اعضای هیات علمی

حسین محمدی

حسین محمدی

حسین محمدی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجید عباسی مدلسازی دینامیک حجم یک تومور سرطانی و کنترل رشد تومور از طریق دو دارو کارشناسی ارشد 1398/06/31
سعید بخشی مدلسازی و تحلیل رفتار غیرخطی وابسته به اندازه در یک میکروتشدیدگر دارای فنر کارشناسی ارشد 1396/06/29
محمد بهزادی برداشت انرژی از فشار جریان خون سرخرگ با استفاده از حلقه باز پیزوالکتریکی کارشناسی ارشد 1397/11/30
میثم فتحی زاده مدل سازی دینامیکی و بررسی پایداری مدل دوپای غیر فعال با در نظر گرفتن کف پا کارشناسی ارشد 1396/05/17
سیدسیاوش جلالی شناسایی خواص آسیب کامپوزیت ها به کمک یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
عباس جامعی مدل سازی و کنترل موتور القایی یک خودرو برقی با رویکرد برداشت انرژی کارشناسی ارشد 1400/06/31
مهسا خیراندیش تلفیق داده های سنسوری اینرسی و اودومتری در یک ربات متحرک کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدرضا خشتی مدلسازی دینامیکی و کنترل توربین بادی عمود محور کارشناسی ارشد 1398/06/26
سیدمحمدجواد موسوی مورکانی میزان سازی در میکرو تشدیدگرهای غیر خطی با مواد مدرج تابعی کارشناسی ارشد 1396/04/25
علیرضا نجاتی مدل سازی دینامیکی و تحلیل بدون المان مواد دی الکتریک برای برداشت انرژی کارشناسی ارشد 1399/11/26
محمدعلی نعمت اللهی مدل سازی و تحلیل رفتار دینامیکی میکرو لوله های حاوی سیال به منظور استفاده در جریان سنج های جرمی کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمدصادق نعمت اللهی ارائه یک مدل تیر ویسکو الاستیک وابسته به اندازه به منظور تحلیل ارتعاشات نانو لوله های حاوی سیال بر اساس نظریه گرادیان کرنش غیر محلی کارشناسی ارشد 1397/06/25
محمود پارسی بررسی رفتار آشوبناک در برداشت انرژی از ارتعاشات غیرخطی تیر با پایداری دوجانبه کارشناسی ارشد 1398/11/30
سهیل سلیقه طراحی جاذب ارتعاشات برای یک سیستم غیرخطی با عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1397/01/27
مسعود صنیع شناسایی بر خط ترک ها با استفاده از یک روش مبتنی بر کرنش کارشناسی ارشد 1398/11/26
سروش سپهری بررسی ارتعاشات غیرخطی میکرو تیر با در نظر گرفتن برهم کنش مودها به کمک نظریه اصلاح شده گرادیان کرنش کارشناسی ارشد 1396/06/28
پیام شفیعی گوهری برنامه ریزی آشوبناک حرکت و کنترل پرنده بدون سرنشین به منظور اهداف نظارتی کارشناسی ارشد 1396/06/27
حمید شیری به کارگیری سیگنالهای صوتی و ارتعاشی برای تشخیص عیب یک سیستم دوار کارشناسی ارشد 1398/06/30
زهرا سلیمانی خانکهدانی مدل سازی دینامیکی و تخمین توان برای یک موتور دیزلی توربوشارژ کارشناسی ارشد
علی اکبر تقی زاده انور عیب یابی صوتی یک پمپ به کمک یک روش یادگیری انتقال عمیق کارشناسی ارشد
پیمان شریفی برداشت انرژی از ارتعاشات غیرخطی تیرهای خمیده کارشناسی ارشد 1397/01/19
نیلوفر صدیقی بررسی اجزا محدود آسیبهای ناشی از پرش تکپا بر مفصل زانو کارشناسی ارشد
علیرضا فتح مدلسازی دینامیکی و کنترل توربین بادی فراساحل نیمه شناور مجهز به عملگر ستون مایع کارشناسی ارشد 1397/06/14
