اعضای هیات علمی

احسان آزادی یزدی

احسان آزادی یزدی

احسان آزادی یزدی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد بهمن پور مدلسازی دینامیکی و بهینه سازی یک برداشت کننده انرژی با مکانیزم چرخ شانه کارشناسی ارشد 1399/06/31
امیر چیزفهم مدل سازی دینامیکی و کنترل توربین های بادی بدون پره القا کننده گردابه کارشناسی ارشد 1396/11/25
حسین ابراهیمی اردکانی مدل سازی دینامیکی و کنترل ربات پوششی بالا تنه کارشناسی ارشد 1395/06/24
محمدامین فقیهی مدلسازی، تحلیل سیستم دینامیکی و کنترل رشته حفاری عمودی پیوسته با در نظر گرفتن اثرات چسبش-لغزش و احیای چندگانه دکتری
علیرضا فتح مدلسازی دینامیکی و کنترل توربین بادی فراساحل نیمه شناور مجهز به عملگر ستون مایع کارشناسی ارشد 1397/06/14
فرزانه حق جو مدل سازی دینامیکی و کنترل مقاوم توربین های بادی فراساحل پایه کششی کارشناسی ارشد 1394/12/17
زهرا جعفری شهباززاده طراحی بهینه دبی سنج جرمی کوریولیس با استفاده از مدل سازی المان محدود کارشناسی ارشد 1396/06/07
عباس جامعی مدل سازی و کنترل موتور القایی یک خودرو برقی با رویکرد برداشت انرژی کارشناسی ارشد 1400/06/31
امین \tخاکپورکمارسفلی مدلسازی، شبیه‎سازی و کنترل یک ربات جهنده تک پا کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهسا خیراندیش تلفیق داده های سنسوری اینرسی و اودومتری در یک ربات متحرک کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدرضا خشتی مدلسازی دینامیکی و کنترل توربین بادی عمود محور کارشناسی ارشد 1398/06/26
رضا مرادی مدلسازی و کنترل سیستم تعلیق فعال یک وسیله نقلیه ریلی کارشناسی ارشد 1397/11/29
افشین متحد طراحی،ساخت و بهینه سازی یک توربین‌ بادی ارتعاشی کارشناسی ارشد 1400/06/31
آذین نادی استفاده از وصله‌های پیزوالکتریک و تعیین موقعیت و جهت بهینه آنها در تقلیل ارتعاشات صفحات ضخیم دکتری 1400/06/24
عرفان نجابت کنترل هیبرید پرواز آرایش یافته یک سیستم چند¬ماموره ربات¬های پرنده کارشناسی ارشد 1399/06/31
حمید نیکخواه مدلسازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات محوری-پیچشی رشته های حفاری چاه نفت کارشناسی ارشد 1395/04/15
آرمان رجائی مدل سازی دینامیکی و کنترل نانوتیرها براساس تئوری گرادیان کرنشی غیرموضعی در حضور نیروهای الکترواستاتیک و کزیمیر کارشناسی ارشد 1397/06/14
سیدپوریا رضوی دینانی مدلسازی دینامیکی استوانه های نصب شده روی تیر یک سر درگیر در جریان سیال جهت برداشت انرژی کارشناسی ارشد 1400/06/17
علیرضا شیبانی تذرجی مدل‌سازی دینامیکی و کنترل وسیله‌ی حمل‌ونقل خودتراز دوچرخ کارشناسی ارشد 1395/12/17
اشکان ولی کنترل غیر خطی مقاوم ارتعاشات میکروتیر با در نظر گرفتن دینامیک عملگر پیزوالکتریک و اثر نیروی الکترواستاتیک کارشناسی ارشد 1396/05/23
ساسان یحیی نژاد شبیه سازی و کنترل سیستم هدایت فرمان سیمی با خاصیت هپتیکی کارشناسی ارشد 1394/12/19
سیدارمین ظریف کارفرد مدل سازی دینامیکی و کنترل توربین بادی با پره های قابل انعطاف کارشناسی ارشد 1397/06/31
سید محمد جعفر ذوی الانواری کنترل آرایش یک دسته ربات متحرک به روش های متمرکز ،غیر متمرکز و هیبرید کارشناسی ارشد 1397/09/24
علیرضا سنائی طراحی، مدل سازی دینامیکی و کنترل ربات توانبخشی پایین تنه کارشناسی ارشد 1397/06/31
حسین ابراهیمی اردکانی مدل سازی عصبی-اسکلتی-عضلانی و مطالعه ی پارامترهای موثر در راه رفتن بیماران فلج مغزی دکتری
