اعضای هیات علمی

سیداحمد فاضل زاده حقیقی

سیداحمد فاضل زاده حقیقی

سیداحمد فاضل زاده حقیقی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاجوایز
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیرحسین امیرفخرایی تحلیل رفتار آئروالاستیک مدل غیرخطی مقطع بال- فلپ سه درجه آزادی کارشناسی ارشد 1389/12/07
عماد آزادی تعدیل ارتعاشات آنتن هوشمند ماهواره در مانورهای فضایی کارشناسی ارشد 1390/06/26
عماد آزادی کنترل فعال پانل هوشمند ماهواره با در نظر گرفتن بارهای حرارتی دکتری 1395/06/28
محمد آزادی کنترل فعال سازه هوشمند با استفاده از لایه های پیزوالکتریک تحت بارهای پایستار و غیر پایستار دکتری 1390/06/22
زهرا عزیزی تحلیل عدم قطعیت فرکانس های طبیعی نانوذرات و نانوسیم‌ها با استفاده از روش مونت کارلو کارشناسی ارشد 1397/11/14
حسین بهشت آئین مدلسازی و تحلیل سازه ای بال هواپیمای تجاری کارشناسی ارشد 1392/12/06
محمد دهقان فارسی تحلیل و طراحی ساختاری بال هواپیمای سبک دو نفره تحت رانش سه موتور الکتریکی کارشناسی ارشد
میثم اسمعیل نژاد مدل سازی و تحلیل خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی با عیوب ساختاری کارشناسی ارشد 1392/12/17
پیران فتحی نژاد مطالعه انتشار موج در زنجیره های یک بعدی متامواد با اندرکنش های مستقیم و غیرمستقیم کارشناسی ارشد 1399/05/11
علی قدمی مدلسازی و تحلیل آیروالاستیک بال تطبیقی هواپیما کارشناسی ارشد 1394/12/18
امیر حسین قاسمی کرم مدلسازی و تحلیل بال آیروالاستیک در شرایط پرواز آزاد صفحه ای کارشناسی ارشد 1390/12/22
فرشاد حیدری بهینه سازی سازه ی بال هواپیما به کمک یک مدل احتمال بازه ای با در نظر گرفتن شاخص قابلیت اعتماد کارشناسی ارشد 1395/10/18
محمد حسینی تحلیل آیرو ترموالاستیک سازه های جدار نازک ساخته شده از مواد با خواص متغیر دکتری 1389/03/05
سیدعلی حسینی کنترل پیروی مسیر و کاهش ارتعاشات یک بازوی دو عضوی سه درجه آزادی انعطاف‌پذیر با استفاده از مواد پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1395/06/31
یوسف جلالی مدلسازی و تحلیل ارتعاشی میکرو و نانو حسگرها کارشناسی ارشد 1391/12/15
سیدمهدی جوانمرد تحلیل رفتار دینامیکی نانو لوله کربنی ویسکوالاستیک حاوی سیال کارشناسی ارشد 1390/12/21
امیر کریمی نوبندگانی مدلسازی و تحلیل ناپایستار تیر ترکدار دوار کارشناسی ارشد 1395/03/09
محمدعلی کاظمی لاری مدلسازی و تحلیل ناپایستار نانولوله های کربنی یک سر گیر دار کارشناسی ارشد 1391/07/03
حسین خواجوئی نژاد تحلیل ترموالاستیک و طراحی قاب نگهدارنده بسته های باتری برای هواپیمای الکتریکی کارشناسی ارشد 1400/06/31
احسان خوارزمی انواع تشدید در سیستم های غیر خطی و نقش سختی سازه در ارتعاشات ناخواسته کارشناسی ارشد 1391/07/04
محمدعلی منشی توسعه یک مدل خوش تعریف الاستیسیته غیرموضعی برای دامنه¬های محدود کارشناسی ارشد 1398/06/24
