اعضای هیات علمی

امید ابوعلی

change-logo

امید ابوعلی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاطرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سجاد عباسی ده بیدی بررسی عددی جریان خون در مدل واقعی از رگهای مغز انسان(دایره ویلیس) کارشناسی ارشد 1391/04/21
مهراب عباسی بررسی آزمایشگاهی افت فشار در مدلهای حفره بینی انسان قبل و بعد از جراحی سینوس ماکسیلاری کارشناسی ارشد 1400/06/31
مهرسا اقاجری مطالعه عددی عملکرد میکروکانال های چاه حرارتی با طرح های مختلف غیرفعال در قدرت پمپاژ یکسان کارشناسی ارشد 1400/01/30
مرضیه علیشاهی حرکت جایگزینی الکتروکینتیکی مولکولهای زیستی دکتری 1394/05/28
علی محمد اسدیان مطالعه عددی تأثیر میدان مغناطیسی بر جابجایی طبیعی نانوسیال Al2O3 کارشناسی ارشد 1394/07/29
شهره آزاد شبیه سازی عددی انتقال حرارت از قطار متحرک در یک تونل و ایستگاه مترو کارشناسی ارشد 1397/06/31
نعمت باقرنژاد شبیه سازی عددی میدان جریان با روش LES و حرکت ذرات در یک زانویی 90 با سطح مقطع مربع شکل کارشناسی ارشد 1388/06/22
حجت بهمن زاده شبیه سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات مایکرو و نانو در بینی انسان پس از عمل جراحی مجازی اسفنوئیدوتومی کارشناسی ارشد 1393/06/31
جواد بیات شبیه سازی عددی جریان دو فاز ویسکوالاستیک/نیوتونی در زجاجیه چشم انسان دکتری 1398/10/29
داریوش بیات پور بررسی تغییر شکل قرنیه چشم انسان در مرحله شستشو در عمل فیکو کارشناسی ارشد 1392/07/03
امیر چاوشی شبیه سازی عددی جداسازهای افقی نفت در جریانهای دو فازی و سه فازی کارشناسی ارشد 1390/04/29
محسن دشتی بررسی و کنترل واماندگی دینامیکی بر روی مقاطع بال با استفاده از تزریق نوسانی سیال و تغییر شکل لبه حمله در جریان آشفته و تراکم پذیر دو بعدی کارشناسی ارشد 1391/12/16
اسماعیل افتخاریان شبیه سازی عددی سیستم تهویه با جت فن در یک تونل شهری کارشناسی ارشد 1393/06/31
پدرام اسحاقیه فیروزابادی مدل سازی سه بعدی جریان در اطراف آبشکن ها به روش VOF و بهینه سازی شکل آبشکن کارشناسی ارشد 1387/06/27
محدثه فدایی شبیه سازی عددی امواج شاک در یک مدل واقعی از گوش خارجی انسان کارشناسی ارشد 1389/06/17
فریبا فردیسی شبیه سازی آتش سوزی در تونل های تهویه شده با جت فن ها کارشناسی ارشد 1393/06/31
فرناز فیلی مدل سازی حرارتی، سه بعدی چشم انسان کارشناسی ارشد 1392/12/20
علی قایدی شبیه سازی بخش بالایی مجرای هوایی انسان در هنگام عطسه با استفاده از روش اندرکنش سیال-جامد کارشناسی ارشد 1398/06/26
ابراهیم قهرمانی بررسی نشست ذرات در جریان متلاطم در دستگاه تنفسی فوقانی انسان با استفاده از روش های تصادفی کارشناسی ارشد 1392/07/03
حمیدرضا حاجیانی بوشهریان مطالعه عددی تاثیر حرکت موضعی آنی چشم انسان بر حرکت و نشست ذرات رنگدانه ای در ناحیه قدامی کارشناسی ارشد 1392/07/03
زهرا هاشمی مدل سازی عددی تاثیر متقابل سیال و ذره با استفاده از روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1390/06/28
