيرعاري از سرب با استفاده از نانوذرات تنگستن و تعيين ويژگي هاي تضعيف آن بعنوان يک حفاظ کارشناسی ارشد 1391/12/15
موسي عرب تدوين مدل بهينه سازي غيرقطعي ابعاد پرتاب کننده جامي سدها:مطالعه موردي سد جره کارشناسی ارشد 1393/06/31
علي سينا آژنگ توسعه ي مفاهيم بنيادي ديناميک و کنترل بر منيفلد دو بعدي ريماني کارشناسی ارشد 1391/05/02
سعيد بخشي مدلسازي و تحليل رفتار غيرخطي وابسته به اندازه در يک ميکروتشديدگر داراي فنر کارشناسی ارشد 1396/06/29
عليرضا بردبار مطالعه ي عددي جريان مايع در ميکروکانال هاي غيردايره اي با قطرات غير قابل اختلاط کارشناسی ارشد 1395/06/28
هومن دامنگير تخمين دبي جريان در مجاري آزاد با بهره گيري انحصاري از اندازه گيري تراز سطح آب دکتری 1393/12/26
ميثم اسماعيلي تحليل و بهينه سازي پنل هاي ساندويچي با رويه هاي کامپوزيتي حصيري تقويت شده با پين به وسيله ي الگوريتم کلوني زنبور عسل مصنوعي کارشناسی ارشد 1394/12/12
علي فخرائي توسعه مدل RELAP5 راکتور کوچک ماژولارNuScale به منظور آناليز ايمني راکتور در طي حادثه قطع کامل برق کارشناسی ارشد 1396/06/29
حديثه فرح بخش دوين بررسي سنيتيكي اثر بازدارنده ها بر روي ميزان رشد و به هم چسبندگي ذرات آسفالتين کارشناسی ارشد 1391/07/03
پريسا فاتحي آناليز غيرخطي برداشت کننده هاي پيزوالکتريکي مدرج تابعي دکتری 1399/03/18
پيران فتحي نژاد مطالعه انتشار موج در زنجيره هاي يک بعدي متامواد با اندرکنش هاي مستقيم و غيرمستقيم کارشناسی ارشد 1399/05/11
سعيد فضلي طراحي مفهومي و تعيين ضرايب هواپويشي يک هواپيماي بدون سرنشين به کمک ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1394/10/12
محسن قدرت بررسي و تحليل آشوب در ديناميک سيستم هاي غيرهولونوميک کارشناسی ارشد 1390/11/15
ايمان غلامي نژاد مطالعه ي پيل هاي سوختي اکسيد جامد با ساختار الکترود درجه بندي شدهگ آزمايش و مدلسازي رياضي کارشناسی ارشد 1396/05/28
وحيد گيتي فر برسي آزمايشگاهي پيش آمايش باگاس نيشکر با استفاده از ترکيب روش هاي فيزيکي و شيميايي کارشناسی ارشد 1391/06/26
حامد حقيقت جهرمي بررسي عددي حرکت قطره و تداخل آن با قطره ديگر بر روي سطح شيبدار به روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1392/07/08
محمد حاضري بغداداباد شبيه سازي عددي جريان هوا و نشست ذرات ميکرو درون حفره بيني ده فرد مختلف کارشناسی ارشد 1398/06/31
فرزانه عيسايي خوش lمقايسه دوز و کيفيت تصوير در سي تي ماموگرافي با دز بسيار پايين،ماموگرافي معمولي و ماموگرافي ديجيتال با استفاده از فانتوم کارشناسی ارشد 1391/07/12
پيمان جعفري طراحي سامانه ي بازيابي مدل هاي پرتابي در ميدان هاي ايروبالستيک و مطالعه عملکرد آن کارشناسی ارشد 1396/08/03
صابر جعفرپور تحليل هندسي سيستم هاي غيرهولونوميك و بررسي ماهيت قيود آنها کارشناسی ارشد 1390/04/19
عباس جامعي مدل سازي و کنترل خودرو برقي داراي موتور القايي با رويکرد مديريت انرژي کارشناسی ارشد 1400/06/31
علي کريمي بررسي عددي تاثير گرفتگي مجاري ادراري بر فشار داخلي مثانه و جريان ادرار در اثر بزرگي خوش خيم پروستات کارشناسی ارشد 1397/06/25
بهزاد کشتکاري آناليز فني - اقتصادي بازيافت انرژي از خط انتقال آب دشت برم کارشناسی ارشد 1399/06/31
