اعضای هیات علمی

مهرداد فرید

change-logo

مهرداد فرید (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا افخمی خیرابادی تحلیل ارتعاشات نانومخروط های کربنی حاوی سیال با استفاده از تئوری الاستیسیته ی غیر موضعی کارشناسی ارشد 1392/07/10
یاسر امینی برداشت انرژی پیزوالکتریکی در سیستم های سیال سازه دکتری 1393/08/07
یاسر امینی مدل‌سازی عددی مسائل اندر کنش سازه-سیال لزج با استفاده از روش بدون المان SPH کارشناسی ارشد 1387/10/09
محمد بهزادی برداشت انرژی از فشار جریان خون سرخرگ با استفاده از حلقه باز پیزوالکتریکی کارشناسی ارشد 1397/11/30
حسین چهاردولی مدل سازی و کنترل عملگرهایی از جنس آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد 1391/05/15
ایمان ابراهیمی بررسی تأثیرات هندسه ترک در نانو صفحات با استفاده از دینامیک ملکولی کارشناسی ارشد 1390/03/07
حمیدرضا فهام طراحی مسیر کمینه زمان برای رباتهای کابل آویزان با و بدون افزونگی دکتری 1388/06/17
پریسا فاتحی آنالیز غیرخطی برداشت کننده های پیزوالکتریکی مدرج تابعی دکتری 1399/03/18
علی قاسمی گورجی مطالعه و بررسی فضای کاری، دینامیک و کنترل ربات های کارشناسی ارشد 1387/07/30
مجید غلامپور تحلیل استاتیکی و دینامیکی تیر اویلر- برنولی با شرایط مرزی مختلف با استفاده از روش المان محدود بر مبنای انحنا کارشناسی ارشد 1395/06/31
حسین قربانی مدل‌سازی و کنترل حرکت یک ماهواره هوشمند با اجزای انعطاف‌پذیر در حرکت صفحه‌ای عمومی کارشناسی ارشد 1399/03/22
سیداحسان حبیبی بررسی ویژگیهای مکانیکی نانو مواد جامد و طراحی اسلوبی جهت پیش بینی رفتار انها دکتری 1390/04/15
کامیار هاشم نیا تحلیل دینامیکی نانوتیوب های کربنی حامل آب با در نظرگرفتن پیوند کربن-آب کارشناسی ارشد 1389/03/16
هانیه کرمی بررسی ارتعاشات نانوتیوب های موجی حاوی سیال کارشناسی ارشد 1390/11/12
آرش کاظمی آنالیز ناپایداری فروکشیدگی در یک میکرو صفحه با لایه های پیزوالکتریک با استفاده از نظریه تنش کوپل بهبود یافته کارشناسی ارشد 1395/12/14
محمدجواد کاظم زاده پارسی کاربرد شبکه های غیر منطبق بر مرز در تحلیل مسائل دارای هندسه متغیر به روش المان های محدود کارشناسی ارشد 1384/06/06
حماد کشاورزپور دینامیک و کنترل یک سیستم روبات از راه دور دوسویه با تاخیر زمانی در کانال ارتباطی کارشناسی ارشد 1387/06/27
نفیسه خدایاری ارتعاشات غیر خطی پوسته های کم عمق مدرج تابعی مگنتو الکترو الاستیک بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری برشی مرتبه بالا دکتری
علی خلقی کنترل یکپارچه کجی و تعلیق ثانویه جانبی فعال در قطارهای کج شونده سریع السیر کارشناسی ارشد 1395/04/19
خشایار خورسند مدلسازی و کنترل یک کشتی اثر سطحی در صفحه قا ئم کارشناسی ارشد 1383/06/31
احمد مداری دینامیک و کنترل ربات های کابلی با در نظر گرفتن خواص الاستیسیته در کابل ها کارشناسی ارشد 1392/02/15
بهنام محمودی ارتعاشات آزاد نانو تیر غیریکنواخت دوار با استفاده از تئوری غیر موضعی تیر تیموشینکو کارشناسی ارشد 1394/06/29
سیده زهرا محمدی بررسی ارتعاشات نانو تیوبهای کربنی مارپیچ کارشناسی ارشد 1390/11/15