مهدی گیتی ارای مطالعه پارامترهای طراحی آگرفیلر در بسته بندی دانه های فلفل سیاه با استفاده از روش اجزای گسسته کارشناسی ارشد 1399/11/30
امین \tخاکپورکمارسفلی مدلسازی، شبیه‎سازی و کنترل یک ربات جهنده تک پا کارشناسی ارشد 1398/06/31
جواد خدائی مهر ارائه مدل دینامیکی بهبود یافته و طراحی کنترلر پیشرفته برای شیوع ویروس هپاتیت C کارشناسی ارشد 1398/03/21
سیده فرناز کلاهی مدلسازی دینامیکی و شناسایی سیستم عصبی-اسکلتی-عضلانی اندام فوقانی انسان در حرکت صفحه ای کارشناسی ارشد 1399/11/30
بهنام محمودی ارتعاشات آزاد نانو تیر غیریکنواخت دوار با استفاده از تئوری غیر موضعی تیر تیموشینکو کارشناسی ارشد 1394/06/29
آذین نادی استفاده از وصله‌های پیزوالکتریک و تعیین موقعیت و جهت بهینه آنها در تقلیل ارتعاشات صفحات ضخیم دکتری 1400/06/24
سینا رستگارزاده طراحی بهینه چرخ طیار ترکیبی با یاتاقان مغناطیسی-مکانیکی برای کاهش مصرف انرژی در قطارهای شهری سبک کارشناسی ارشد 1397/06/21
سیدپوریا رضوی دینانی مدلسازی دینامیکی استوانه های نصب شده روی تیر یک سر درگیر در جریان سیال جهت برداشت انرژی کارشناسی ارشد 1400/06/17
سیدحسین رضی موسوی تحلیل گذرای ترمومکانیکی اتوفریتاژ دوگانه در استوانه‌های جدار ضخیم با در نظر گرفتن وابستگی سیلان پلاستیک به کرنش و دما برای مواد مدرج تابعی دکتری 1397/06/31
بهزاد سعیدی مدلسازی، تحلیل ارتعاشات غیرخطی و حساسیت میکروسکوپ های نیروی اتمی به همراه پروب دیواره جانبی و غوطه ور در مایع کارشناسی ارشد 1397/06/26
محسن وکیل زاده تحلیل ارتعاشات و کنترل میکروکانال های حاوی سیال با استفاده از روش کاهش مرتبه کرایلف مرتبه دوم دکتری 1397/11/24
اشکان ولی کنترل غیر خطی مقاوم ارتعاشات میکروتیر با در نظر گرفتن دینامیک عملگر پیزوالکتریک و اثر نیروی الکترواستاتیک کارشناسی ارشد 1396/05/23
علی زارع مدل سازی دینامیکی و مطالعه آشوب در سیستم فرمان اتومبیل با سیستم تعلیق مستقل کارشناسی ارشد 1400/10/11
ثریا زنهاری مقایسه دقت و کیفیت روش المان مرزی و روش جواب های اساسی برای حل مسائل پتانسیل و الاستیسیته کارشناسی ارشد 1396/06/22
سجاد علمداري افزايش دقت حسگر تصويري افق زمين با استفاده از فيلتر کالمن کارشناسی ارشد 1394/06/30
وهاب علي خواه بررسي تعامل سيستم ايمني بدن و سرطان با استفاده از مدل‌سازي سيستم ديناميکي کارشناسی ارشد 1397/11/30
بهزاد عظيمي بررسي ساختارتوربواکسپندرها و اصلاحات پکيج توليد نيتروژن پالايشگاه چهارم پارس جنوبي کارشناسی ارشد 1394/06/14
احمد باقري کنترل فعال صداي تابيده شده از يک سازه مرتعش کارشناسی ارشد 1394/12/15
حجت بهمن زاده شبيه سازي عددي جريان هوا و نشست ذرات مايکرو و نانو در بيني انسان پس از عمل جراحي مجازي اسفنوئيدوتومي کارشناسی ارشد 1393/06/31
مستانه بهتاش آناليز قابليت اطمينان سيستم خنک کننده ي اضطراري اکتيو راکتور VVER-1000 با استفاده از مدل مارکوف کارشناسی ارشد 1396/06/19
زهرا داداشي نسب بهبود تمايز جنس سنگ در تصوير برداري micro – CT با انرژي دوگانه از مغزه هاي چاه نفت با روش شبيه سازي GATE کارشناسی ارشد 1397/06/31