عباس مزیدی تحلیل رفتار بحرانی و پس از بحرانی بال الاستیک هواپیما تحت بار های ناپایستار دکتری 1389/02/29
احسان مهرزاد برداشت انرژی از مقطع بال آیروالاستیک تحت شرایط تندباد اتفاقی کارشناسی ارشد 1397/11/24
الیاس میرزائی کاخکی کنترل پیروی مسیر و کاهش ارتعاشات یک ربات انعطاف‌پذیر با استفاده از مواد پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1388/06/31
محمدرضا محمدی مدلسازی و تحلیل سازه ای دم هواپیمای مسافربری کارشناسی ارشد 1392/11/07
ساناز نامورمیمندی کنترل ارتعاشات میکروتیرهای یک سر گیردار با استفاده از پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1393/10/07
فرهاد نعمتی دشت ارژنه مقدمه ای بر اصول طراحی هواپیماهای الکتریکی کارشناسی ارشد 1398/11/21
صالح پوراسمعیلی تحلیل ارتعاشات نانو صفحات یک لایه و دو لایه ای ارتوتروپیک کارشناسی ارشد 1391/07/03
صالح پوراسمعیلی تحلیل پایداری پانل های مرکب تقویت شده با نانولوله کربنی با در نظر گرفتن عدم قطعیت دکتری 1396/06/08
سجاد رحمانی شهرکی تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک پوسته های کامپوزیتی تقویت شده با نانوساختارهای پایه کربن دکتری 1397/11/29
علی رنجبر مدلسازی و تحلیل آیروالاستیک بال و بدنه یک هواپیمای جنگنده کارشناسی ارشد 1391/12/16
علی راستی جهرمی مدلسازی و تحلیل آیروسروالاستیک موشکهای انعطاف¬پذیر کارشناسی ارشد 1388/06/31
محسن رضائی تحلیل عدم قطعیت و قابلیت اعتماد فلاتر یک بال پیشرفته هواپیما دکتری 1398/02/11
سیدمحمدحنیف سادات حسینی خواجویی دینامیک و کنترل پرواز هواپیمای آیروالاستیک کارشناسی ارشد 1388/06/31
علی تدینی نژاد طراحی و ساخت مدل یک چهارم یک خودرو و کنترل ارتعاشات آن با استفاده از دمپر MR کارشناسی ارشد 1392/12/24
محمد تشکریان جهرمی مدل سازی و تحلیل ملخ های جمع شونده انطباق پذیر ساخته شده از متامواد تحت بارهای ناپایستار دکتری
محمد تشکریان جهرمی تحلیل کاملا ذاتی تیر با هندسه دقیق تحت شرایط پایستار و ناپایستار کارشناسی ارشد 1396/10/02
زینب توکلیان مدل سازی و کنترل رعشه انگشت دست کارشناسی ارشد
بابک یزدان پناه تحلیل رفتار دینامیکی لوله با خواص تابعی حامل سیال کارشناسی ارشد 1390/09/20
امید ضامنی مدلسازی و تحلیل قابلیت اعتماد سازه بال هواپیما کارشناسی ارشد 1393/11/07
فرید احمدی برداشت انرژی از ارتعاشات یک کابل تحت تندباد اتفاقی کارشناسی ارشد 1399/11/05
محمد حسین اسلام پناه تحلیل رفتار دینامیکی آئروترموالاستیک پانل های تخت با خواص متغیر تحت شرایط دمایی مختلف کارشناسی ارشد 1386/06/24
حسن ایزدپناه کنترل ارتعاش فعال پانل آئروترموالاستیک با استفاده از آلیاژهای حافظه دار کارشناسی ارشد 1385/06/29
سیدمحمد جعفری طراحی کنترل بهینه جهت تعدیل فلاتر پانل هوشمند با استفاده از مواد پیزوالکتریک‌ کارشناسی ارشد 1386/06/20
