اعضای هیات علمی

امیرحسین فتحی

امیرحسین فتحی

امیرحسین فتحی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابراهیم پرهوده مدلسازی حرارتی یک گلخانه تجاری با در نظر گرفتن اثر گیاه بر میکرواقلیم گلخانه وآنالیز فنی-اقتصادی بکارگیری آبگرمکن خورشیدی و پنل فتوولتائیک کارشناسی ارشد
شهرام عزیزخوشرو مدل‌سازی جریان عرضه انرژی در استان فارس کارشناسی ارشد
حسین اسپرجانی طراحی و ساخت یک جمع کننده خورشیدی فتوولتائیک حرارتی و مطالعه آزمایشگاهی عملکرد آن در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
علی قایدحسینی بررسی فنی - اقتصادی استفاده هم‌زمان از رنگ‌های خنک و مواد تغییر فاز دهنده در کنار تکنولوژی‌های تبدیل انرژی خورشیدی بر مدیریت انرژی مصرفی در یک ساختمان کارشناسی ارشد
مهدی منصوری بررسی تجربی توزیع دما و عملکرد یک سیستم فتوولتائیک در شرایط آب و هوایی شهر شیراز به‌منظور مقایسه دقت مدل‌های ریاضی موجود کارشناسی ارشد 1398/06/31
ساناز پوردامغان پتانسیل سنجی تولید انرژی بیوگاز از منابع زیست توده در استانهای ایران و رتبه¬بندی موانع توسعه¬ی فناوری بیوگاز در ایران کارشناسی ارشد 1400/06/20
مینا ریشهری نژاد مدل سازی عددی سیستمهای ترموفتوولتاییک خورشیدی کارشناسی ارشد
امیرحسین شفقت آنالیز عملکرد آب شیرین کن اسمز معکوس مجهز به کلکتور فتوولتائیک-حرارتی کارشناسی ارشد 1399/11/30
مژده شریعت ارزیابی اقتصادی پارامترهای یک سیستم آب شیرین کن چند اثره جهت استفاده در ایران کارشناسی ارشد 1398/06/31
نفیسه کاهه طراحی معماری منظر پارک علم و فناوری شیراز با تمرکز بر کاهش مصرف انرژی ساختمان کارشناسی ارشد
علي عباسي آناليز انرژي، اگزرژي-اقتصادي و زيست محيطي يک سيکل جديد توليد سه گانه باهدف گرمايش، سرمايش و توليد توان کارشناسی ارشد 1398/06/24
نگين افشار ارزيابي احتمالاتي ايمني رويدادهاي آغازگر استخر نگهداري سوخت هاي مصرف شده راکتور هسته اي VVER-1000/V446 جهت محاسبه فرکانس آسيب به سوخت (FDF) دکتری 1400/06/31
وهاب علي خواه بررسي تعامل سيستم ايمني بدن و سرطان با استفاده از مدل‌سازي سيستم ديناميکي کارشناسی ارشد 1397/11/30
امير اريا تحليل طيفي اگزرژي انتقال حرارت تشعشع دکتری 1399/06/03
جواد بيات شبيه سازي عددي جريان دو فاز ويسکوالاستيک/نيوتوني در زجاجيه چشم انسان دکتری 1398/10/29
علي رضا بنيادي صفت آناليز راکتور NuScale در طي حادثه خروج ميله کنترل در حالتهاي مختلف کارکردي کارشناسی ارشد 1398/06/30
جواد ابراهيمي نژاد مطالعه عددي خنک کاري سلول هاي متمرکز فوتوولتاييک با استفاده از طرح هاي ساختاري کارشناسی ارشد 1400/06/31
افشين فرهادي مدل‌سازي بازگشت فنري لوله‌هاي جدار ضخيم تحت خمش و پيچش با روش سختي سازي سينماتيکي کارشناسی ارشد 1397/11/29
سعيد گلکار بررسي فني- اقتصادي سيستم ترکيبي سرمايش و گرمايش خورشيدي براي يک ساختمان اداري در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/15
محمد حاضري بغداداباد شبيه سازي عددي جريان هوا و نشست ذرات ميکرو درون حفره بيني ده فرد مختلف کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد حجازي شبيه سازي عددي اختلال اپنه‌ي خواب انسدادي به کمک برهم‌کنش سيال-سازه کارشناسی ارشد 1399/11/30
عباس حسين زاده نصرابادي بررسي اثر حذف صداخفه کن هاي اگزوز توربين گازي بر روي جريان ورودي به بويلر بازياب نيروگاه سيکل ترکيبي يزد کارشناسی ارشد 1398/06/31
سيدامير حسيني هوشيار تحليل تنش و کرنش با استفاده از مدل پلاستيسيته گراديان تنش کارشناسی ارشد 1398/06/31
خليل حسيني پورنوغاني تجزيه و تحليل اثر خود حفاطي به روش زير گروه و پياده سازي آن بر روي کد محاسباتي تسريع يافته MOC دکتری 1398/06/30
نيکو جعفري بکارگيري روش تضعيف گاما در تعيين سرعت و چگالي جريان دريک لوله با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو و شبکه عصبي مصنوعي کارشناسی ارشد 1399/06/31
احمد خدابنده جهرمي تخمين عمر خستگي اتصال جوش با در نظر گرفتن اثر تنش پسماند با استفاده از مدل‌سازي المان محدود کارشناسی ارشد 1400/06/31
کورش خسروي بررسي عددي انتقال حرارت در يک مبدل جريان مخالف تخت شيبداربا شرط مرزي جابجايي و تبخير کارشناسی ارشد 1399/09/30
آسيه خسروزاده مطالعه اثر برخورد اجسام بر ارتعاش لوله هاي حامل سيال با در نظر گرفتن تئوري هرتز براي برخورد کارشناسی ارشد 1398/06/30