لیلا مناجاتی بررسی ارتعاشات خطی و غیرخطی ورق های مدرج تابعی بر اساس تئوری تغییر فرم برشی و عمودی اصلاح شده بهبود یافته با استفاده از تابع تنش ایری کارشناسی ارشد 1395/06/27
محمد امین نعمت اللهی روشهای جدید معکوس برای شناسایی نسبت حجمی اجسام و ترک در تیرهای با خواص تا بعی دکتری 1389/12/17
علی نوحی آنالیز دینامیکی و کنترل سیستم های تنسگریتی کارشناسی ارشد 1390/12/21
بهمن نوری رحمت آبادی طراحی مسیر بهینه و کنترل دسته ای از مکانیزم های موازی با افزونگی سینماتیکی دکتری 1398/03/29
بهمن نوری رحمت آبادی آنالیز استاتیکی ودینامیکی چند مکانیزم موازی با ساختار تنسگریتی وطراحی ساخت یک نمونه کارشناسی ارشد 1391/05/25
محمد پناهی مدل بهبود یافته ی پای ربات راه رونده ی دوپا بر اساس مطالعه ی عملکرد پای انسان کارشناسی ارشد 1387/06/10
حسن پرندوار آنالیز ارتعاشی و طراحی پروتز گوش میانی انسان کارشناسی ارشد 1388/06/24
حسن پرندوار مدل سازی و کنترل ارتعاشات غیرخطی پوسته های لایه لایه و مدرج تابعی جدار نازک کم عمق دکتری 1394/09/28
علیرضا پیروی تحلیل استاتیکی و دینامیکی پوسته استوانه‌ای پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1388/03/09
سحر پورندی بررسی ارتعاشات صفحات گرافن دولایه ی دایره ای و تک لایه ی مستطیلی تحت تاثیر میدان مغناطیسی درون صفحه ای کارشناسی ارشد 1396/12/19
محمد صالحی دارنجانی مدل‌سازی دینامیک چندجسمی انعطاف‌پذیر و تحلیل ارتعاشات توربین بادی فراساحل نیمه‌شناور کارشناسی ارشد 1398/11/28
سهیل سلیقه طراحی جاذب ارتعاشات برای یک سیستم غیرخطی با عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1397/01/27
علیرضا ستوده بررسی ارتعاش آزاد، کمانش و تحلیل برخورد با سرعت کمِ ورقهای مرکب با استفاده از روش دکتری 1383/09/01
سیدمحمدمهدی شکرفروش آنالیز و طراحی یک مکانیزم موازی بر اساس سیستم های تنسگریتی کارشناسی ارشد 1388/06/31
سیدمسعود ستوده بحرینی مطالعه کنترل مرتبه-کسری سیستمهای دینامیکی کارشناسی ارشد 1390/12/20
سیده زهرا طباطبایی نژاد کنترل تطبیقی مرتبه کسری مد لغزشی درجه دو زمان محدود غیر منفرد برای دسته ای از سیستمهای دینامیکی همراه با عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1393/06/31
پرهام زاهدی نژاد بررسی ارتعاشات سه بعدی پانلهای استوانه ای ضخیم ساخته شده از مواد لایه ای و خواص تابعی با استفاده از روشهای ترکیبی دیفرانسیل کوادریچر و تحلیلی/لایروایز دکتری 1388/07/15
حبیب زراوشان مدل¬سازی، شبیه‌سازی و کنترل یک پلتفرم پایدارشده اینرسی کارشناسی ارشد 1389/06/16
مهدی زرگرباشی تحلیل برخورد با سرعت زیاد در ورقهای لایه ای مرکب با استفاده از روش بدون شبکه پتروف-گالرکین محلی (MLPG) کارشناسی ارشد 1387/11/30
سیدابوذر افتخاری تحلیل دینامیکی تیر مرکب قرار گرفته بر بستر ویسکو الاستیک تحت تاثیر نوسانگرهای متحرک شتابدار با استفاده از ترکیب روشهای اجزاء محدود و سنجش وزنی مشتقات ( DQM) کارشناسی ارشد 1385/06/01
حمید ایران نژادپاریزی مدلسازی دینامیکی یک بازوی RRP سه بعدی با اعضاءانعطاف پذیر کارشناسی ارشد 1382/08/01