محمد حاضری بغداداباد شبیه سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات میکرو درون حفره بینی ده فرد مختلف کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد حجازی شبیه سازی عددی اختلال اپنه‌ی خواب انسدادی به کمک برهم‌کنش سیال-سازه کارشناسی ارشد 1399/11/30
طاهره ایزدی بررسی عددی پدیده اثر پیستونی درون تونل ها کارشناسی ارشد 1388/06/31
علی کلانتری فرد بررسی آثار SGD (وسیله ایجاد چرخش) و صفحه مشبک در عملکرد برج خنک‌کن کارخانه سیمان کارشناسی ارشد 1388/12/15
علی کریمی بررسی عددی تاثیر گرفتگی مجاری ادراری بر فشار داخلی مثانه و جریان ادرار در اثر بزرگی خوش خیم پروستات کارشناسی ارشد 1397/06/25
مهدی خسروی مدلسازی عددی آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر بازده آن کارشناسی ارشد 1389/08/14
مرتضی کیاصادق شبیه سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات فیبری در مجرای تنفسی بالایی انسان کارشناسی ارشد 1396/11/02
محمد مجلس آراءجهرمی شبیه سازی عددی مستقیم انتقال حرارت ذرات کروی و غیرکروی در حال سقوط آزاد در سیال ساکن دکتری 1398/06/31
سیدامیررضا مدرس زاده بررسی تأثیر حرکات چشم انسان بر ا‌نتقال دارو درون ماده زجاجیه کارشناسی ارشد 1390/12/20
هاجر مقدس بررسی عددی اثر انحراف تیغه بینی بر جریان سیال و نشست ذرات در ابعاد مایکرو و نانو در هندسه واقعی مجاری تنفسی بینی انسان کارشناسی ارشد 1388/06/25
سیدصادق مطلبی حسن کلا بررسی میدان جریان و انباشتگی گرد و غبار در اطراف یک مدل ساختمان سه بعدی کارشناسی ارشد 1388/06/31
محسن مطیع شیرازی بررسی نفوذ سیال شستشو دهنده در لوله های عاجی هنگام درمان کانال ریشه دندان کارشناسی ارشد 1394/07/29
آرش ناصری شبیه سازی عددی تاثیر جریان هوای پرسرعت محیط بر روی دبی جریان هوای تنفس شده و بازده استنشاق ذرات در سیستم تنفسی فوقانی انسان کارشناسی ارشد 1395/03/05
مریم نظری شبیه سازی سه بعدی جریان سیال در گوش داخلی کارشناسی ارشد 1396/06/31
علی حسین نیکخواه مدل سازی عددی مایع مغز نخاع درون بطن های مغزی و فضای زیرعنکبوتیه کارشناسی ارشد 1393/06/25
علی حسین نیکخواه مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار سیالاتی و حرارتی یک موتور حرارتی ریز سیالی خود نوسانی دکتری
حامد نیکوکار مدل سازی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر نشست ذرات معلق دارای خاصیت فرومغناطیس در مجرای تنفسی بالایی انسان کارشناسی ارشد 1395/06/31
محبوبه پیروی بررسی آزمایشگاهی و عددی یک نمونه گیر ذرات معلق با دیواره نازک در نسبت های سرعت بالا کارشناسی ارشد 1387/07/30
پریسا رحمانی شبیه سازی عددی گرمایش و مرطوب شدن هوا در حفره بینی انسان کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمدرضا رضازاده چگنی شبیه سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات فیبری در اندازه میکرون درون دو مدل از راه هوایی انسان از بینی تا نایژکهای نسل نهم ریه کارشناسی ارشد 1400/06/31
سعیده سعدآبادی بررسی عددی عملکرد نازل با شکلهای مختلف برای ایمپاکتورهای مافوق صوت به منظور جداسازی ذرات نانو کارشناسی ارشد 1387/06/26
مجتبی سالاری شبیه سازی عددی تاثیر متقابل کامل جریان کوئت با ذرات کروی مغناطیسی معلق با اندازه محدود دکتری
