اعضای هیات علمی

کامیار هاشم نیا

کامیار هاشم نیا

کامیار هاشم نیا    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجید عباسی مدلسازی دینامیک حجم یک تومور سرطانی و کنترل رشد تومور از طریق دو دارو کارشناسی ارشد 1398/06/31
امید افسری طراحی بهینه سرند ارتعاشی خطی بر مبنای بیشینه سازی بازدهی و کمینه سازی سایش مش سرند با استفاده از روش اجزای گسسته کارشناسی ارشد
علی امیری اثر نوع جریان ورودی بر انتقال حرارت بسترهای سیالی گاز-جامد توسط روش ترکیبی دینامیک سیالات محاسباتی و اجزا گسسته کارشناسی ارشد
نصیب الله فتوت پور تحلیل عملکرد کلاه ایمنی در برخورد با استفاده از شبیه سازی المان محدود جمجمه و کلاه ایمنی حاوی فوم آلومینیم کارشناسی ارشد 1398/06/27
مهدی گیتی ارای مطالعه پارامترهای طراحی آگرفیلر در بسته بندی دانه های فلفل سیاه با استفاده از روش اجزای گسسته کارشناسی ارشد 1399/11/30
علیرضا هاشم نژاد مدلسازی دینامیکی و مطالعه پارامتری راه رفتن به کمک ارتز در بیماران دچار آسیب نخاعی کارشناسی ارشد 1398/06/26
آسیه خسروزاده مطالعه اثر برخورد اجسام بر ارتعاش لوله های حامل سیال با در نظر گرفتن تئوری هرتز برای برخورد کارشناسی ارشد 1398/06/30
امیر منبری مطالعه اثر مشخصه های ارتعاشی بر عملکرد اختلاط در یک بستر ارتعاش عمودی حاوی دو ذره کروی متفاوت با استفاده از روش اجزا گسسته کارشناسی ارشد 1398/06/31
سیدمحمد موسوی بررسی عملکرد و سایش سرند با ارتعاش دایره ای در اثر برخورد مواد دانه ای با استفاده از مدل سازی اجزاء گسسته کارشناسی ارشد
رضا نامدارکدنجی اثر نوع جریان ورودی بر سیالی کردن بسترهای سیالی گاز-جامد توسط روش ترکیبی دینامیک سیالات محاسباتی و اجزا گسسته کارشناسی ارشد 1396/11/18
سید احسان صدیقی تحلیل اجزاء محدود رباط های مفصل زانو در اثر برخورد اشیاء با سرعت ها و زاویه های متفاوت کارشناسی ارشد 1398/11/30
حامد زاهدیان کیش مطالعه اثر پارامترهای فرایند سونوترود بر سایش قطعات بر اثر برخورد ذرات به روش اجزا گسسته کارشناسی ارشد 1400/06/16
محمد قاسمیان بررسی بازدهی و سایش سرند استوانه ای جرخان در اثر برخورد مواد دانه ای به کمک روش اجزا گسسته کارشناسی ارشد
فاطمه ضرغامی کنترل غیرفعال ارتعاشات و بررسی پایداری لوله¬های حامل سیال تحت برخورد با استفاده از جاذب-های ارتعاشات کارشناسی ارشد
حسین احمدی رفتار لرزه ای سقف شناور دوعرشه ای مخازن دارای آب بندهای تیوبی و فومی دکتری
محمد حمیدپور تحلیل مستقیم و معکوس مکانیک شکست در محیط های ویسکوالاستیک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1400/06/31
سیدسیاوش جلالی شناسایی خواص آسیب کامپوزیت ها به کمک یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
بهزاد کاظمیان فر مطالعه آزمایشگاهی و عددی برخورد با سرعت کم در کامپوزیت های تقویت شده با نانو و بافته شده دوبعدی و سه بعدی با هندسه های تخت و انحنادار دکتری
بهزاد کاظمیان فر تحلیل عددی و مطالعه آزمایشگاهی برخورد با سرعت کم در کامپوزیت های بافته شده سه بعدی کارشناسی ارشد 1395/06/29
نفیسه خدایاری ارتعاشات غیر خطی پوسته های کم عمق مدرج تابعی مگنتو الکترو الاستیک بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری برشی مرتبه بالا دکتری
لیلا مناجاتی بررسی ارتعاشات خطی و غیرخطی ورق های مدرج تابعی بر اساس تئوری تغییر فرم برشی و عمودی اصلاح شده بهبود یافته با استفاده از تابع تنش ایری کارشناسی ارشد 1395/06/27