سعيد دهقاني تحليل عددي فرآيند جدايش سابوت از مدل پروازي به کمک شبکه همپوشان کارشناسی ارشد 1398/11/30
شيرين دهقاني زاهداني بررسي الگوريتم هاي زمانبندي در محيط گريد و ارائه يک الگوريتم زمانبندي کارا براي کارهاي دسته اي کارشناسی ارشد 1393/06/30
خالد درخشان پور آناليز عددي تاثير ريزساختارها و زيرلايه مياني بر عملکرد حرارتي ميکروکانال هاي جاذب حرارت دولايه و چند لايه کارشناسی ارشد 1397/07/30
حسين ابراهيمي اردکاني مدل سازي ديناميکي و کنترل ربات پوششي بالا تنه کارشناسی ارشد 1395/06/24
اسماعيل افتخاريان شبيه سازي عددي سيستم تهويه با جت فن در يک تونل شهري کارشناسی ارشد 1393/06/31
فريبا فرديسي شبيه سازي آتش سوزي در تونل هاي تهويه شده با جت فن ها کارشناسی ارشد 1393/06/31
حميدرضا فريزاد بررسي حذف دي نيترو تولوئن از آب به روش جذب سطحي با استفاده از کربن فعال کارشناسی ارشد 1396/12/05
فرشته غفاري بررسي امکان ايجاد سرمايش در گلخانه ها با استفاده از آب هاي زير زميني در مناطق گرم و مرطوب ايران کارشناسی ارشد 1393/06/31
عليرضا غني پور انتشار عدم قطعيت درکمانش و ارتعاشات آزاد صفحات گرافن يک و چند لايه اي با روش مدلسازي محدب کارشناسی ارشد 1395/08/10
ارمين قاسمي کهريزي آناليز حادثه LBLOCA براي راکتور VVER-1000 در فقدان سيستم خنک کننده اضطراري بوسيله کد SCDAP/RELAP5 کارشناسی ارشد 1393/06/31
حميدرضا قايدي پردازش سگنال هاي ارتعاشي در تشخيص ترک چرخدنده ها به روش EMD کارشناسی ارشد 1393/11/15
رويا غلامي پورفرد بررسي گيرنده هاي خطي در کدهاي فضا-زمان براي سيستم هاي چندورودي-چندخروجي کارشناسی ارشد 1395/12/15
مژده حاجياني ارائه راه کاري کارا براي طبقه بندي تصاوير کارشناسی ارشد 1394/06/31
سيدرضا هاشمي شيخ ابادي بررسي انواع روشهاي مدل سازي ديناميکي جايگزين مکانيزم سواش پليت بر روي پرنده هاي بدون سرنشين عمود پرواز کارشناسی ارشد 1393/06/26
فاطمه حيران بررسي اثر پارامترهاي هندسي و محيطي بر پاسخ معادلات حاکم بر حسگر پويشي افق زمين و آناليز خطاي محاسبه وضعيت ماهواره کارشناسی ارشد 1400/06/31
محسن حيدري حذف تولوئن از پساب با استفاده از نانوساختارهاي چارچوب فلز-آلي کارشناسی ارشد 1395/06/15
سعيد حسيني شبيه سازي و بهينه يابي عملکرد رآکتور پيش گرمکن مگامتانول به منظور افزايش توليد کارشناسی ارشد 1394/03/12
سيدعلي حسيني کنترل پيروي مسير و کاهش ارتعاشات يک بازوي دو عضوي سه درجه آزادي انعطاف‌پذير با استفاده از مواد پيزوالکتريک کارشناسی ارشد 1395/06/31
مسعود جباري تدوين سناريوهاي حادثه station black out (SBO) جهت پياده سازي برنامه استرس تست نيروگاه بوشهر دکتری 1398/06/31
ارزو جعفريان چرمهيني ارزيابي دز ارگانها در CBCT دنداني با استفاده از کد مونت کارلو GATE کارشناسی ارشد 1397/06/31
محسن جوانبخت بررسي و بهينه سازي خواص مکانيکي فولادهاي ضد زنگ آستنيتي بدون نيکل نانو ساختار به عنوان ايمپلنت پزشکي کارشناسی ارشد 1393/06/24
هيبت اله جوکار کنترل فعال و تحليل ارتعاشات غيرخطي پره هاي توربين باد با محور افقي دکتری 1400/06/24
مهسا کماليان مقايسه‌ نويز در الگوريتم‌هاي بازسازي تصوير ML-EM، FBP و OS-EM در سيستم تصويربرداري PET کارشناسی ارشد 1397/11/30