هاله شفیعی بررسی عددی تاثیر میکرو ساختارها بر انتقال حرارت و اختلاط مایعات درمیکرو کانال ها کارشناسی ارشد 1390/06/30
حسین شامحمدی شبیه‌سازی عددی جریان هوای داغ در حفره بینی و نای انسان کارشناسی ارشد 1398/06/31
عدنان شیروانی مدل سازی عددی جریان در حوضچه آرامش کارشناسی ارشد 1389/12/15
علیرضا شکری کوچک شبیه سازی عددی اثر پیستونی خودروها در یک تونل دو طرفه کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدحسین تارخ شبیه‌سازی عددی جریان سه بعدی سیال تراکم ناپذیر با استفاده از روش المان طیفی کارشناسی ارشد 1391/12/16
زهرا توکلیان شبیه سازی سه بعدی سیستم تخلیه دود در دو نوع مختلف سکوهای ایستگاه های مترو کارشناسی ارشد 1394/06/31
بهتاش توکلی شبیه سازی عددی جریان سیال و نشست ذرات در ابعاد مایکرو و نانو در هندسه واقعی از مجاری تنفسی بالایی انسان کارشناسی ارشد 1387/05/12
محمد مهدی توکل بررسی پخش تصادفی فیبرها در میدان جریان متلاطم از روش اویلری - لاگرانژی دکتری 1393/12/16
علی یوسفی بررسی دینامیک جریان درون ناحیه ی خلفی چشم انسان پس از عمل جراحی تخلیه ی زجاجیه و پانسمان گازی کارشناسی ارشد 1394/06/31
عاطفه زارعی بررسی عددی اثر انحراف بینی شدید بر نشست ذرات در جریان متلاطم در یک مدل واقعی از بینی انسان کارشناسی ارشد 1397/06/27
فرهاد زارع شبیه سازی عددی دارو رسانی به حفره بینی انسان توسط اسپری بینی کارشناسی ارشد 1397/06/31
امیر رضا زرنقش مطالعه عددی تاثیر حرکت قطار روی عملکرد جت فن ها در یک تونل کارشناسی ارشد 1396/04/20
نفیسه زنده علی محاسبه موازی به کمک واحد پردازشگر گرافیکی و مرکزی برای مشابه سازی گردابه های بزرگ جریان سیال با استفاده از روش مرز مستور دکتری
زهرا اسلامی حقیقت آنالیز حرکت غلتشی-قائمی وجانبی بال هواپیما در جریان غیر لزج تراکم پذیر کارشناسی ارشد 1384/07/01
محمد الم لی حل جریان آشفته تراکم پذیر حول یک بال و بدنه چرخان توسط مدل های یک و دو معادله ای تلاطم کارشناسی ارشد 1384/06/29
فاطمه خاموشی ابرقویی شبیه سازی ایمپکتورهای مافوق صوت در شرایط رقیق با استفاده از روش DSMC به منظور جداسازی ذرات نانو دکتری 1392/07/10
علیرضا دستان بررسی عددی اثرات شبکه فیبری بر افت فشار و جمع آوری ذرات در یک میکروکانال کارشناسی ارشد 1389/06/01
لیلا دیالمه انتقال حرارت جابجایی طبیعی اطراف آرایه پره های مستطیلی ضخیم روی صفحه افقی کارشناسی ارشد 1385/05/28
مجید سروعلیشاه موازی سازی یک حل کننده ترکیبی معادلات ناویر-استوکس لایه نازک، سهموی کارشناسی ارشد 1384/06/01
عباس نیک بخت مدل¬سازی سه بعدی حرکت ذرات نانو در لنزهای آیرودینامیک کارشناسی ارشد 1385/06/14
حسین امجدی منش بررسی عددی انتقال و پخش قطرات تنفسی در واگن مترو کارشناسی ارشد
محمد عباس زاده بررسی تجربی-عددی مشخصات هیدرواپتیکی دنباله حبابی یک شناور مدل دکتری 1400/01/23
مرضیه علیشاهی شبیه سازی جریان خون در رگ قابل انعطاف دچار گرفتگی کارشناسی ارشد 1388/06/31
محبوبه آموزگار بررسی ساختار و مشخصه های انتقال حرارت جریان آشفته روی سطح حفره دار کارشناسی ارشد 1398/06/26