اميرحسين محجوب طراحي و ساخت سيستم هاي بازيابي طيف اشعه ايکس تشخيصي بر اساس آشکارساز HPGe و فيلم CR کارشناسی ارشد 1398/06/31
نيلوفر منوچهري چرامکاني ارزيابي سايت هاي پيشنهادي جهت احداث راکتور تحقيقاتي فارس کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهدي مسعودي ارزيابي عملکرد سيستم آب شيرين کن خورشيدي تک حوضچه اي با شيب يک طرفه متصل به کلکتور لوله خلاء لوله گرمايي کارشناسی ارشد 1398/06/31
داريوش مهبودي بررسي عددي عملکرد ميکروکانال هاي جاذب حرارت حاوي جريان دوفازي قطرات مخلوط نشدني کارشناسی ارشد 1398/06/31
فاضل مهريار مدل سازي و بررسي عددي اثر انفجار داخل يک تونل بر تونل مجاور مطالعه موردي قطار شهري شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/20
حميدرضا محمدي سيچاني مطالعه تجربي پارامترهاي جوشش استخري به کمک پوشش دهي پلاسما روي يک سطح داغ کارشناسی ارشد 1399/06/23
يوسف محسني تجزيه و تحليل خوردگي ناشي از جريان در پايين دست اوريفيس ها در سيستم لوله کشي نيروگاه هاي هسته اي کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا مرادي طراحي، بهينه سازي و ساخت دستگاه جهت اندازه گيري غلظت ذرات معلق در هوا کارشناسی ارشد 1400/06/31
افشين متحد طراحي،ساخت و بهينه سازي يک توربين‌ بادي ارتعاشي کارشناسی ارشد 1400/06/31
سميرا نظري مطالعه عددي اثر هندسه قاب بر عملکرد ماژول هاي فتوولتاييک کارشناسی ارشد 1399/06/31
عبدالمجيد پروه ارزيابي فني و اقتصادي سيستمهاي فتوولتائيک-حرارتي داراي متمرکزکننده بشقابي سهموي در اقليمهاي مختلف آب و هوايي ايران کارشناسی ارشد 1397/11/30
سجاد رحماني شهرکي تحليل ارتعاشات ترموالاستيک پوسته هاي کامپوزيتي تقويت شده با نانوساختارهاي پايه کربن دکتری 1397/11/29
جمشيد رضايي ابگلي ارزيابي سيستم اسپري رآکتور VVER-1000/V446 در فرونشاني مواد راديو اکتيو و کاهش فشار پوش رآکتور حين حوادث وخيم با استفاده از کد MELCOR کارشناسی ارشد 1398/06/27
مهسا رستم زاده مطالعه‌ تجربي سيستم تلفيق فتوولتائيک حرارتي با ساختمان با استفاده از پنل‌هاي شياردار کارشناسی ارشد 1398/06/31
نجمه صدمه دار بررسي آزمايشگاهي آبشويي يد راديواکتيو در خاک آهکي تيمارشده با بيوچار تهيه شده از باگاس نيشکر کارشناسی ارشد 1397/11/23
علي ستاري پور بررسي اثر نانو پوشش هاي آمورف پايه آهني در جلوگيري از تخريب ناشي از تابش هاي نوتروني بر محفظه ي تحت فشار رآکتور VVER-1000/446 کارشناسی ارشد 1399/06/31
سيد احسان صديقي تحليل اجزاء محدود رباط هاي مفصل زانو در اثر برخورد اشياء با سرعت ها و زاويه هاي متفاوت کارشناسی ارشد 1398/11/30
مائده شبديز طراحي و آناليز يک سيستم گرمايش منطقه اي دما-پايين با استفاده از تئوري ساختاري کارشناسی ارشد 1399/06/31
پوريا تورنجي پور شبيه¬سازي بدون المان و طراحي کنترلر پسگام براي يک ميکروورق با کاربرد در ميکروپمپ¬ها کارشناسی ارشد 1398/06/17
حامد يزداني بررسي فني-اقتصادي اثر گرد و خاک بر عملکرد ماژول هاي فتوولتائيک با اندازه گيري توان بيشينه و جريان اتصال کوتاه کارشناسی ارشد 1399/06/10
محمدرضا زره پوش ارزيابي بر مبناي ريسک AOTو STIبراي سيستم هاي ECCSو EDGSراکتور VVER-1000/446 در حوادث LOCA کارشناسی ارشد 1397/11/23
عليرضا اسمعيلي نرم افزار شبکه گرداب براي بررسي عددي نيروهاي آيروديناميکي بالک مشبّک-بدنه در جريان فروصوت کارشناسی ارشد 1398/04/02
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 320346021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/25 (1100 - 1400) ترم اول 1140
مبانی مهندسی برق 1 320231701 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) 1400/10/23 (1100 - 1400) ترم اول 1140
مبانی مهندسی برق 1 320231701 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) 1400/10/23 (1100 - 1400) ترم اول 1140
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 320346021 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/20 (1100 - 1400) 13991
مبانی مهندسی برق 1 320231701 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) 1399/10/18 (1400 - 1700) 13991
مبانی مهندسی برق 1 320231701 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) 1399/10/18 (1400 - 1700) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1