احمد باقری کنترل فعال صدای تابیده شده از یک سازه مرتعش کارشناسی ارشد 1394/12/15
نوید اقرء طراحی یک کنترل‌کننده عصبی-فازی تطبیقی چند لایه بر مبنای یادگیری تقویتی با چندین نقاد و با کاربرد در کنترل آشوب کارشناسی ارشد 1399/06/31
میثم فتحی زاده مدل سازی دینامیکی و بررسی پایداری مدل دوپای غیر فعال با در نظر گرفتن کف پا کارشناسی ارشد 1396/05/17
فریماه فضل اللهی طراحی، ساخت و کنترل اگزواسکلتون بازو با محرک های هیدرولیکی کارشناسی ارشد 1395/12/22
حسین قربانی مدل‌سازی و کنترل حرکت یک ماهواره هوشمند با اجزای انعطاف‌پذیر در حرکت صفحه‌ای عمومی کارشناسی ارشد 1399/03/22
هیبت اله جوکار کنترل فعال و تحلیل ارتعاشات غیرخطی پره های توربین باد با محور افقی دکتری 1400/06/24
پیمان کیخایی دهدزی دینامیک و کنترل فازی تطبیقی مد لغزشی زمان محدود روبات موازی هگزا با استفاده از خطای همزمان سازی کارشناسی ارشد 1392/07/10
قاسم خواجه پور کنترل نمونه - داده سیستم های غیر خطی گام به جلو کارشناسی ارشد 1393/06/30
محمود خلق اله مدل سازی دینامیک و کنترل ارتعاشات عرضی یک ورق انعطاف پذیر فروتحریک به روش لاگرانژین کنترل شده کارشناسی ارشد 1392/07/09
حسین مشفق مدلسازی دینامیکی سیستم قلبی عروقی با پارامترهای توزیع شده کارشناسی ارشد 1398/11/28
محمدعلی نعمت اللهی مدل سازی و تحلیل رفتار دینامیکی میکرو لوله های حاوی سیال به منظور استفاده در جریان سنج های جرمی کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمد پناهی مدلسازی و کنترل دینامیک تلفیقی راه‌رفتنِ انسان به همراه ربات راهبر چرخ‌دار دکتری 1396/06/29
عباس روحانی پور طراحی و ساخت چاپگر سه بعدی Binder Jetting کارشناسی ارشد 1397/06/31
سهیل سلیقه طراحی جاذب ارتعاشات برای یک سیستم غیرخطی با عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1397/01/27
مسعود صنیع شناسایی بر خط ترک ها با استفاده از یک روش مبتنی بر کرنش کارشناسی ارشد 1398/11/26
امید سروی غیاث ابادی شناسایی بار وارد شده به یک ورق با در نظر گرفتن اثرات میرایی کارشناسی ارشد 1392/11/26
سینا شعبانی مدل‌سازی دینامیکی و کنترل پیشگیری از افتادن انسان به کمک ربات راهبر کارشناسی ارشد 1398/11/21
حمید شیری به کارگیری سیگنالهای صوتی و ارتعاشی برای تشخیص عیب یک سیستم دوار کارشناسی ارشد 1398/06/30
زهرا سلیمانی خانکهدانی مدل سازی دینامیکی و تخمین توان برای یک موتور دیزلی توربوشارژ کارشناسی ارشد
علی تدینی نژاد طراحی و ساخت مدل یک چهارم یک خودرو و کنترل ارتعاشات آن با استفاده از دمپر MR کارشناسی ارشد 1392/12/24
محمد تولایی نژاد مدل سازی دینامیک و ارتعاشات عرضی یک میکروتیر و کنترل آن با استفاده از روش لاگرانژین کنترل شده کارشناسی ارشد 1392/07/09
محسن وکیل زاده تحلیل ارتعاشات و کنترل میکروکانال های حاوی سیال با استفاده از روش کاهش مرتبه کرایلف مرتبه دوم دکتری 1397/11/24
محسن وکیل زاده تعدیل ارتعاشات سیستم تیر-استوانه چرخان با پایه انعطاف پذیر با استفاده از کنترل مود لغزشی و مرتبه کسری کارشناسی ارشد 1392/07/10
خشایار باقری ساخت بافت استخوان با استفاده از تلفیق چاپ سه بعدی و قالب‌گیری معکوس و بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی آن کارشناسی ارشد 1398/11/30
سولماز عباسي قرقاني ارائه يک روش نوين براي آشکارسازي تومور مغزي در تصاوير MRI کارشناسی ارشد 1393/12/20