سیدعبدالصمد جوانمرد اکستروژن معکوس آلومینیوم به روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد 1383/06/30
محسن ریاضی منتظر دینامیک معکوس بازوی مکانیکی انعطاف پذیر با مفاصل دورانی به روش تصحیحی کارشناسی ارشد 1386/04/30
مهدی زمان آنالیز ارتعاشات و کمانش ورق‌های مورب ضخیم کامپوزیتی با استفاده از روش دیفرنشیال کوادریچر کارشناسی ارشد 1384/06/09
سیدعلی شهپری تحلیل رفتار ایستایی، کمانش و ارتعاشات آزاد عرضی سازه های ساندویچی مواد مرکب مسطح به کمک روش محاسباتی تغییرات کوادراچر ( (DQM دکتری 1387/10/01
علی صیامی شناسایی و تشخیص آسیب در سیستم‌های ارتعاشی پیوسته به کمک تکنیک فیلتر کردن ماتریسی کارشناسی ارشد 1385/06/01
علی عشایری کنترل یک بازوی انعطاف پذیر به کمک روش کنترل مرزی غیر خطی کارشناسی ارشد 1386/06/19
مسیح محمودی تحلیل دینامیکی، و کنترل سیستم های رباتیکی تحت اثر برخورد/ تماس انعطاف پذیر کارشناسی ارشد 1389/03/01
سیدشهاب مروی پور تحلیل دینامیکی ورق‌ ساده و مرکب واقع بر بستر ویسکوالاستیک، حامل بار، جرم و نوسانگر متحرک به کمک روش نوار محدود کارشناسی ارشد 1386/04/25
ابوالفضل نرسی کنترل ارتعاش ناخواسته در یک ربات با تکیه گاه مرتعش کارشناسی ارشد 1383/06/25
ایمان عباسی پور کوپلینگ دو روش بدون المان EFG و RPIM کارشناسی ارشد 1388/06/04
مهدی احمدی طراحی، ساخت و کنترل Model Based یک روبات موازی هگزا کارشناسی ارشد 1387/11/30
حجت علمداری کنترل ربات های شکل‌پذیر کارشناسی ارشد 1388/06/25
نبی اله علی رحیمی کشکولی بررسی تحلیل لرزه ای استاتیکی غیرخطی معادل با روش ترکیب سازگار مودها برای قاب های فولادی خمشی نامنظم کارشناسی ارشد 1389/06/22
جواد اسدی زیدآبادی تحلیل و بررسی تنش پسماند در اتصال لوله های ناهمجنس فولاد کربنی و فولاد ضد زنگ آستنیتی کارشناسی ارشد 1387/06/30
رحیم اصلانی چقیورتی بررسی ارتعاشات و تحلیل پایداری صفحات مثلثی با تغییرات ناگهانی ضخامت در دستگاه مختصات مساحتی به روش گالرکین کارشناسی ارشد 1388/06/01
محمد آزادی کنترل فعال سازه هوشمند با استفاده از لایه های پیزوالکتریک تحت بارهای پایستار و غیر پایستار دکتری 1390/06/22
امیر چیزفهم مدل سازی دینامیکی و کنترل توربین های بادی بدون پره القا کننده گردابه کارشناسی ارشد 1396/11/25
بابک داعی فرمول‌بندی آنالیز حدی سازه‌های اورتوتروپیک بر اساس معیار تسلیم هیل و بررسی مسأله کرنش صفحه‌ای استوانه توخالی کارشناسی ارشد 1386/04/02
سجاد داودی کمانش حرارتی ورق های مدرج تابعی با در نظر گرفتن مدل های مختلف از بستر الاستیک کارشناسی ارشد 1392/07/10
اصغر فرهادی کاربرد هیدرودینامیک ذرات هموار در تحلیل پدیده قلوه سنگی یک شناور اثر سطحی دوبعدی دکتری 1394/12/20
مهدی فتحی پور روش کمینه کردن تولید آنتروپی در بارگذاریهای ترکیبی محوری – خمشی و محوری – خمشی متناوب کارشناسی ارشد 1388/06/31
امیر قسیمی طراحی، ساخت، مدلسازی و کنترل یک ربات متحرک سه چرخه کارشناسی ارشد 1383/08/30
فرزانه حق جو مدل سازی دینامیکی و کنترل مقاوم توربین های بادی فراساحل پایه کششی کارشناسی ارشد 1394/12/17