شاهین عربی مدلسازی عددی دارورسانی هدفمند در عروق تغذیه کننده تومورهای سرطانی بوسیله میدان مغناطیسی خارجی کارشناسی ارشد 1397/06/31
امیرحسین دست بلارکی مطالعه ی عددی انتقال حرارت اجباری از پره های مشبک با استفاده از روش LES کارشناسی ارشد 1390/11/15
فریباسادات اصفهانی مطالعه آزمایشگاهی فرسایش و رسوبگذاری بستر در قوسهای (مئاندرهای) رودخانه کارشناسی ارشد 1387/12/14
محمد اسلامی آنالیز حرارتی طرح های ساختاری خنک کننده اجسام گرماده دکتری 1391/12/16
سیدمحسن اعتصامی رنانی بررسی تجربی و مقایسه ضرایب آیرودینامیکی دمهای H شکل و V شکل یک مدل هواپیما کارشناسی ارشد 1391/07/09
اصغر فرهادی بهینه¬سازی آئرودینامیکی مقطع بال در زاویه حمله بالا با دمش-مکش با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1388/06/25
معصومه غلامی شیری بررسی امکان ارزیابی مستقیم اثرات مقیاس زیرشبکه در روش شبیه سازی گردابه بزرگ کارشناسی ارشد 1391/05/24
هومن حدیدی بررسی دینامیک مولکولی آکواپورین های جهش یافته و غشاهای زیست تقلید دکتری 1399/06/31
سیدمرتضی حسینی بررسی اثرات هندسه روی حداکثر سرعت یک پرتابه در شتاب دهنده‌ی رم کارشناسی ارشد 1388/06/31
علی جهانگیری بررسی عددی سه بعدی اثر تزریق دود خروجی از نیروگاه سیکل ترکیبی به درون سه برج خنک‌کننده خشک همراستا با مکش طبیعی تحت کارشناسی ارشد 1388/03/16
سید محمد هاشم جیحونی پیش بینی میزان انتقال حرارت آزاد آرام از اجسام مقعر همدما کارشناسی ارشد 1392/03/07
امید کمانی مطالعه عددی یک مزرعه توربین بادی محور عمودی در شرایط مختلف کاری به منظور افزایش کارایی و کاهش نویز دکتری
محمدرضا کاراندیش مطالعه‌ی عددی جریان سطح آزاد و اثرات محل قرارگیری هیدروفویل بر ارتفاع امواج سطحی کارشناسی ارشد 1397/11/17
شادی کریمی بررسی اثر تداخل آیرودینامیکی سیال و ساختمان های بلند مرتبه کارشناسی ارشد 1392/07/09
فاطمه کریم پور طراحی پارامترهای هندسی و بارگذاری در داربست‌های استخوانی برای دست‌یابی به استخوان‌سازی مطلوب کارشناسی ارشد 1399/06/31
غلامرضا خدری بررسی عددی تاثیر مجرای همگرای پشت بر عملکرد توربین بادی بسته با استفاده از تئوری المان پره و دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1400/06/31
ساسان خیراندیش مطالعه عددی جریان دوفازی در ناحیه خلفی چشم انسان در حضور بیماری جدایش شبکیه دکتری
ساسان خیراندیش شبیه سازی دریچه میترال در هنگام دیاستول در قلب در حال تپش کارشناسی ارشد 1393/11/12
سعید خیراتی رونیزی شبیه سازی عددی جریان دو فازی الکترواسپری درون محیطی گازی برای تولید میکروقطرات کارشناسی ارشد 1398/06/27
غزال ملکی تبریز کاربرد روش SPH در مدلسازی جریان خون در رگ دچار گرفتگی کارشناسی ارشد 1393/06/19
محمد منصوریان شبیه‏ سازی عددی احتراق بدون شعله با استفاده از رهیافت شبیه‏ سازی گردابه‏ های بزرگ و مفهوم اتلاف گردابه‏ ای توسعه یافته دکتری 1398/06/31
فائزه مسعودی شبیه سازی عددی یک تولید کننده گرادیان غلظت مبتنی برقطره کارشناسی ارشد
محسن مفرحی مطالعه عددی مدل های مختلف برخورد و شکست قطرات وتاثیرآن بر¬مشخصات اسپری سوخت کارشناسی ارشد 1390/12/21