مجيد عابدي شناسايي ضرايب سختي و ميرايي تکيه گاه تير طره اي کارشناسی ارشد 1392/11/27
سيدفرهاد ابطحي شناسايي مشخصات ديناميکي و هيدروديناميکي يک وسيله زير آبي به کمک داده هاي فيزيکي و کنترل مقاوم دکتری 1397/11/24
البرز اقاملکي سروستاني طراحي، ساخت، مدل سازي ديناميکي و کنترل يک اگزواسکلتون پايين تنه و اعتبار سنجي آن با داده هاي تجربي کارشناسی ارشد 1394/03/11
امين اخباري زاده بررسي عمليات حرارتي زير صفر و تاثير کاربيد هاي نانو ايجاد شده بر روي خواص مکانيکي و خوردگي فولاد 1/2080 در حضور و يا عدم حضور ميدان الکتريکي و مغناطيسي. دکتری 1392/07/27
فاطمه علوي جستجوي الگوهاي نوظهور با ويژگي هاي جرياني کارشناسی ارشد 1392/11/28
سيده زينب علوي توليد سوخت زيستي (بيوديزل) از ريزجلبک با استفاده از حلال هاي شيميايي کارشناسی ارشد 1392/12/14
نازنين اميني حذف ترکيبات الي از خاک توسط اشعه مايکرويو در حضور گرافيت کارشناسی ارشد 1398/03/28
هاجر آروند مطالعه اندازه نانو ذرات مس سنتز شده به روش ميکروامولسيون معکوس کارشناسی ارشد 1394/06/21
فاطمه اسدي سنتز و مشخصه يابي هتروساختارهاي نانومتخلخل خاک رس و کاربرد آن به عنوان جاذب تولوئن از پساب کارشناسی ارشد 1393/06/16
پريسا عسکري سروستاني ساخت غشاي نانو فيلتراسيون پلي آميدي به روش بسپارش سطحي جهت حذف يون نيترات از آب کارشناسی ارشد 1392/12/20
وحيد باقريان مدلسازي ديناميکي و کنترل توربين بادي فراساحل از نوع نيمه‌شناور با برج انعطاف‌پذير کارشناسی ارشد 1398/06/16
محمد بهزادي برداشت انرژي از فشار جريان خون سرخرگ با استفاده از حلقه باز پيزوالکتريکي کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمدرضا بهزادي امکان سنجي و طراحي سيستم هاي فتوولتاييک جهت بهبود پروسه توليد کالا در صنايع غذايي استان فارس کارشناسی ارشد 1391/12/13
ستاره برهاني طراحي و ساخت نانو حسگر رنگ سنجي بر پايه ي نانوذرات طلا با پوشش هاي مختلف جهت تشخيص جيوه در نمونه هاي زيست محيطي کارشناسی ارشد 1392/07/03
علي فياضي شبيه سازي سه بعدي تأثير جريان عرضي القايي بر عملکرد پيل سوختي غشاء پليمري با آرايش ميدان جريان موازي کارشناسی ارشد 1394/06/28
سعيد فضلي طراحي مفهومي و تعيين ضرايب هواپويشي يک هواپيماي بدون سرنشين به کمک ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1394/10/12
حسين قنادرضائي مديريت پوياي منابع طيف در شبکه هاي راديو شناختي اقتضايي با استفاده از چارچوب نظريه بازي ها کارشناسی ارشد 1391/12/12
محمد هادي پور بررسي آيروديناميکي يک وسيله ي چند منظوره توسط ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1391/12/16
زهرا حاجي زاده ارائه راهکاري براي بهبود الگوريتم نزديکترين همسايه در داده هاي نامتوازن کارشناسی ارشد 1392/12/03
سيدمحمد حسيني فر محاسبه پرتو گيري داخلي و خارجي کارکنان بخش درمان سرطان با يد راديواکتيو 131 دربيمارستان هاي اصفهان و مقايسه آن با مقادير جهاني کارشناسی ارشد 1396/06/04
رضوان ايرواني طراحي و ساخت نانوحسگر رنگ سنجي بر پايه نانوذرات نقره جهت تشخيص جيوه در نمونه هاي صنعتي کارشناسی ارشد 1392/07/03
رويا جهان انديش شناسايي پارامتر معادلات ديناميک و کنترل گيمبال دو محوره کارشناسی ارشد 1396/12/20
محمد جناب ارائه راهکاري نوين براي انتخاب داده ها در الگوريتم هاي يادگيري مبتني بر نمونه کارشناسی ارشد 1392/12/10