مينا خلج تحليل کمانش در تيرستون هاي کامپوزيت حاوي آلياژهاي حافظه دار کارشناسی ارشد 1398/06/31
سميه خليلي طراحي چشمه نوتروني براي نوترون درماني با استفاده از شتابدهنده دوتريم-تريتيم کارشناسی ارشد 1390/11/10
احسان خوارزمي انواع تشديد در سيستم هاي غير خطي و نقش سختي سازه در ارتعاشات ناخواسته کارشناسی ارشد 1391/07/04
علي خلقي کنترل يکپارچه کجي و تعليق ثانويه جانبي فعال در قطارهاي کج شونده سريع السير کارشناسی ارشد 1395/04/19
اميرحسين خسروي بررسي زوال ورق هاي غير ايزوتروپيك تي دبليو بي تحت فرآيند هيدروفرمينگ کارشناسی ارشد 1390/11/19
فاطمه لطفعلي زاده طراحي نرم افزار بازيابي طيف نوتروني يک کره پلي اتيلني شامل آشکارسازهاي غيرفعال TLD-600 و TLD-700 کارشناسی ارشد 1394/06/31
پروين محمدياري محاسبه توزيع دز در بافت تغيير شکل پذير پستان در درمان براکي تراپي با استفاده از مدل بيومکانيکي و پردازش تصوير کارشناسی ارشد 1392/06/03
علي مهدوي مدل سازي عددي فلوم موج با استفاده از روش هيدروديناميک ذرات هموار دکتری 1393/12/13
عبدالصمد مقصودي بهبود نتايج جستجو در وب بر اساس علايق کاربر کارشناسی ارشد 1395/06/20
سيده شهرزاد مرعشيان بررسي تاثير نوسانات ميدان جريان آشفته بر حرکت و نشت ذرات ميکرو در يک اتاق با استفاده از روش گام تصادفي گسسته تصحيح شده کارشناسی ارشد 1398/04/23
سيدمحسن مسعودي طراحي و ارزيابي فني-اقتصادي يک مزرعه بادي در شهرستان اقليد استان فارس کارشناسی ارشد 1397/06/31
سيدمجيد ميرقادري طراحي آيروديناميکي و پيش بيني عملکرد فن گريز از مرکز يک سيستم هاورينگ هواناو کارشناسی ارشد 1395/12/22
احمدرضا مطفف مشابه سازي عددي پروانه هاي معکوس گرد و بررسي تاثير تغييرات هندسي بر عملکرد آن کارشناسی ارشد 1393/06/29
مريم نظري شبيه سازي سه بعدي جريان سيال در گوش داخلي کارشناسی ارشد 1396/06/31
صالح نعمتي جهرمي ارزيابي عملکرد کلکتور فتوولتاييک-حرارتي (PVT) براي چند اقليم مختلف در ايران با استفاده از تحليل اگزرژي-اقتصادي کارشناسی ارشد 1394/06/02
رضا نعمتي تحليل ناپايداري استاتيکي و ديناميکي ورق¬هاي نانوکامپوزيت چند لايه مدرج تابعي تقويت شده با صفحات گرافن کارشناسی ارشد 1398/04/24
علي نوحي آناليز ديناميکي و کنترل سيستم هاي تنسگريتي کارشناسی ارشد 1390/12/21
بهمن نوري رحمت آبادي آناليز استاتيکي وديناميکي چند مکانيزم موازي با ساختار تنسگريتي وطراحي ساخت يک نمونه کارشناسی ارشد 1391/05/25
محمدجواد پورمند مدلسازي ديناميکي، طراحي مسير و کنترل سه نوع ميکروربات درونرگي کارشناسی ارشد 1398/01/31
سيدحسين رضي موسوي تحليل گذراي ترمومكانيكي اتوفريتاژ دوگانه در استوانه‌هاي جدار ضخيم با در نظر گرفتن وابستگي سيلان پلاستيك به كرنش و دما براي مواد مدرج تابعي دکتری 1397/06/31
محمد رضايي مطالعه عددي جريان و انتقال حرارت دوغاب يخ در خمهاي U شکل کارشناسی ارشد 1400/06/31
مژگان سبز دارورساني هدفمند به تومور واقع در ريه انسان تحت تاثير نيروي مغناطيسي کارشناسی ارشد 1395/06/15
محمدحسين صادقي جايگزين کردن چشمه ايريديم-192 با چشمه کبالت-60 و مقايسه نتايج حاصل از داده‌هاي تئوري و شبيه‌سازي مونت کارلو با داده‌هاي عملي در براکي تراپي با آهنگ دز بالا براي درمان سرطان دهانه رحم کارشناسی ارشد 1396/05/29