محسن دریانورد تحلیل تنش و محاسبه ضرایب انعطاف‌پذیری پوسته سازه مخازن ذخیره بزرگ ومخازن تحت فشار در محل اتصال به نازل کارشناسی ارشد 1384/07/01
احمدرضا رحمتی مدلسازی و تحلیل فلاتر بال هواپیمای جنگنده با اجرام متمرکز تحت مانور Pull-up کارشناسی ارشد 1385/06/29
احسان رشیدی تحلیل واگرایی و فلاتر بال هواپیمای جنگنده با اجرام متمرکز تحت مانور غلتش کارشناسی ارشد 1387/04/23
محسن فروغان گرانسایه تعدیل فلاتر پانل آئروترموالاستیک ماوراء صوت با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار کارشناسی ارشد 1383/06/30
سجاد کرم پور مدل سازی و تحلیل ارتعاش تیرها، ورق ها و پوسته های ساخته شده از متا مواد الاستیک دکتری
حامد کلانتری تحلیل رفتار دینامیکی بال آئروالاستیک با جرم متمرکز خارجی تحت اثر نیروی رانش کارشناسی ارشد 1387/06/13
غلامعلی ورزندیان : تعیین مسیر حرکت بهینه فضاپیما با استفاده از روش اجزاء محدود در دامنه زمان کارشناسی ارشد 1386/08/29
حسین احمدی رفتار لرزه ای سقف شناور دوعرشه ای مخازن دارای آب بندهای تیوبی و فومی دکتری
مهران عراقی مدل سازی میکرو و ماکرو رفتار مکانیکی قطعات تولید شده به روش ذوب گزینشی لیزری با استفاده از تئوری پلاستیسیته کریستالی و مکانیک آسیب دکتری
مهران عراقی تخمین عمر خستگی با در نظر گرفتن مکانیک پیوسته آسیب کارشناسی ارشد 1396/11/23
علی اصغر عسگری بررسی الگوی اولیه شبکه در مسائل با تغییر شکلهای بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدودAlE کارشناسی ارشد 1391/11/24
مهرشاد باقری حقیقی شناسایی ترک‌های چندگانه در تیرهای الاستیک با استفاده از تغییر فرکانس طبیعی کارشناسی ارشد 1396/10/23
نازیلا بیرمی سریزکانی کنترل بهینه و تصحیح خطای یک صفحه پایدار ژیروسکوپی سه درجه آزادی قرار گرفته بر روی یک جسم پرنده کارشناسی ارشد 1392/06/16
علیرضا غنی پور انتشار عدم قطعیت درکمانش و ارتعاشات آزاد صفحات گرافن یک و چند لایه ای با روش مدلسازی محدب کارشناسی ارشد 1395/08/10
احمد قاسمی مدلسازی و کاربرد برش مایل فلزات بر پایه مدل ترموویسکوپلاستیک کارشناسی ارشد 1392/07/29
حسین حسنی تحلیل خستگی و بهینه سازی سازه های چند شبکه ای کارشناسی ارشد 1393/06/31
راضیه ایزدی مدلسازی و تحلیل مکانیکی مولکولهای فولرن و کامپوزیتهای تقویت شده با فولرن دکتری 1397/11/27
فرشاد جوانمردی تحلیل پسا کمانش تیر‌های کامپوزیتی با هسته متا مواد کارشناسی ارشد
ابتین کرمی تحلیل تنش در باتریهای یون لیتیوم با استفاده از تئوری سختی‌شوندگی سینماتیکی غیرخطی کارشناسی ارشد 1398/02/17
اشکان کرم پور مطالعه شکافهای باند موج الاستیک در متامواد یک بعدی با استفاده از توابع تبدیل کارشناسی ارشد
نیما کاویانی تحلیل خستگی ورق چند لایه ساخته شده از مواد مرکب با ناپیوستگی هندسی کارشناسی ارشد 1397/06/26
سالار خواجه پور یک روش تفکیک دامنه برای تحلیل معکوس مسائل زمانمند انتقال حرارت هدایت و ترموالاستیک با خواص مادی غیرخطی دکتری 1392/12/03