قاسم خواجه پور کنترل نمونه - داده سيستم هاي غير خطي گام به جلو کارشناسی ارشد 1393/06/30
نغمه خاکي نژاد جداسازي آلاينده‌هاي هيدروکربني غير محلول از آب توسط اسفنج پلي يورتان پوشش داده شده با گرافن اکسايد کاهش يافته کارشناسی ارشد 1397/06/31
آسيه خسروزاده مطالعه اثر برخورد اجسام بر ارتعاش لوله هاي حامل سيال با در نظر گرفتن تئوري هرتز براي برخورد کارشناسی ارشد 1398/06/30
نگار کوچک دزفولي روش بهبود يافته‌ي جواب‌هاي اساسي براي تحليل مسائل پتانسيل و الاستواستاتيک در دامنه‌هاي پيچيده و مقعر کارشناسی ارشد 1397/11/14
زينب محمودي محاسبه دز دريافتي يک کاوشگر ناشي از نوترون تا ارتفاع 120 کيلومتر به کمک شبيه سازي مونت کارلو کارشناسی ارشد 1393/08/27
امين منصوري فر مطالعه عددي انتقال يوني ناشي از جريان الکترواسموتيک در نانوکانال ها کارشناسی ارشد 1393/06/31
امير منبري مطالعه اثر مشخصه هاي ارتعاشي بر عملکرد اختلاط در يک بستر ارتعاش عمودي حاوي دو ذره کروي متفاوت با استفاده از روش اجزا گسسته کارشناسی ارشد 1398/06/31
سيدمحمد مينويي مظلوم تحليل پيچش در مقاطع داراي تمرکز تنش با استفاده از روش جواب‌هاي اساسي کارشناسی ارشد 1396/06/21
حميدرضا مبارکي بررسي عددي سه بعدي عملکرد يک مبدل حرارتي طراحي شده بر مبناي تئوري ساختاري کارشناسی ارشد 1398/11/19
اصلان مجلل آناليز احتمالي پايداري ديناميک ميکرووگريد ها با در نظر گرفتن توربين هاي بادي کارشناسی ارشد 1392/12/19
جواد مختاري طراحي راکتور تحقيقاتي کم توان براي اهداف BNCT راديوگرافي نوتروني و آناليز فعالسازي نوتروني و ساخت لوپ ترموهيدروليکي آزمايشي دکتری 1396/02/26
رضا مرادي مدلسازي و کنترل سيستم تعليق فعال يک وسيله نقليه ريلي کارشناسی ارشد 1397/11/29
سيدابوالحسن نبوي چاشمي مدل سازي معادلات ديناميک يک راکتور هسته اي نوعي با استفاده از شبکه عصبي سلولي چند لايه زمان-گسسته وپياده سازي نرم افزاري آن بر رويFPGA کارشناسی ارشد 1393/06/15
علي حسين نيکخواه مدل سازي عددي مايع مغز نخاع درون بطن هاي مغزي و فضاي زيرعنكبوتيه کارشناسی ارشد 1393/06/25
مهرداد پاکباز شبيه سازي ديناميکي کوره شکست حرارتي پتروشيمي آريا ساسول کارشناسی ارشد 1392/12/20
محمدرضا پريشان يک مدل پيش‌بيني‌کننده سريع حرکت تنفسي ريه براي پرتودرماني با کمک تصوير کارشناسی ارشد 1393/06/30
سحر پورندي بررسي ارتعاشات صفحات گرافن دولايه ي دايره اي و تک لايه ي مستطيلي تحت تاثير ميدان مغناطيسي درون صفحه اي کارشناسی ارشد 1396/12/19
سيد علي قرشي بررسي عوامل ايجاد خطا و فرسايش در شيرهاي کنترل و روش هاي مقابله با آن ها کارشناسی ارشد 1393/12/16
سيامک رحماني بکارگيري مواد شيميايي نوين براي ارتقا کارآيي آب دريا در ازدياد برداشت نفت از يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1398/11/27
بهاره ثابتان طراحي و پياده سازي سيستم پايش رادون با استفاده از فتو ديود BPW34 و ارسال اطلاعات پايش از طريق سيستم GSM کارشناسی ارشد 1393/06/31
مريم صادق ارزيابي دزيمتريک اثر روش هاي کاهش آرتيفکت فلزات در تصاوير CT در طراحي درمان تومورهاي دهاني کارشناسی ارشد 1396/07/29