شهرام کريمي شناسايي و انتخاب يک ژل پليمر پايدار براي کنترل يا کاهش توليد آّب در ميادين گازي کارشناسی ارشد 1392/12/14
مهرنوش کريمي پورفرد طراحي و شبيه سازي فانتوم محاسباتي ويژه بيمار براي اندازه گيري توزيع حرارت در درمان ابرگرمايي سرطان کارشناسی ارشد 1394/06/31
فاطمه کتيبه مدل سازي ديناميکي و کنترل ربات دست انسان نما کارشناسی ارشد 1392/12/19
مريم کيخا ارائه راه کاري براي کلاسه بندي داده هاي چند برچسبي کارشناسی ارشد 1393/06/30
زهرا کاظمي بهينه سازي فرکانس طبيعي و مقاومت سازه هاي خرپا با استفاده از يک روش تحليل حساسيت گسسته کارشناسی ارشد 1393/06/22
پريا خليلي استخراج مسير بهينه و طراحي کنترلر غيرخطي تطبيقي براي تزريق دارو در شيمي درماني تومور‌هاي سرطاني کارشناسی ارشد 1397/06/26
جواد خدائي مهر ارائه مدل ديناميکي بهبود يافته و طراحي کنترلر پيشرفته براي شيوع ويروس هپاتيت C کارشناسی ارشد 1398/03/21
سيدعلي خسروي‌فرد بررسي رفتار ديناميکي فولاد TWIP توسط يک ماشين آزمايش پيچشي با نرخ کرنش بالا دکتری 1393/03/13
سارا معصومي شبيه سازي فرآيند جذب دي اکسيدکربن با محلول پتاسيم کربنات فعال شده با ترکيبات آميني توسط تماس دهنده هاي غشايي الياف تو خالي کارشناسی ارشد 1392/06/23
طاهره مفتاح حذف نيترات از آب آشاميدني با استفاده از نانوزئوليت طبيعي اصلاح شده کارشناسی ارشد 1393/06/16
سميرا مهرآور مدل سازي جريان آرام نانوسيالات در مبدل ها ي حرارتي ميکروکانال کارشناسی ارشد 1393/06/16
مريم محمدپورحبيب اباد سنتز نانو سيال مس و مطالعه ي آزمايشگاهي تاثير آن بر ضريب انتقال حرارت در مبدل حرارتي کارشناسی ارشد 1394/12/19
ليلا مناجاتي بررسي ارتعاشات خطي و غيرخطي ورق هاي مدرج تابعي بر اساس تئوري تغيير فرم برشي و عمودي اصلاح شده بهبود يافته با استفاده از تابع تنش ايري کارشناسی ارشد 1395/06/27
سيمين نقوي ارائه راهکاري براي شناسايي کاربران با محدوديت دسترسي در شبکه هاي اجتماعي کارشناسی ارشد 1394/06/30
حنانه نجدعطايي جستجوي گروهي رباتها با استفاده از بهينه سازي ذرات کارشناسی ارشد 1391/12/15
محمد ناظرمظفري مدل سازي ديناميکي و کنترل پايين تنه در راه‌رفتن انسان با در نظر گرفتن گشتاورهاي فعال و غيرفعال مفاصل کارشناسی ارشد 1397/11/30
اميد نژاديان ساخت و اصلاح بار نانوغشاهاي سراميکي با استفاده از نانوذرات و بررسي عملکرد شوري زدايي آن‌ها کارشناسی ارشد 1394/12/20
محمدحسن نعمت اللهي مدلسازي، ساخت و كنترل ربات راهبر براي همياري انسان در حركت برخاستن کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدصادق نعمت اللهي ارائه يک مدل تير ويسکو الاستيک وابسته به اندازه به منظور تحليل ارتعاشات نانو لوله هاي حاوي سيال بر اساس نظريه گراديان کرنش غير محلي کارشناسی ارشد 1397/06/25
اسماعيل نوراني پيش بيني تعامل در شبکه هاي زيستي به کمک مدلسازي محاسباتي دکتری 1395/04/29
بنت الهدي نوريان آناليز اتوماتيک روي ويژگي¬هاي رفتاري براي شناسايي بدافزارهاي نوظهور کارشناسی ارشد 1393/12/17
بهمن نوري رحمت آبادي طراحي مسير بهينه و کنترل دسته اي از مکانيزم هاي موازي با افزونگي سينماتيکي دکتری 1398/03/29
تکتم رجبيان بررسي آزمايشگاهي اثر ميدان مغناطيسي با حضور و عدم حضور نانو ذرات مغناطيسي اکسيد آهن جهت کنترل رسوب واکس در خطوط لوله کارشناسی ارشد 1392/12/14
عمادالدين رنجبر رفتار ترمومکانيکي ميله هاي از جنس آلياژهاي حافظه دار تحت شرايط مرزي حرارتي متناوب کارشناسی ارشد 1392/10/30