احمد مداری دینامیک و کنترل ربات های کابلی با در نظر گرفتن خواص الاستیسیته در کابل ها کارشناسی ارشد 1392/02/15
ابراهیم محمدی تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد نانو صفحه با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی ناهمسانگرد کارشناسی ارشد 1397/11/28
محمد امین نعمت اللهی روشهای جدید معکوس برای شناسایی نسبت حجمی اجسام و ترک در تیرهای با خواص تا بعی دکتری 1389/12/17
حجت اله رخ گیره مدلسازی تغییر فرم سطح تسلیم در بارگذاری کم چرخه دکتری 1392/10/15
محمدامین سپاس خواه شناسائی توزیع نسبت حجمی یک سیلندر با خواص تابعی توسط اندازه گیری های الاستیک و ارتعاشاتی کارشناسی ارشد 1391/11/24
سیده زهرا شهپری تحلیل پیچش میله‌های با مقاطع T، I و E شکل با در نظر گرفتن انحنای گوشه‌ها کارشناسی ارشد 1390/11/23
سیدمحمدرضا شایگانی بررسی کمانش ویسکوالاستیک نانو لوله های کربنی تک جداره بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول غیر موضعی کارشناسی ارشد 1395/10/08
هلناز سلطانی کاهش بهینه‌ی تنش های الاستیک در یک جسم با اعمال بار حرارتی کارشناسی ارشد 1390/05/03
اعظم سورمیری کاربرد مکانیک پیوسته آسیب ناهمسانگرد تحت بارگذاری کم چرخه دکتری 1399/06/31
آرش تقی زاده بررسی تطبیقی سیستم های دینامیکی فازی وسیستم های دینامیکی متعارف کارشناسی ارشد 1385/06/26
علی تیرمومنین تحلیل الاستوپلاستیک یک دیسک دوار تابعی مدرج تحت بارگذاری چرخه ای ترمومکانیک با در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1392/05/28
رضا واقفی تحلیل تنش پسماند در مسائل انجماد توسط روش بدون المان پتروف-گالرکین محلی (MLPG) دکتری 1395/06/31
حسین یزدانی کچوئی تحلیل الاستوپلاستیک لوله های جدارنازک تحت بارگذاری سیکلی خمشی و فشار داخلی با در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1391/11/24
پرهام زاهدی نژاد بررسی ارتعاشات سه بعدی پانلهای استوانه ای ضخیم ساخته شده از مواد لایه ای و خواص تابعی با استفاده از روشهای ترکیبی دیفرانسیل کوادریچر و تحلیلی/لایروایز دکتری 1388/07/15
سعید ظهیری استفاده از روش‌های بدون المان درمدل‌سازی عددی مسائل اندرکنش یک سیلندر و سیال لزج کارشناسی ارشد 1389/06/31
حبیب زراوشان مدل¬سازی، شبیه‌سازی و کنترل یک پلتفرم پایدارشده اینرسی کارشناسی ارشد 1389/06/16
سینا ارغوان تحلیل پیچش اعضای جدار‌نازک تا نسبتاً ضخیم توخالی با خواص متغیر کارشناسی ارشد 1387/02/14
امیرحسین حاجی مونیتورینگ و بازسازی تغییرات دور موتور و فشار سیلندر با استفاده ار نظریه آشوب کارشناسی ارشد 1382/11/01
رسول خندان کنترل محرک¬هایی ار جنس آلیاژ حافظه¬دار و کاربرد آن در سیستمهای نانوالکترومکانیکی (NEMS) کارشناسی ارشد 1387/02/28
نرگس دیالمی شبانکاره تحلیل عددی و آزمایشگاهی تغییر فرم سازه های قابل تورم به کمک روش المانهای طبیعی کارشناسی ارشد 1386/08/28