رسول صفري امکانسنجي تصويربرداري کوانتومي با تابش گاما کارشناسی ارشد 1395/10/29
محمد صالحي دارنجاني مدل‌سازي ديناميک چندجسمي انعطاف‌پذير و تحليل ارتعاشات توربين بادي فراساحل نيمه‌شناور کارشناسی ارشد 1398/11/28
حسين سنگتراش برآورد عددي خطاي تحليل استاتيکي غير خطي معادل با روش ترکيب مودها و طيف ظرفيت براي سازه هاي فولادي سه بعدي با مهاربند مقاوم در برابر کمانش و نامنظم در ارتفاع کارشناسی ارشد 1394/06/29
علي صنيع جهرمي مطالعه تجربي و تحليلي بازده انرژي و اگزرژي سيستم فتوولتائيک در زواياي شيب مختلف براي شيراز کارشناسی ارشد 1397/11/15
سيدعلي حسيني مدل سازي و تحليل عددي انتقال حرارت از يک ساختمان بلند در معرض باد کارشناسی ارشد 1392/12/20
حسن شفيعي مدل سازي و تحليل عددي عملکرد شير پروانه اي تونل باد حدود صوت دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/15
خديجه شاهسوند روشي نو جهت مدلسازي مفاهيم براي محاسبات ادراکي کارشناسی ارشد 1395/12/17
پوريا سروش شبيه سازي جريان آشفته بر روي مجتمع سوخت راکتور AP-1400 به روش CFD کارشناسی ارشد 1392/12/19
سيده زهرا طباطبايي نژاد کنترل تطبيقي مرتبه کسري مد لغزشي درجه دو زمان محدود غير منفرد براي دسته اي از سيستمهاي ديناميکي همراه با عدم قطعيت کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمد تشکريان جهرمي تحليل کاملا ذاتي تير با هندسه دقيق تحت شرايط پايستار و ناپايستار کارشناسی ارشد 1396/10/02
محمدمهدي توکلي پور روش جديد مبتني بر آمار براي کشف داده هاي نامتعارف کارشناسی ارشد 1392/12/18
ساسان يحيي نژاد شبيه سازي و کنترل سيستم هدايت فرمان سيمي با خاصيت هپتيکي کارشناسی ارشد 1394/12/19
محمد يزداني نيا مطالعه تجربي فعاليت‎هاي توسعه‎دهندگان در انباره‎هاي نرم‎افزار کارشناسی ارشد 1395/06/31
درنا زنگنه اينالو ناحيه بندي اتوماتيک تصاوير MR با پلاک MS با استفاده از الگوريتم هاي ابتکاري کارشناسی ارشد 1394/12/20
احمد زارع پور پياده سازي و مطالعه پارامتري الگوريتم کانولوشن مخروط فرو ريخته استفاده شده در دزيمتري پرتودرماني کارشناسی ارشد 1395/12/22
فرشاد حسن دخت بررسي عددي چگالش مخلوط بخار آب- هوا بين دو صفحه موازي محدود با استفاده از روش LBM کارشناسی ارشد 1396/12/16
ايمان بهمني قصرعاصمي شبيه سازي عددي جداسازي سلول هاي سرطاني گردشي به کمک امواج صوتي سطحي با استفاده از مکانيزم به دام اندازي انتخابي ذره و سلول کارشناسی ارشد 1399/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات پیشرفته 320244101 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/29 (1400 - 1700) ترم اول 1140
ازمایشگاه دینامیک ماشین وارتعاشات 320231231 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ریاضی مهندسی 320231021 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) 1400/10/18 (1400 - 1700) ترم اول 1140
رباتیک 320232401 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1200 الی 1330) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1200 الی 1330) 1400/10/23 (1100 - 1400) ترم اول 1140
نمایش 4 نتیجه