محمود حشمتی بهینه‌سازی شکل بدون نیاز به شبکه‌بندی مجدد کارشناسی ارشد 1387/10/24
آزاده هوشمندی تشخیص ترک در لوله حاوی سیال از طریق داده های ارتعاشاتی کارشناسی ارشد 1393/12/17
رادمرز حسینی طراحی و بکارگیری هندسه حرکت در تحلیل سیستمهای دینامیکی دکتری 1390/02/31
سیدعلی حسینی کنترل پیروی مسیر و کاهش ارتعاشات یک بازوی دو عضوی سه درجه آزادی انعطاف‌پذیر با استفاده از مواد پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1395/06/31
سیده زهرا حسینی سارانی تحلیل پیچش میله های توخالی با مواد غیر خطی کارشناسی ارشد 1390/05/12
صابر جعفرپور تحلیل هندسی سیستم های غیرهولونومیک و بررسی ماهیت قیود آنها کارشناسی ارشد 1390/04/19
مازیار جانقربان تحلیل استاتیکی و دینامیکی نانو ورق ها و نانو کامپوزیت های مستطیلی همگن و مدرج تابعی باارائه مدل های جدید دو و سه بعدی دکتری 1393/11/18
مجتبی کریمی خرمی بررسی تحلیل لرزه‌ای استاتیکی غیر‌خطی معادل برای قاب های خمشی فولادی نامنظم با روش طیف ظرفیت و بارگذاری تطابقی کارشناسی ارشد 1389/06/30
فاطمه کتیبه مدل سازی دینامیکی و کنترل ربات دست انسان نما کارشناسی ارشد 1392/12/19
سامان کاوسی بررسی اثر واماندگی دینامیکی بر پایداری بال هواپیما در جریان‌های آشفته و تراکم‌پذیر کارشناسی ارشد 1394/09/30
محمدجواد کاظم زاده پارسی روش المان محدود شبکه ثابت هموار شده در تحلیل مسائل دو بعدی و سه بعدی تشخیص شکل در انتقال حرارت هدایت دکتری 1388/05/25
پیمان کیخایی دهدزی دینامیک و کنترل فازی تطبیقی مد لغزشی زمان محدود روبات موازی هگزا با استفاده از خطای همزمان سازی کارشناسی ارشد 1392/07/10
محسن کشاورزی طراحی بهینه سیستمهای انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1387/06/31
احسان خوارزمی انواع تشدید در سیستم های غیر خطی و نقش سختی سازه در ارتعاشات ناخواسته کارشناسی ارشد 1391/07/04
سیدامیر خسروی‌فرد تحلیل مستقیم و معکوس مسائل انجماد با استفاده از یک روش حقیقتاً بدون المان گالرکین دکتری 1391/07/19
امیر لطف آور روش کنترل گام¬بعقب و کاربرد آن در کنترل ربات کارشناسی ارشد 1382/06/05
امیر لطف آور پیروی مسیر و حذف ارتعاشات اجسام انعطاف¬پذیر قابل حمل توسط ربات¬های همکار با روش¬های مقیاس زمانی و کنترل مرزی دکتری 1387/06/09
علیرضا مرزبان راد شبیه سازی و کنترل وسایل نقلیه رباتیکی دریایی کارشناسی ارشد 1389/12/18
الیاس میرزائی کاخکی کنترل پیروی مسیر و کاهش ارتعاشات یک ربات انعطاف‌پذیر با استفاده از مواد پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1388/06/31
محسن محمدی کنترل و پایداری میکرو سیستم های تصادفی ایتوی غیر خطی دکتری 1396/06/20
سیدمحمدجواد موسوی مورکانی میزان سازی در میکرو تشدیدگرهای غیر خطی با مواد مدرج تابعی کارشناسی ارشد 1396/04/25
سعید موحد آنالیز و کنترل جریان های ناشی از گرادیان فشار و الکتروکینتیک در شبکه ای از سیستم هایمیکرو-نانوکانال با سیال خنک کن کارشناسی ارشد 1388/04/21
ساناز نامورمیمندی کنترل ارتعاشات میکروتیرهای یک سر گیردار با استفاده از پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1393/10/07