سحر پورندی بررسی ارتعاشات صفحات گرافن دولایه ی دایره ای و تک لایه ی مستطیلی تحت تاثیر میدان مغناطیسی درون صفحه ای کارشناسی ارشد 1396/12/19
سینا توکل تحلیل عددی لگن انسان تحت بار ضربه ای برای استخوان سالم و دارای پوکی کارشناسی ارشد
پوریا تورنجی پور شبیه¬سازی بدون المان و طراحی کنترلر پسگام برای یک میکروورق با کاربرد در میکروپمپ¬ها کارشناسی ارشد 1398/06/17
محمد رضا وصال شبیه سازی حسگر افق زمین با در‌‌نظر‌‌گرفتن پارامترهای هندسی،محیطی و دینامیکی کارشناسی ارشد 1397/02/30
سجاد کرم پور مدل سازی و تحلیل ارتعاش تیرها، ورق ها و پوسته های ساخته شده از متا مواد الاستیک دکتری
ميثم عرب استفاده از روابط پنهان بين کلمات در رفع ابهام معنايي کلمات کارشناسی ارشد 1394/12/08
مهسا اسدي انتقال يادگيري در مسائل با يادگيري تقويتي با استفاده از نگاشت بين مسائل کارشناسی ارشد 1394/12/18
مهرشاد باقري حقيقي شناسايي ترک‌هاي چندگانه در تيرهاي الاستيک با استفاده از تغيير فرکانس طبيعي کارشناسی ارشد 1396/10/23
سميه باقري اندازه گيري پروفايل محوري ميزان مصرف مجتمع هاي سوخت به کمک طيف سنجي گاما در راکتور تحقيقاتي تهران دکتری 1397/06/31
سعيد بخشي مدلسازي و تحليل رفتار غيرخطي وابسته به اندازه در يک ميکروتشديدگر داراي فنر کارشناسی ارشد 1396/06/29
زينب دهقان انتخاب ويژگي از طريق خوشه بندي سلسله مراتبي کارشناسی ارشد 1394/10/21
مجيد غلامپور تحليل استاتيکي و ديناميکي تير اويلر- برنولي با شرايط مرزي مختلف با استفاده از روش المان محدود بر مبناي انحنا کارشناسی ارشد 1395/06/31
محسن حلوايي مطالعه عددي جاذب‌هاي نقطه‌اي مبدل انرژي امواج کارشناسی ارشد 1396/06/30
ميرمهدي حسيني توسعه EOPs راکتور VVER-1000/V446 براي حادثه قطع کامل برق با در نظر گرفتن تانک ديراتور و اعتبار سنجي آن با کد RELAP5 دکتری 1399/06/30
منا ايزدي تشخيص رفتار نامتعارف در تصاوير درون ساختمان با کدگذاري ويژگي ها کارشناسی ارشد 1394/12/08
مرضيه کبيري ساماني غربالگري آب هوشمند به منظور ازدياد برداشت در يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1396/12/15
آرش کاظمي آناليز ناپايداري فروکشيدگي در يک ميکرو صفحه با لايه هاي پيزوالکتريک با استفاده از نظريه تنش کوپل بهبود يافته کارشناسی ارشد 1395/12/14
محمدرضا خشتي مدلسازي ديناميکي و کنترل توربين بادي عمود محور کارشناسی ارشد 1398/06/26
ياسمن معارف مطالعه روشهاي گرما افزايي در حضور سيال جداساز و گرما افزايي با به کارگيري نانوذرات در درمان تومورهاي سرطاني کارشناسی ارشد 1398/06/27
محمد حسن مهديان منش توسعه نرم افزار بازسازي تصوير با کاربرد در دستگاه مقطع نگاري کامپيوتري صنعتي کارشناسی ارشد 1397/11/24
محمد مجلس آراءجهرمي شبيه سازي عددي مستقيم انتقال حرارت ذرات کروي و غيرکروي در حال سقوط آزاد در سيال ساکن دکتری 1398/06/31
سيده شهرزاد مرعشيان بررسي تاثير نوسانات ميدان جريان آشفته بر حرکت و نشت ذرات ميکرو در يک اتاق با استفاده از روش گام تصادفي گسسته تصحيح شده کارشناسی ارشد 1398/04/23
سعيد محمدي بررسي مولبيدن 99 با استفاده از روش منحضر به فرد بمباران هدف مايع سولفات اورانيل و نيترات اورانيل طبيعي توسط شتابدهنده پروتوني سيکلوترون کارشناسی ارشد 1396/06/29
حسين مشفق مدلسازي ديناميکي سيستم قلبي عروقي با پارامترهاي توزيع شده کارشناسی ارشد 1398/11/28
