افتخارات

جوایز و افتخارات
 

 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز که از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال  1380به  عنوان قطب علمی مکانیک محاسباتی کشور برگزیده شده است، افتخار دارد که توانسته با انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی برجسته و کسب جوایز و نشان های گوناگون نقش مفید و مهمی در ارتقای سطح علمی و توسعه صنعتی کشور ایفا کند.

 

مورد

تعداد

چهره ماندگار

2

استاد برجسته مهندسی مکانیک ایران

7

جایزه بوتان انجمن مهندسان مکانیک ایران

4

جایزه دکتر حسابی انجمن مهندسان مکانیک ایران

3

جایزه بهترین پایان نامه دکتری

4

جایزه بهترین پایان نامه کارشناسی ارشد

3

رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد

4

جایزه الکساندرفون هومبرت آلمان

1

جایزه فیزیک نظری ایتالیا

1

جایزه آبادی وزارت مسکن

1

جایزه کتاب سال

1

جایزه کتاب وزارت ارشاد

1

جایزه وزارت صنایع-مقاله علمی

2

جایزه بهترین مقاله پژوهشی

3

 

 

 برگزاری کنفرانس ها

نام کنفرانس

سال برگزاری

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک

1352

اولین کنفرانس روشهای محاسباتی مهندسی در ایران

1373

دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران      

1375

نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

1383

دومین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی هسته ای در ایران

1383

سمینار تخصصی حفاظت در برابر اشعه و رادیوبیولوژی

1385

سیزدهمین کنفرانس سالانه و دومین کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها   

1389

بیستمین کنفرانس انجمن مهندسی مکانیک ایران

1391

دومین کنفرانس ایمنی پرتوهای غیر یونساز

1391

نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران 1400