بهزاد اتردی پدیده اختلاط و کنترل سیستم های ریز سیال کارشناسی ارشد 1391/07/08
محمد پناهی مدلسازی و کنترل دینامیک تلفیقی راه‌رفتنِ انسان به همراه ربات راهبر چرخ‌دار دکتری 1396/06/29
سیدعرفان سلیمی پور بررسی اثر شکل لبه حمله بر آنالیز فلاتر مقطع بال در نوسانات Pitch و Heave کارشناسی ارشد 1387/11/06
سیدمهدی شفاعتیان ارتعاشات نانولوله ها بادرنظرگرفتن آثارحرارتی کارشناسی ارشد 1392/06/30
احسان شفیعی کنترل فازی موقعیت محرک‏های تفاضلی از جنس آلیاژ حافظه‏دار کارشناسی ارشد 1392/07/07
اشکان شریفی زروانی ارزیابی لرزه ای قاب های بتن آرمه طراحی شده براساس آیین نامه و طراحی آنها برمبنای معیار آسیب دکتری 1390/10/27
زینب توکلیان مدل سازی و کنترل رعشه انگشت دست کارشناسی ارشد
وحید یاوری تحلیل رفتار و بررسی شکست در اتصالات مکانیکی کامپوزیت های پیشرفته چند راستا به کمک روش المان محدود اماری دکتری 1391/07/01
علیرضا زارعی فرمول‌بندی یک روش بدون المان برای انجام تحلیل‌های استاتیکی، مودال و کمانش در ورق‌های نسبتاً ضخیم کامپوزیتی بر پایه‌ تئوری تغییر فرم برشی مرتبه سه وانگ و شی کارشناسی ارشد 1396/12/19
امین زارع تحلیل ارتعاشات لوله های خمیده حاوی سیال با استفاده از رویکرد آیزوجیومتریک دکتری 1396/06/26
وحید مکرم یک روش بدیع بهینه یابی چند هدفه با روش PSO برای طراحی سازه های فولادی تحلیل شده با روش تاریخچه زمانی دکتری 1397/06/18
سیدعلیرضا اصنافی کنترل هندسی لوکوموشن روباتها دکتری 1386/04/31
مسعود امیری توزیع تنش های حرارتی در سیلندرهای جدار ضخیم چند لایه مرکب کارشناسی ارشد 1386/11/24
حسین باقری کوپل روش‌های اجزاء محدود و اجزاء مرزی توسط ماتریس حساسیت واسطه کارشناسی ارشد 1385/06/31
صمد جاوید ??E?? ?? I?I?? ??C? ??I I?I??IC? E? C?C? ?I? I??C???? کارشناسی ارشد 1380/12/01
سیدحامد جعفریان محمدی دینامیک و کنترل دو ربات 6 درجه ازادی همکار برای حمل یک جسم صلب با در نظر گرفتن دینامیک محرکهای الکتریکی با استفاده ازمتدهای شبکه عصبی و تطبیقی-مقاوم کارشناسی ارشد 1385/04/27
امیرحسین حاجی جنبه های هندسی ارتباط موضعی - فراگیر (جزء و کل) در انگاره پیدایش دکتری 1389/06/31
مهدیار حریری تعیین فضای کاری رباتهای زنجیره‌ای با لحاظ مولفه‌های زاویه‌ای کارشناسی ارشد 1384/07/13
علیرضا حسن پورفرد بررسی و ارائه مدل ارتعا شی سیستم انتقال قدرت هاورکرافت کارشناسی ارشد 1382/06/30
رادمرز حسینی شبیه سازی راه رفتن انسان به وسیله ی رایانه کارشناسی ارشد 1382/06/01
رحمان حنیفه انگیزی دینامیک و کنترل یک ربات مانیپولاتور 6 بازویی(Puma-560) به روش مقاوم وفقی کارشناسی ارشد 1381/06/01
سیدامیر خسروی فرد یک روش حقیقتاً بی‌المان گالرکین برای تحلیل مسائل الاستیک کارشناسی ارشد 1387/06/19
ابوذر دوست فاطمه فرمولهای تقریبی برای تحلیل پیچش اعضای میله‏ای با مقاطع غیر دایره‏ای کارشناسی ارشد 1386/06/21
حسین راست گفتار کنترل مرزی ارتعاشات ورق های کامپوزیتی لایه ای کارشناسی ارشد 1388/10/30