محمدعلی منفرد شبیه‌سازی دریچه آئورت در هنگام سیستول در قلب در حال تپش کارشناسی ارشد 1396/11/23
محمدحسین منتظری مدلسازی عددی تولید و انتشار امواج صوتی ناشی حرکت اجسام در محیط اب کارشناسی ارشد 1391/05/14
محمد حسین منتظری بررسی ناپایداری جریان جت دوفازی با استفاده ازالگوریتم تلفیقی تحلیل پایداری خطی و شبیه‌سازی عددی جریان و کاربرد آن در مساله کاهش پسای هیدرودینامیکی دکتری 1398/04/09
امین مرادی مختارخانلو طراحی و بهینه سازی شبکه شاخه ای گاز طبیعی بر مبنای تئوری ساختاری کارشناسی ارشد 1390/06/08
رضا نامدارکدنجی اثر نوع جریان ورودی بر سیالی کردن بسترهای سیالی گاز-جامد توسط روش ترکیبی دینامیک سیالات محاسباتی و اجزا گسسته کارشناسی ارشد 1396/11/18
سعید نام اور کراده مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی کارشناسی ارشد 1393/06/31
محسن نطاق بررسی و مقایسه روش های کاهش پسای پایه کارشناسی ارشد 1389/09/06
عبدالمجید نیک اختر مدل سازی احتراق بدون شعله هیدروژن در یک محفظه احتراق کارشناسی ارشد 1391/04/03
حسینعلی پاکروان بررسی جابجایی طبیعی آرام نانوسیال ها با در نظر گرفتن اثرات نانوذرات کارشناسی ارشد 1389/06/31
روح اله پورمنددشتکی شبیه سازی قلب در حال تپش، با در نظر گرفتن اندرکنش جداره و میدان جریان کارشناسی ارشد 1392/12/20
پیام رادمهر مطالعه عددی جریان الکترواسمتیک در یک نانو نازل با استفاده از روش دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد 1390/11/15
فاطمه رشیدی گوغری پیش‌بینی افت فشار خم تی کور برای کاربردهای انتقال نیوماتیکی با استفاده از شبیه‌سازی عددی کارشناسی ارشد
محمد رضایی مطالعه عددی جریان و انتقال حرارت دوغاب یخ در خمهای U شکل کارشناسی ارشد 1400/06/31
صالح رضایی روش ارائه مدل سازی نوینی برای مقیاس زیرشبکه (SGS) در روش شبیه سازی گردابه بزرگ (LES) کارشناسی ارشد 1388/05/13
مسیح روستا ارائه روش جدید حل عددی معادلات دو بعدی لزج تراکم ناپذیر جریان سیال کارشناسی ارشد
مینا روزگار بررسی عددی طول پرش هیدرولیکی در سرریزهای سرسره ای و پلکانی با استفاده از نرم افزار فلوئنت کارشناسی ارشد 1394/06/31
مژگان سبز دارورسانی هدفمند به تومور واقع در ریه انسان تحت تاثیر نیروی مغناطیسی کارشناسی ارشد 1395/06/15
فرهاد سعیدیان شبیه سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات مایکرو در هندسه ی واقعی مجرای تنفسی بالایی انسان همراه با نگه داشتن نفس کارشناسی ارشد 1392/11/26
علی صفی خانی بررسی عددی سه بعدی تهویه یک تونل جاده ای با ترکیب جت فن ها و مکنده های جانبی کارشناسی ارشد 1400/05/05
سیده زهرابیگم سجادی شبیه سازی هندسی قلب در حال تپش کارشناسی ارشد 1390/10/05
احمد صیادنیا طیبی طراحی و بهینه سازی سامانه خنک کن هوایی برای یک پیل سوختی غشاء پلیمری توان پایین کارشناسی ارشد 1392/11/15
حامد شهابی راد استفاده از نانو سیالات در خنک سازی لیزرهای حالت جامد کارشناسی ارشد 1389/06/31
محمدرضا سهرابیان مدل‏سازی عددی حرکت و جذب ذرات معلق هوا در فیلترهای یکپارچه کارشناسی ارشد 1394/12/19
سید علی طباطبائی حل عددی جریان سه بعدی متلاطم و تراکم پذیر سیال روی استوانه موجی شکل کارشناسی ارشد 1393/12/20