سیدعبدالعلی زارعیان جهرمی بررسی آشوب و کنترل آشوب در سیستم های مکانیکی کارشناسی ارشد 1384/07/13
احسان سلاحی بررسی و تحلیل تنشی اتصالات چسبی در سازه های کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1383/09/08
سیما ضیایی اخوره سفلایی بررسی سه بعدی پوسته های ضخیم و نازک و تحلیل اثر ترتیب جوشکاری بر پایداری ، تغییر مکان و تنشهای پس ماند آنها دکتری 1387/03/25
حسین طاهری دینامیک و کنترل سیستم¬های فوق¬مقید چند مدلی (دینامیک و کنترل سیستم جابجایی جسم توسط چند روبات متحرک) کارشناسی ارشد 1387/06/31
راضیه فاضلی تحلیل اجزاء مرزی مسائل ترموالاستیک بدون تقسیم‌بندی دامنه کارشناسی ارشد 1387/06/13
مهرداد محمدی تحلیل المان مرزی مسائل دو بعدی و سه بعدی ترموالاستیک با منابع تولید حرارت غیر یکنواخت دکتری 1389/06/29
احسان هادی بررسی تأثیر موقعیت نقاط جوش و ترتیب ایجاد آنها بر رفتار ترمومکانیکی ورق در جوشکاری نقطه¬ای کارشناسی ارشد 1387/06/23
بهزاد آقائي شبيه سازي و کنترل شش درجه آزادي موشک پدافندي زمين به هوا کارشناسی ارشد 1392/06/27
نبي احمدي مدلسازي تغييرشکل سطح تسليم در بارگذاري سيکلي و مطالعه تاثيرات آن با در نظر گرفتن رفتار ويسکوپلاستيک کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمد بهمن پور مدلسازي ديناميکي و بهينه سازي يک برداشت کننده انرژي با مکانيزم چرخ شانه کارشناسی ارشد 1399/06/31
اسمعيل قوانلو مدلسازي و تحليل ديناميکي نانوساختارهاي پوسته اي با هندسه هاي متفاوت دکتری 1392/04/19
کيانوش حق پرست بوزنجاني مدلسازي ديناميکي و کنترل حرکت دست انسان در حين نواختن ساز ويولن کارشناسی ارشد 1398/06/31
عباس جامعي مدل سازي و کنترل خودرو برقي داراي موتور القايي با رويکرد مديريت انرژي کارشناسی ارشد 1400/06/31
احمد خدابنده جهرمي تخمين عمر خستگي اتصال جوش با در نظر گرفتن اثر تنش پسماند با استفاده از مدل‌سازي المان محدود کارشناسی ارشد 1400/06/31
الناز کهن پور بررسي مدل ديناميکي و کنترل پيشرفت بيماري تصلب بافت چند گانه (ام اس) کارشناسی ارشد 1398/06/31
حميدرضا مرادي بررسي پارامترهاي جوشش با به کارگيري نانوسيال در اطراف سطوح کارشناسی ارشد 1391/07/11
بهزاد سعيدي مدلسازي، تحليل ارتعاشات غيرخطي و حساسيت ميکروسکوپ هاي نيروي اتمي به همراه پروب ديواره جانبي و غوطه ور در مايع کارشناسی ارشد 1397/06/26
سينا شعباني مدل‌سازي ديناميکي و کنترل پيشگيري از افتادن انسان به کمک ربات راهبر کارشناسی ارشد 1398/11/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای انرژی 320244231 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/21 (1100 - 1400) ترم اول 1140
طراحی اجزاء2 320231171 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/30 (1100 - 1400) ترم اول 1140
ایروالاستیسیته 320245031 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/25 (1100 - 1400) 13991
نمایش 3 نتیجه