علي رنجکش اسفريزي بهينه سازي فرايند شيرين سازي نفت خام به روش سرد با استفاده از روشهاي نوين صنعتي به منظور افزايش كيفيت نفت خام صادراتي کارشناسی ارشد 1391/12/15
پرستو روستازاده شيخ يوسفي بررسي پخش مواد راديواکتيو از يک راکتور هسته‌اي فرضي 5MW در شرايط بهره برداري عادي و بعد از وقوع يک حادثه در سطح شهر تهران کارشناسی ارشد 1392/06/27
ياسمن سرلتي ارائه مدلي مبتني بر ويژگي تشکل¬ها براي تشخيص هرزنامه¬نويس¬ها در شبکه¬هاي اجتماعي کارشناسی ارشد 1394/06/30
نوشين صديقي مدلسازي ديناميکي، کنترل و شناسايي با استفاده از فيلتر کالمن خنثي در حرکت بلند کردن جسم کارشناسی ارشد 1400/06/01
مرتضي سپهري نيا مدلسازي جداسازي غشايي نانوفيلتراسيون از محلول هاي يوني با استفاده از مدل تبادل حفره اي خطي سازي شده کارشناسی ارشد 1394/12/18
عليرضا شقاقيان بهبود دقت ناوبري زمان کوتاه دکتری 1397/11/17
سام شريف زاده جاويدي استخراج بهينه ويژگي از صفحه زمان فرکانسي سيگنال EEG براي تشخيص بيماري صرع کارشناسی ارشد 1392/07/13
حامد سهرابي شکفتي طراحي سيستمي جهت افزايش شار نوترونهاي حرارتي در يک راستاي خاص و بدست آوردن هندسه بهينه براي فعال سازي نوتروني با چشمه نوتروني(Pu-Be ) کارشناسی ارشد 1392/06/23
ارغوان طالبان پور تحليل پيچش ميله هاي توخالي پيزوالکتريک کارشناسی ارشد 1392/07/06
محمدحسين تارخ شبيه‌سازي عددي جريان سه بعدي سيال تراکم ناپذير با استفاده از روش المان طيفي کارشناسی ارشد 1391/12/16
محمد يکتا پيش بيني محدوده ي کوبش در موتور EF7.TC با استفاده از مدل دو ناحيه اي احتراق مخلوط گاز طبيعي و بنزين کارشناسی ارشد 1392/12/11
امير زمرديان طراحي کنترلر پيل سوختي غشاء پليمري با کاهش مرتبه سيستم و درنظر گرفتن مديريت آب کارشناسی ارشد 1393/06/22
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک ماشین 320231221 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1200 الی 1330) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1200 الی 1330) 1400/10/22 (1400 - 1700) ترم اول 1140
کارگاه ماشین ابزار 320231391 1 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کارگاه ماشین ابزار 320231391 1 3 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کارگاه ماشین ابزار 320231391 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کنترل مقاوم 320244331 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/18 (1100 - 1400) ترم اول 1140
کنترل اتوماتیک 320231251 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/15 (1400 - 1700) 13991
آزمایشگاه سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک 320231612 1 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
آزمایشگاه سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک 320231612 1 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک 320231611 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1000) 1399/10/21 (1400 - 1700) 13991
کارگاه ماشین ابزار 320231391 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
کارگاه ماشین ابزار 320231391 1 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
کنترل مقاوم 320244331 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/13 (1100 - 1400) 13991
نمایش 12 نتیجه
از 1