افشين متحد طراحي،ساخت و بهينه سازي يک توربين‌ بادي ارتعاشي کارشناسی ارشد 1400/06/31
احمد موسوي تهيه يک غشاء کامپوزيتي نانواليافي بر پايه پلي اتيلن ترفتالات ضايعاتي براي حذف فلزات سنگين و باکتري از پساب کارشناسی ارشد 1394/12/09
امين نوبخت تعيين بهترين انرژي براي اندازهگيري درون تني سرب استخوان به روش طيف نگاري فلوئورسانس اشعه ايکس با کمک شبيه سازي مونت کارلو کارشناسی ارشد 1397/06/31
مريم پاپي مقايسه ي دزيمتري انواع روش هاي براکي تراپي بافت سينه براساس پروتکل هاي TG-43 و TG-186 توسط کد مونت کارلوي MCNP5 کارشناسی ارشد 1395/06/17
عليرضا رئيسي زاده تحليل کمانش حرارتي و بهينه‌سازي در ورق‌هاي کامپوزيتي با بافت سه‌بعدي متعامد درهم تنيده کارشناسی ارشد 1397/11/15
علي صفي خاني بررسي عددي سه بعدي تهويه يک تونل جاده اي با ترکيب جت فن ها و مکنده هاي جانبي کارشناسی ارشد 1400/05/05
کيانا سليماني استفاده از سيستم هاي خبره در تفسير گازهاي خون به منظورتشخيص و درمان بيماري ها کارشناسی ارشد 1395/11/16
سعيد سلطان محمدي آناليز رفتار پوش راکتور VVER-1000/V446 در طي شرايط حادثه ي سخت با استفاده از کد MELCOR کارشناسی ارشد 1397/06/24
ارسلان تعصب مطالعه عددي جريان گاز رقيق در يک ميکروکانال غيرمستقيم با استفاده از روش شبيه‌سازي مستقيم مونت‌کارلو کارشناسی ارشد 1395/06/31
محمدرضا وحيدي محاسبه توزيع سه بعدي دز در بافت پستان براي بيماران تحت درمان در روش درمانيAccuboost کارشناسی ارشد 1396/12/12
عليرضا زندي مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيالات در يک محفظه با منبع حرارتي داخلي کارشناسی ارشد 1396/12/16
بنفشه زينلي رفسنجاني کاربرد اسپکتروسکوپي تشديد مغناطيسي در آنکولوژي دکتری 1396/10/06
پريسا اميدي فرد آناليز دنباله حوادث شديد در استخر سوخت هاي مصرف شده ي راکتور هسته اي VVER-1000/V446 کارشناسی ارشد 1397/06/27
محسن عليشاهي سنتز نانوالياف حاوي داروي ضدانگل گلوکانتيم موثر در درمان ليشمانيوز و بررسي خواص فيزيکي و بيولوژيکي آن کارشناسی ارشد 1397/06/27
فريد احمدي برداشت انرژي از ارتعاشات يک کابل تحت تندباد اتفاقي کارشناسی ارشد 1399/11/05
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسی سطح (سایش شناسی) 320232411 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1200 الی 1330) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1200 الی 1330) 1400/10/25 (1400 - 1700) ترم اول 1140
مکانیک برخورد 320244311 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1630 الی 1800) 1400/10/22 (1100 - 1400) ترم اول 1140
مقاومت مصالح 1 320231091 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/19 (1400 - 1700) ترم اول 1140
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 320231381 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مکانیک برخورد 320244311 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) 1399/10/17 (1100 - 1400) 13991
طراحی اجزاء1 320231161 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/25 (1400 - 1700) 13991
مقاومت مصالح 1 320231091 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/14 (1400 - 1700) 13991
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 320231381 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
نمایش 8 نتیجه
از 1