حجت ریاضی شبیه‌سازی سیستمهای تعلیق سه بعدی با در نظر گرفتن انواع المانهای جداسازی ارتعاش و دسترسی به الگوی ارتعاشی دلخواه کارشناسی ارشد 1385/09/15
سیدعبدالعلی زارعیان جهرمی بررسی آشوب و کنترل آشوب در سیستم های مکانیکی کارشناسی ارشد 1384/07/13
بهادر سرانجام تحلیل دینامیکی استوانه مرکب لایه‌ای با جدارة نسبتاً ضخیم و ضخامت متغیر تحت اثر فشار داخلی متحرک و متغیر دکتری 1385/04/01
اشکان شریفی زروانی روش شاخص انرژی تعیین آسیب های سازه ای با استفاده از اندازه گیری مودال و یا استاتیکی کارشناسی ارشد 1383/05/06
حسین طاهری دینامیک و کنترل سیستم¬های فوق¬مقید چند مدلی (دینامیک و کنترل سیستم جابجایی جسم توسط چند روبات متحرک) کارشناسی ارشد 1387/06/31
حامد عدالتی بررسی اثرات تورق در ورقهای کامپوزیتی وتعیین نیروی بحرانی برای ترکهای دلخواه کارشناسی ارشد 1386/04/30
احسان عسکری رنانی آنالیز ارتعاشات آزاد مخزن استوانه¬ای عمودی حاوی سیال با میرا کننده عمودی کارشناسی ارشد 1387/06/23
بهمن غارثی فرد کنترل سیستمهای پیوسته به کمک روش های مبتنی بر انرژی و پس خور, با استفاده از سیستمهای همیلتونی گسترده متصل به هم (DPCH) و ساختار استوکس – دیراک کارشناسی ارشد 1384/03/02
محمدرضا فخاری سیستمهای هدایت و کنترل برای موشکهای کروز و شبیه سازی رفتار آنها کارشناسی ارشد 1384/07/13
محمدهادی فخرابادی بررسی پدیده کمانش در مخازن ذخیره کارشناسی ارشد 1383/06/29
محسن فروغان گرانسایه تعدیل فلاتر پانل آئروترموالاستیک ماوراء صوت با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار کارشناسی ارشد 1383/06/30
امیر قباخلو سینماتیک, دینامیک و کنترل یک ربات موازی کارشناسی ارشد 1384/06/14
هوشنگ قهرمانی یافتن فرکانسهای طبیعی یک صفحه مستطیلی شکل ضخیم کامپوزیتی ارتوترپیک با استفاده از یک عبارت شش مدی ریلی برای جابجایی عرضی کارشناسی ارشد 1382/08/01
حامد کلانتری تحلیل رفتار دینامیکی بال آئروالاستیک با جرم متمرکز خارجی تحت اثر نیروی رانش کارشناسی ارشد 1387/06/13
مهدی کلانتری دزفولی مطالعه رفتار و بهینه¬سازی سازه¬های کامپوزیتی ساندویچی تحت بار ضربه¬ای کارشناسی ارشد 1385/12/20
محمدرضا گل بهارحقیقی کاربرد حل معکوس برای کنترل درجه حرارت مواد با خواص متغیر در مسائل دو بعدی و سه بعدی دکتری 1387/06/05
پرنیا محمدی آنالیز خستگی مخازن تحت فشار عمودی تحت بار گذاری سیکلی کارشناسی ارشد 1381/06/31
محمد معراجی شبیه سازی برهمکنش تایر و خاک به روش اجزای محدود غیر خطی و ارزیابی آن بوسیله دستگاه آزمونگر تک چرخ در انباره خاک کارشناسی ارشد 1387/04/10
حبیب اله ملاطفی هانتینگ کاملا غیر خطی در بوژیهای معمول و فرمانپذیر قطارها دکتری 1385/02/20
پرویز ملک زاده بررسی ارتعاش آزاد، کمانش، کمانش پس از تورق و تحلیل غیرخطی خمشی تیرها و ورقهای ایزوتروپیک و مرکب با استفاده از روش دیفرانسیل کوداریچر دکتری 1382/01/01
محمدرسول نجفی تحلیل رفتار ارتعاشی عمود بر جهت باد در سازه‌های استوانه‌ای بلند بر اثر انتشار گردابه کارشناسی ارشد 1382/08/01
سعید نقی هانجف ابادی طراحیSaddle و آنالیز تنش مخازن افقی که روی دو Saddle قرار دارند همراه با برنام? کامپیوتری آن کارشناسی ارشد 1382/11/01