محمد مهدی تجلی بررسی تأثیر پارامترهای طراحی بر عملکرد یک موتور دیزل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1394/03/26
زهرا توکل بررسی راندمان جداسازهای فراصوتی با حل کامل معادلات ناویر استوکس در جریان متلاطم کارشناسی ارشد 1393/06/31
ایمان والی بررسی عددی جدایش جریان آشفته تراکم ناپذیر و کنترل آن در یک شیب کارشناسی ارشد 1397/06/31
وحید ولایتی خواجه مطالعه تجربی بهینه¬سازی آیرودینامیکی ایرفویل NACA0012در زاویه حمله بالا با استفاده از دمش کارشناسی ارشد 1389/06/27
فیروزه یگانه دوست آنالیز عددی حرکت قطرات آب روی یک سطح شیب دار با روش SPH کارشناسی ارشد 1393/07/25
محمد یکتا پیش بینی محدوده ی کوبش در موتور EF7.TC با استفاده از مدل دو ناحیه ای احتراق مخلوط گاز طبیعی و بنزین کارشناسی ارشد 1392/12/11
علی یوسفی تیره شبانکاره مطالعه عددی جریان مغشوش حول دو مکعب قرار گرفته در کف کانال به صورت متقابل و نامتقابل کارشناسی ارشد 1389/06/31
غلامرضا ظفری مطالعه تجربی بهینه سازی ائرودینامیکی ایرفویل ناکا 0012 در زاویه حمله بالا با استفاده از دمش نوسانی کارشناسی ارشد 1391/03/31
علی زاهدی نژاد بررسی انتقال حرارت پایدار کارشناسی ارشد 1387/06/10
محمد زاور شبیه سازی و کنترل پدیده سرج در کمپرسورهای سانتریفیوژ کارشناسی ارشد 1391/06/25
ارمان ظهرابی شبیه‌سازی قلب در حال تپش در حین دیاستول با استفاده از تاریخچه فشار و صحت سنجی نتایج در مقایسه با عکس های آنژیوگرافی کارشناسی ارشد 1397/06/31
داود تفضلی شبکه غیر سازمان یافته برای جریان جدا شده حول یک بیضی گون سه بعدی کارشناسی ارشد 1384/06/01
محمد داوری ایردیموسی طراحی و ساخت سامانه کنترل و مونیتورینگ بر پایه کنترل کننده منطقی برنامه پذیر برای یک موتور دیزل سنگین کارشناسی ارشد 1392/12/18
حسین ایزن شبیه سازی عددی دینامیک سیالات در ابعاد ریز با استفاده از روشهای طیفی کارشناسی ارشد 1389/11/29
مجید بخشش بررسی نحوه تراکم و نشست ذرات جامد در سیستم های لوله کشی نامتقارن ایستگاه تقلیل فشار( CGS ) کارشناسی ارشد 1387/06/09
مسعود خراتی کوپایی کاربرد روش فرکانس تقلیل یافته غیر خطی در محاسبه مشتقات پایداری جسم در جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر دکتری 1388/10/17
سیدعلی شاه امیری روش مرز غوطه ور برای مدل سیال غیرقابل تراکم با استفاده از معادلات سرعت چرخش کارشناسی ارشد 1384/03/18
سیدعلی رضا شکوهی مطالعه عددی جریان سیال در مخلوط کن های مغناطیسی در ابعاد کوچک کارشناسی ارشد 1389/12/25
شهریار فتوتی بررسی و کنترل واماندگی دینامیکی در جریان¬های آشفتة تراکم پذیر دو بعدی کارشناسی ارشد 1386/07/29
حمید منتظری آنالیز مشخصات ترموهیدرودینامیکی یاتاقانهای ژورنال تحت شرایط مغشوش کارشناسی ارشد 1385/06/29
روزبه موسوی بلفه تیموری مدلسازی عددی جریان آشفتة سیال دوفازی شامل کاویتاسیون طبیعی کارشناسی ارشد 1384/06/15
حمیدرضا هداوندمیرزایی : بررسی جریان غیر دائم آرام دو بعدی غیر قابل تراکم حول مقطع بال در نوسانات Pitch یا Heave به روش سرعت-چرخش کارشناسی ارشد 1387/07/30