امير صادق نوع دوست بررسي نوترونيک قلب يک راکتور ماژولارکوچک با روش مونت کارلو کارشناسی ارشد 1397/05/16
علي رضا صفوي مطالعه ي تبلور ترفتاليک اسيد خام در مقياس صنعتي کارشناسی ارشد 1391/07/08
مصطفي سعيدي نژاد طراحي مجتمع سوخت هاي حلقوي براي استفاده در راکتورهاي از نوع کارشناسی ارشد 1389/09/02
فرشته صمدي مدلسازي سه بعدي فرآيند اسيدکاري چاه هاي نفت وگاز در مخازن کربناته دکتری 1392/06/31
زهرا صميمي ارزيابي عملکرد محاسباتي تحليل شبکه هاي توزيع تحت فشار حاوي پمپ درمناطق کوهستاني با بهره گيري از ترکيب روش عناصر محدود خطي (جريان آرام) و ساير روش هاي عددي متعارف آناليز شبکه کارشناسی ارشد 1395/06/31
حسن شفيعي مدل سازي و تحليل عددي عملکرد شير پروانه اي تونل باد حدود صوت دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/15
بيژن شهبازي نژاد بررسي عددي و تجربي اتصال فلنج به جان در تيرهاي کامپوزيتي کارشناسی ارشد 1398/09/23
حسين شامحمدي شبيه‌سازي عددي جريان هواي داغ در حفره بيني و ناي انسان کارشناسی ارشد 1398/06/31
عليرضا شکري کوچک شبيه سازي عددي اثر پيستوني خودروها در يک تونل دو طرفه کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدرضا سهرابيان مدل‏سازي عددي حرکت و جذب ذرات معلق هوا در فيلترهاي يکپارچه کارشناسی ارشد 1394/12/19
فرشته ستوده بررسي عددي سه‌بعدي توربين بادي بدون پره‌ اينولاکس در شرايط کاري مختلف در مناطق با سرعت پايين باد کارشناسی ارشد 1398/06/31
زهرا توکليان شبيه سازي سه بعدي سيستم تخليه دود در دو نوع مختلف سکوهاي ايستگاه هاي مترو کارشناسی ارشد 1394/06/31
حامد زاهديان کيش مطالعه اثر پارامترهاي فرايند سونوترود بر سايش قطعات بر اثر برخورد ذرات به روش اجزا گسسته کارشناسی ارشد 1400/06/16
عليرضا زارعي فرمول‌بندي يک روش بدون المان براي انجام تحليل‌هاي استاتيکي، مودال و کمانش در ورق‌هاي نسبتاً ضخيم کامپوزيتي بر پايه‌ تئوري تغيير فرم برشي مرتبه سه وانگ و شي کارشناسی ارشد 1396/12/19
امين زارع تحليل ارتعاشات لوله هاي خميده حاوي سيال با استفاده از رويکرد آيزوجيومتريک دکتری 1396/06/26
ارمان ظهرابي شبيه‌سازي قلب در حال تپش در حين دياستول با استفاده از تاريخچه فشار و صحت سنجي نتايج در مقايسه با عکس هاي آنژيوگرافي کارشناسی ارشد 1397/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک سیالات پیشرفته 320243081 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) 1400/10/19 (0800 - 1100) ترم اول 1140
مکانیک سیالات پیشرفته 320243091 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1400/10/20 (1100 - 1400) ترم اول 1140
مکانیک سیالات 1 320231131 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/26 (1100 - 1400) ترم اول 1140
مکانیک سیالات پیشرفته 320243091 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/15 (1100 - 1400) 13991
ریاضیات پیشرفته 1 320244151 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/20 (1100 - 1400) 13991
مکانیک سیالات 2 320231141 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/21 (1100 - 1400) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1