شمس الدین هاشمی بررسی پایداری سازه ها با استفاده از روشهای بهینه یابی کارشناسی ارشد 1385/06/29
سیدعارف واعظپور ارتعاشات غیرخطی پوسته¬های مدورحاوی سیال کارشناسی ارشد 1382/06/30
وحید یاوری اثر تقابل سطح تماس بر رفتار سه بعدی اتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه ای کارشناسی ارشد 1386/06/31
علي محمد اسديان مطالعه عددي تأثير ميدان مغناطيسي بر جابجايي طبيعي نانوسيال Al2O3 کارشناسی ارشد 1394/07/29
محمد باباميرساطحي بررسي رفتار ديوار برشي فولادي با بازشوي مستطيل شکل و تاثير موقعيت و ابعاد بازشو در مقاومت نهايي، سختي و شکل پذيري ديوار برشي فولادي کارشناسی ارشد 1393/12/02
امين بيات طراحي اوليه و شبيه سازي عددي محفظه ي احتراق موتور رم جت کارشناسی ارشد 1394/06/01
ميثم اسمعيل نژاد مدل سازي و تحليل خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني با عيوب ساختاري کارشناسی ارشد 1392/12/17
مريم فتوحي اردکاني اثر تعداد لايه ها بر بيشينه تنش حلقه اي در مخازن تحت فشار جند لايه کارشناسی ارشد 1393/04/07
علي قدمي مدلسازي و تحليل آيروالاستيک بال تطبيقي هواپيما کارشناسی ارشد 1394/12/18
عباس کرمي مدل سازي و شناسايي پارامتر هاي ديناميکي موثر بر حرکت چشم کارشناسی ارشد 1392/06/31
زهرا کاظمي بهينه سازي فرکانس طبيعي و مقاومت سازه هاي خرپا با استفاده از يک روش تحليل حساسيت گسسته کارشناسی ارشد 1393/06/22
عابد خاطري مدلسازي ديناميکي ذرات ريز و سلولهاي زيستي در کانال هاي ميکرو کارشناسی ارشد 1392/06/20
محمد حسين نوذري مطالعه کاربرد تئوري ساختاري در جوشکاري قوسي با رويکرد کاهش تنش پسماند کارشناسی ارشد 1391/12/14
محمدجواد پورمند مدلسازي ديناميکي، طراحي مسير و کنترل سه نوع ميکروربات درونرگي کارشناسی ارشد 1398/01/31
مرتضي پورصادق شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليد الكل سنگين کارشناسی ارشد 1391/07/10
سيدعباس رضوي شناسايي شار حرارتي شديد در مسائل ترموالاستيک با استفاده از اندازه‌گيري‌هاي کرنش کارشناسی ارشد 1396/10/09
عبدالکريم صادقيان انتخاب چيلرها براساس تئوري ساختاري و نقطه بهينه شرايط كاري در حداكثر(/پاره) بار کارشناسی ارشد 1391/07/02
سروش سپهري بررسي ارتعاشات غيرخطي ميکرو تير با در نظر گرفتن برهم کنش مودها به کمک نظريه اصلاح شده گراديان کرنش کارشناسی ارشد 1396/06/28
سيد علي طباطبائي حل عددي جريان سه بعدي متلاطم و تراکم پذير سيال روي استوانه موجي شکل کارشناسی ارشد 1393/12/20
محمد تولايي نژاد مدل سازي ديناميک و ارتعاشات عرضي يک ميکروتير و کنترل آن با استفاده از روش لاگرانژين کنترل شده کارشناسی ارشد 1392/07/09
ايمان زحمت کش شبيه سازي عددي مسايل مخلو طهاي چند گونه اي گازي در شرايط رقيق دکتری 1390/06/08
ياسر ذاکري طراحي مواد سلولي، با حداکثر سختي و حداقل ضرايب انبساط حرارتي، با استفاده از بهينه سازي توپولوژي کارشناسی ارشد 1394/03/03
حسين زلفي کاوش الگوهاي تکراري پرسود در پايگاه داده‌هاي بزرگ کارشناسی ارشد 1391/07/05
فاطمه خليفه طبقه بندي اشيا براساس بينايي شناختي کارشناسی ارشد 1391/12/13