امید رضا عباسی پیاده‌سازی یک مدل ریاضی از انعقاد خون تحت جریان درون آنوریسم کارشناسی ارشد
فائزه اسلامی توسعه یک مدل یادگیری عمیق احتمالاتی برای پیش بینی اندازه و نرخ تولید قطره دکتری
احسان اعلائي طراحي، شبيه سازي عددي و بهينه سازي يک توليد کننده گراديان غلظت به منظور غربالگري دارو کارشناسی ارشد 1399/06/31
شهاب احمدي زاده مدلسازي عددي ريزمخلوط‌کننده تسلا و ايجاد اصلاحات در ساختار هندسي آن به منظور بهبود اختلاط کارشناسی ارشد 1395/06/29
پيمان اماني عملکرد مدل هاي مختلف جريان آشفته با روش جداسازي عددي تفاضل محدود فشرده کارشناسی ارشد 1394/06/31
حسين چهاردولي مدل سازي و كنترل عملگرهايي از جنس آلياژ حافظه دار کارشناسی ارشد 1391/05/15
زينب دلير بررسي مدل هاي مختلف خطاهاي انساني در ارزيابي CDF براي مديريت حادثه ي SBO در راکتورVVER-1000 با استفاده از تجهيزات سيار کارشناسی ارشد 1400/06/31
سعيد دهقاني تحليل عددي فرآيند جدايش سابوت از مدل پروازي به کمک شبکه همپوشان کارشناسی ارشد 1398/11/30
علي فرديسي طراحي و مدلسازي عددي چاه حرارتي کوچک¬کانال با لوله حرارتي کاشته شده در آن با چيدمان¬هاي مختلف براي خنک¬کاري قطعات الکترونيکي با چگالي توان حرارتي بالا براي افزايش يکنواختي توزيع دما کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمدحسين جعفري مجرب مطالعه عددي جريان هاي سيال ايجاد شده توسط خزش حرارتي در گاز رقيق با کاربرد در طراحي ميکرو محرک راديومتري کارشناسی ارشد 1397/06/27
الهام کامگار بررسي هيدروديناميکي و هيدروآکوستيکي دماغه زيردريايي بدون سرنشين به صورت عددي کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهسا خسروي امکانسنجي افزايش راندمان يک نيروگاه سيکل ترکيبي با استفاده از بخار اتلافي در سيستم بلودان کارشناسی ارشد 1398/11/30
ياسمن معارف مطالعه روشهاي گرما افزايي در حضور سيال جداساز و گرما افزايي با به کارگيري نانوذرات در درمان تومورهاي سرطاني کارشناسی ارشد 1398/06/27
احمدعلي محمودي گوري مطالعه عددي تاثير برهم¬کنش سازه - سيال بر انتقال و نشست ذرات در مدل واقعي ريه انسان کارشناسی ارشد 1393/12/20
سيده شهرزاد مرعشيان بررسي تاثير نوسانات ميدان جريان آشفته بر حرکت و نشت ذرات ميکرو در يک اتاق با استفاده از روش گام تصادفي گسسته تصحيح شده کارشناسی ارشد 1398/04/23
عليرضا مرزبان راد شبيه سازي و کنترل وسايل نقليه رباتيکي دريايي کارشناسی ارشد 1389/12/18
محمد محمدي ارائه روشي در جهت بهبود پيش‏بيني خطاي نرم‏افزار کارشناسی ارشد 1394/06/30
اميرحسين مومني بررسي تغييرات ميدان سرعت و نرخ انتقال‌حرارت جريان سيال تراکم ناپذير بين دو استوانه هم مرکز درحضورميدان مغناطيسي خارجي‌ با اثر اتلاف ژول مغناطيسي کارشناسی ارشد 1399/06/29
پيمان مرادپورطيبي بررسي پارامترهاي اصلي در الگوهاي جدايش جريان فرا منبسط در نازل انبساطي شيبدار يک طرفه کارشناسی ارشد 1396/12/12
سيد محمود موسوي بررسي عددي و تجربي انتشار نويز در يک توربين بادي در شرايط کاري باراني دکتری 1399/06/31
سيدابوالفضل موسوي نيا توسعه يک روش مرز مستور ترکيبي، براي شبيه سازي جريان سيال تراکم پذير دکتری 1400/05/30
محمد امين نعمت اللهي روشهاي جديد معکوس براي شناسايي نسبت حجمي اجسام و ترک در تيرهاي با خواص تا بعي دکتری 1389/12/17
مسعود استاد شبيه سازي سه بعدي جريان کمپرسور محوري و بررسي اثر درز نوک پره و هندسه آن بر روي عملکرد کمپرسور دکتری 1397/11/30
خليل پاک طينت بررسي يک توربين بادي اينولاکس کارشناسی ارشد 1396/04/20
محمدرضا پايداري شبيه سازي عددي يک ريزمخلوط کن غيرفعال با قابليت تنظيم غلظت با استفاده از تزريق قطره کارشناسی ارشد 1400/06/31
صالح پوراسمعيلي تحليل ارتعاشات نانو صفحات يک لايه و دو لايه اي ارتوتروپيک کارشناسی ارشد 1391/07/03
نازنين رفيعي بخش انتقال حرارت جابجايي آزاد آرام از اجسام محدب در شرايط مرزي شار ثابت کارشناسی ارشد 1399/12/24
رضا رضائي بررسي راندمان جداسازهاي فراصوتي با حل کامل معادلات ناوير استوکس آشفته کارشناسی ارشد 1395/12/16
حجت اله رخ گيره مدلسازي تغيير فرم سطح تسليم در بارگذاري کم چرخه دکتری 1392/10/15
سميرا سلاطيني ارزيابي ايمني به روش احتمالاتي سيستم خنک کننده اضطراري ارتقا يافته نيروگاه هسته اي آي آر 360 کارشناسی ارشد 1390/04/20
نوشين صديقي مدلسازي ديناميکي، کنترل و شناسايي با استفاده از فيلتر کالمن خنثي در حرکت بلند کردن جسم کارشناسی ارشد 1400/06/01
سيدمهدي شفاعتيان ارتعاشات نانولوله ها بادرنظرگرفتن آثارحرارتي کارشناسی ارشد 1392/06/30
زينب شفاهي بازيابي طيف اشعه X در محدوده تشخيصي به روشهاي MTSVD و Tikhonov با استفاده از کد مونت کارلو MCNP5 کارشناسی ارشد 1397/06/31
غزال شماسي بررسي کارايي مدل دوفازي اويلري در شبيه سازي جابجايي طبيعي آرام نانوسيال ها در محفظه مربعي کارشناسی ارشد 1398/11/30
سيدمسعود ستوده بحريني مطالعه کنترل مرتبه-کسري سيستمهاي ديناميکي کارشناسی ارشد 1390/12/20
محمد طاهري حسينخاني بررسي تحليلي نيروهاي آيروديناميکي بالک مشبک و بالک مشبک-بدنه در جريان مافوق صوت کارشناسی ارشد 1397/06/31
مازيار وصال شيرازي بررسي تنش‌هاي سه بعدي بين‌لايه‌اي در اتصالات مکانيکي در مواد مرکب لايه‌اي کارشناسی ارشد 1390/06/31
زينب يکتايي شبيه‌سازي عددي جريان کاويتاسيون آشفته اطراف هيدروفويل Clark-Y با استفاده از اپن‌فوم کارشناسی ارشد 1396/06/30
احسان زارعي بررسي عددي جريان الکترواسموتيک در ميکرو کانال‌ها کارشناسی ارشد 1395/12/22
مهدي زارع بررسي عددي جريان آشفته باد و نشست ذرات در اطراف ساختمان هاي با سقف شيبدار با دريچه هاي باز کارشناسی ارشد 1397/11/30
مريم زرين درخت بهينه سازي مشخصه هاي آيروديناميکي مقطع بال با استفاده از روش گراديان کارشناسی ارشد 1393/04/03
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک سیالات 1 320231131 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/26 (1100 - 1400) ترم اول 1140
مکانیک سیالات ذرات معلق 320276171 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/18 (1100 - 1400) ترم اول 1140
مکانیک سیالات 1 320231131 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/21 (1100 - 1400) 13991
مکانیک سیالات ذرات معلق 320276171 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/13 (1100 - 1400) 13991
نمایش 4 نتیجه